Teksten voor uitvaart en avondwake

teksten over afscheid


teksten gericht tot de overledene


teksten voor ourders en grootouders


teksten  voor  ouderen


teksten voor  jongeren


teksten voor  kinderen


teksten over leven en dood


teksten woorden van de overledenen


teksten in beelden uit de natuur


tekstenin de vorm van gebeden


teksten in de vorm van verhaaltjes


teksten voor Allerzielen
en op het kerkhof


enkele voorbeden


openingsgebeden en slotgebeden


enkele absoutes


Mogelijke liederen


Model voor avondwake


Model voor uitvaart zonder priester


Model voor uitvaart met eucharistie