H. Theobaldus
De feestdag van de kerkpatroon, 30 juni, valt samen met die van de apostel Paulus, zodat Theobaldus op 1 juli werd gevierd.

In 1842 verkreeg Overloon via de abt van Westmalle een reliek van haar kerkpatroon: 'ex ossibus H. Theobaldi Eremitae Conf.' ('uit het gebeente van de H. Theobaldus, kluizenaar en belijder').

In 1930 werd nevenstaand beeld gemaaktdoor de firma J. Thissen uit Roermond, van gepolychromeerd lindehout; 1,50 m.
Theobaldus is hier afgebeeld in priesterornaat.

Dit beeld kwam in 1964 terecht in de kelder van de kerk. En omdat er vaak water staat in de kelder raakte het aan de onderzijde helemaal verrot. Rond 1975 werd het gerestaureerd en kreeg het een plaats in de doopkapel.
In 1932 verscheen er een levensbeschrijving van Theobaldus van de hand van pater Keijzers, afkomstig uit Overloon. Het was een vertaling uit het Frans. Voor de tekst: klik hier
terug naar de voriger pagina