Model voor een uitvaart zonder priester
Bij binnenkomst

Verwelkoming en inleiding

Drempelgebed 1 Drempelgebed 2 Lichtrite model 1 Lichtrite model 2 Lichtrite model 3 Lichtrite model 4

Gebed

Zang

Eerste lezing

Zang

Bijbellezing

Toespraak

Zang

Tekst/gedicht

Voorbede

Collecte en het afhalen van de prentjes

Wisselgebed 1 Wisselgebed 2

Tekst/gedicht

Zang

Laatste afscheid/Absoute

Zang bij het weggaan