Model voor een uitvaart met eucharistie
Bij binnenkomst

Verwelkoming en inleiding met lichtrite

Kyrie-litanie 1 Kyrie-litanie 2

Eerste lezing

Tussenzang

Tweede lezing

Overweging

Voorbede

Collecte en prentjes uitdelen

Offerandelied

Tafelgebed 1 Tafelgebed 2 Tafelgebed 3

Communie

Slotgebed

Slotlied

Laatste afscheid / absoute

Bij het heengaan uit de kerk: