De Heilige Clara van Assisi

Zij is geboren in Assisi in 1193 en overleed op 11 augustus 1253. Zij was de dochter van een edelman. Ze was dus van een voorname familie in de stad.
Onder invloed van Franciscus van Assisi en met zijn hulp verliet zij het ouderlijk huis en legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano (de Clarissen). Tot haar dood verbleef Clara op deze plek en leefde er volgens de regel die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis schreef. Deze werd overigens pas op haar sterfbed door de paus goedgekeurd.
Op 18 maart 1212 legde Clara in Portiuncula haar geloften af in de handen van Franciscus. Zestien dagen later werd zij gevolgd door haar zuster Agnes. Veel vrouwen in Europa voelden zich aangesproken door het leven van Clara en haar zusters.
Clara en Franciscus hebben altijd een heel bijzondere vriendschap gehad. Ze wisten elkaar te inspireren tot een leven in eenvoud en armoede.
Twee jaar na haar dood werd zij door paus Alexander IV heilig verklaard. Op grond van haar visioenen werd zij in 1958 door Pius XII tot patrones van de televisie benoemd.
Reeds in de middeleeuwen was haar naam in de Nederlandstalige gebieden als doopnaam zeer verbreid. Haar kerkelijke feestdag is 11 augustus.

Op plaatsen waar een clarissenklooster is/was, bestond de gewoonte om bij bijzondere evenementen in de openlucht een worst naar het klooster te brengen opdat ze zusters zouden bidden om goed weer.

terug naar de voriger pagina