H. Donatus

Donatus behoort tot de zogenaamde catacombenheiligen. Over deze personen staat historisch nauwelijks iets vast maar er zijn wel veel legenden. In de zeventiende eeuw stuitte men bij graafwerkzaamheden in Rome op een onderaardse kapel. Hier werden graven ontdekt. De relieken van Donatus werden in 1652 overgebracht naar Münstereifel bij Bonn.
Volgens een legende zou Donatus in het midden van de tweede eeuw na Christus te Rome geboren zijn als zoon van een edelman en veldheer, genaamd Faustus. Zijn moeder heette Flamina en kwam uit een familie die zich tot het christendom had bekeerd. Donatus zou officier worden in het Romeinse leger.
Hij werd in ieder geval martelaar voor het geloof. Meestal wordt hij ook als Romeins militair afgebeeld. Hij zou deel hebben uitgemaakt van het zogenaamde bliksemlegioen. Daarom wordt hij ook vaak afgebeeld met in zijn hand een pijlenbundel, een symbool van bliksemschichten.
De naam "Donatus" heeft de Rijnlanders misschien doen denken aan donder (Donner of Donar). Donatus kreeg pas vanaf 1725 vooral de reputatie als donderheilige.
Er wordt van hem verteld dat hij zijn handen omhoog hief tot de hemel en de donder en hagel hielden op en er viel geen regen meer op aarde.

Donatus heeft een speciale plek gehad in de geschiedenis van de Overloonse parochie. In de jaren 1884-1885 wist de toenmalige pastoor van Overloon een verering van Donatus te initiëren die succesvol was in het dorp en de omliggende plaatsen. Nadat in het najaar van 1944 het devotiebeeld verloren was gegaan, is de verering verlopen. De Donatusbroederschap werd in 1975 opgeheven.

terug naar de voriger pagina