H. Jozef

Jozef komt er in de evangelieverhalen heel bekaaid vanaf. Alleen bij de verhalen rond Jezus' geboorte komt hij ter sprake, later wordt hij niet meer vernoemd. Daarom werd in het verleden vaak gedacht dat Jozef heel vroeg zou zijn gestorven en ook dat hij al een oude man was toen hij met Maria trouwde. Op veel schilderijen wordt hij ook afgebeeld als een oude man. Jozef wordt wel vereerd als de patroon van de zalige dood. De reden is dat hij, volgende een legende, gestorven zou zijn in de armen van Jezus en Maria.
Jozef is volgens de evangelieverhalen timmerman geweest. Daarom wordt hij ook vaak afgebeeld met een meethoek, of met een zaag, schaaf of hamer. Waarschijnlijk was hij een manusje van alles, zoals dat toen op het platteland van Galilea gewoon was. Ook zie je hem meestal met een lelie of bloeiende herdersstaf. De lelie is een teken van zuiverheid en volgens de legendes zou de bloeiende staf het teken zijn dat God hem uitverkoren had om de vader van Jezus te zijn.
Ook al omdat hij een onbekende is gebleven, heeft Jozef ook nooit zoveel verering aangetrokken als Maria. Pas in de zestiende eeuw kwam zijn verering op gang.
Zoals bij alle heiligen bestaan er rond Jozef ook allerlei legendes; Een ervan vertelt het volgende:

Er was een man, genaamd Jozef, die afkomstig was uit Bethlehem, een stad in Juda en uit het huis van koning David stamde. Hij was goed thuis in de wetenschap en de leer. Zo werd hij priester in de tempel van de Heer. Bovendien oefende hij het beroep uit van timmerman.
Zoals onder alle mensen gebruikelijk was, huwde hij een vrouw, bij wie hij vier zonen en twee dochters verwekte. De jongens heetten Judas, Justus, Jacobus en Simon; en de meisjes Assia en Lydia.
(In Matteus 13,55 worden Jezus' broers opgesomd: Jakobus, Jozef, Simon en Judas... In 13,56 is er wel sprake van zijn zusters, maar ze worden niet met name genoemd; ook niet elders in het Nieuwe Testament).
Toen, volgens die legende, Jozef weduwnaar geworden was, verloofde hij zich met Maria, de moeder van Jezus. En volgens diezelfde legende zou Jezus dit zelf aan zijn leerlingen verteld hebben.

terug naar de voriger pagina