Teksten voor huwelijksvieringen

Teksten  bij een huwelijk - 1 -


Teksten  bijeen huwelijk - 2 -


Bijbelteksten bij een huwelijk


Teksten voor de huwelijksluiting


Voorbede voor een huwelijksviering


Tafelgebeden bij een huwelijk


Openingsteksten bij een huwelijk

>