Model voor een avondwake

Orgelspel

Verwelkoming

Inleiding

Drempelgebed 1 Drempelgebed 2 Drempelgebed 3

Lichtrite

Zang

Lezing

Overweging

Zang

Geloofsbelijdenis 1 Geloofsbelijdenis 2 Geloofsbelijdenis 3 Geloofsbelijdenis 4

Naam inschrijven

Zang

Voorbede

Onze Vader

Kruisje ophangen

Wees gegroet, Maria,

Zang

Psalmgebed 1 (uit psalm 23) Psalmgebed 2 (uit psalm 37) Psalmgebed 3 (uit psalm 90)

Slotgebed door de voorganger

Afsluiting van de viering