Antonius van Padua

Hij is naast de H. Theobaldus de tweede patroonheilige van onze Parochie.
Antonius werd eind 12e eeuw (15 augustus 1195) als Fernando Martin de Bulhom geboren in Lissabon, Portugal. Als vijftienjarige jongen trad hij in bij de reguliere kanunniken van Sint Augustinus. Kort na zijn priesterwijding maakte hij de overstap naar een nieuwe, snelgroeiende orde: die van de minderbroeders, bedelmonniken van Franciscus van Assisi.
Als arme volgeling van Christus wilde hij het Evangelie verkondigen in het islamitische Noord-Afrika om daar de marteldood te sterven. Door omstandigheden kon hij dat ideaal niet waarmaken. Zijn oversten bepaalden dat hij zijn medebroeders moest onderwijzen in de theologie. Ook kreeg hij de opdracht het Woord in Frankrijk en Italiƫ te prediken. In beide landen leidden zijn aanstekelijke preken tot een groot aantal bekeringen. Ook wist hij velen die de leer van de Katharen en Albigenzen aanhingen terug in de Katholieke Kerk te brengen.
Hij stierf in 1231 in Padua en werd nog geen jaar later door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen.

In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om verloren zaken terug te vinden: Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (sleutels) vind. Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n (portemonnee) vind. Als het voorwerp is teruggevonden moet men ook de Heilige Antonius bedanken.

Hij is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. Rond zijn graf is de basiliek Basilica di Sant'Antonio in Padua gebouwd.

De gemeente Sint Anthonis heet niet naar Antonius van Padua maar naar Antonius van Egypte, of Antonius met het varken. De H. Antonius van Padua mag dus niet verward worden met de heilige Antonius van Egypte.

Enkele weerspreuken
Als Sint-Antoon de zon doet schijnen, ziet de boer zijn zorgen verdwijnen.
Is Sint-Antonius nat, dan drinkt de boer zich zat.
Sint-Antonius schoon en helder, vult 't vat en ook de kelder.

terug naar de voriger pagina