Excuses aan homo's

Voor het eerst in de geschiedenis maakt een paus excuses aan homoseksuelen. De manier waarop de kerk van Rome hen heeft behandeld, verdiende niet altijd een schoonheidsprijs, erkent paus Franciscus. De kerk 'moet sorry zeggen voor de vele, vele keren dat ze zich niet heeft gedragen zoals ze dat had moeten doen'. .Franciscus bracht zijn mea culpa zondagavond, tijdens een persconferentie in het pauselijk vliegtuig, op terugreis van zijn bezoek aan Armenië. Franciscus ziet het gebaar als onderdeel van iets groters. "De kerk moet niet alleen sorry zeggen tegen de homo die ze heeft beledigd", vindt hij. "Maar ook tegen de armen, de mishandelde vrouwen en de kinderen die gedwongen werden om te werken." Hij gaf niet aan of hij zelf formeel excuses gaat maken en wat hij verwacht van de rest van de kerk. Wel maakte hij duidelijk: onder 'de kerk' verstaat hij de mensen, niet het instituut.

Amoris laetitia

Paus Franciscus heeft op 8 april 2016 een brief (een apostolische exhortatio) geschreven over het gezin. Enkele gedachten hieruit.

1. De paus beschrijft de talrijke uitdagingen waarmee het gezin wordt geconfronteerd, zoals migratie, genderideologie, cultuur van het voorlopige, een tegen kinderen en geboorte gerichte mentaliteit, biotechnologische ontwikkelingen op het vlak van vruchtbaarheid, gebrek aan woningen en arbeidsplaatsen, pornografie, kindermisbruik, aandacht voor mensen met een handicap, respect voor ouderen, juridische afbraak van het gezin en geweld tegen vrouwen

2 Gezinnen, schrijft hij, zijn niet alleen objecten maar ook subjecten van verkondiging. Hij ziet “dat het gewijde ambtsdragers gewoonlijk aan een passende opleiding ontbreekt om met de veelzijdige actuele problemen van het gezin om te gaan”  Hij pleit voor een betere psycho-affectieve opleiding van priesterkandidaten en voor het betrekken van gezinnen bij de priesteropleiding. Ook kan “de lange oosterse traditie van de gehuwde priesters nuttig zijn” 

3“De gescheidenen in een nieuwe verbintenis, bijvoorbeeld, kunnen zich in zeer verschillende situaties bevinden die niet gecatalogiseerd of in al te starre uitspraken ingesloten mogen worden, zonder ruimte te geven aan een gepaste persoonlijke en pastorale onderscheiding” . Hertrouwd gescheiden katholieken moeten op de verschillende mogelijke manieren sterker in de gemeenschap worden geïntegreerd, waarbij het te vermijden is enige aanstoot te geven. (…) Hun deelname kan in verschillende kerkelijke diensten tot uitdrukkingen komen. (…) Ze moeten zich niet alleen niet geëxcommuniceerd voelen, maar kunnen als levende leden van de Kerk leven en rijpen. (…) Deze integratie is ook nodig voor de zorg en de christelijke opvoeding van hun kinderen, die als het belangrijkste te beschouwen zijn”

Paus in Cuba

De paus hoopt dat de relatie tussen Cuba en de Verenigde Staten verder normaliseert. Dat zei hij vlak na zijn aankomst in Havana. Hij moedigde beide landen aan om verdere stappen te nemen om tot verzoening te komen. "Het is een teken van overwinning van de cultuur van de ontmoeting, van de dialoog", zei de 78-jarige kerkvorst over de toenadering tussen beide landen. Castro bedankte de paus voor zijn inspanningen om de diplomatieke relatie tussen Cuba en VS te verbeteren. Hij sprak de hoop uit dat Franciscus het 53 jaar geleden door de VS ingevoerde handelsembargo kan helpen beëindigen. "De blokkade veroorzaakt grote ontberingen voor Cubaanse gezinnen, is wreed, immoreel en illegaal", aldus de leider van het communistische land.

Paus in Verenigde Staten

Inzake de vluchtelingenproblematiek liet de paus een helder geluid horen. De weerstand tegen illegale immigranten is een belangrijk onderwerp in vooral de Republikeinse campagne voor de presidentsverkiezingen. Kandidaat Donald Trump heeft gezegd dat hij de 11 miljoen illegalen in het land deporteert als hij wordt gekozen. Daartegenover stelde de paus dat de VS de vijandigheid tegenover vluchtelingen moeten laten varen en hen humaan moeten behandelen. Amerika moet niet „de zonden en dwalingen uit het verleden herhalen”, zei het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, die zichzelf omschreef als „de zoon van immigranten” uit Italië die zich de vorige eeuw in Argentinië vestigden. Hij riep ertoe op om migranten als mensen te zien. „We moeten niet schrikken van hun aantallen, maar hen liever zien als personen, kijken naar hun gezicht en luisteren naar hun verhalen, proberen zo goed mogelijk op hun situatie te reageren. Om te reageren op een manier die altijd humaan, rechtvaardig en broederlijk is.”

De groene Paus

Paus Franciscus heeft een encycliek geschreven over het milieu, "Laudato si".
Centrale boodschap: de opwarming van de aarde en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Dat is de schuld van de mens zelf. De paus pleit voor een radicale verandering die het verval van de aarde een halt moeten toeroepen.
De paus beschrijft uitgebreid de huidige klimaatcrisis: de watervervuiling, de biodiversiteit en  het verdwijnen van de bossen. Het technologisch denken van de moderne mens ziet hij als grootste oorzaak van de klimaatproblemen.
Deze encycliek is een bijzonder document omdat de paus verbanden legt  die de zorg voor de aarde verankert in wat hij een "integrale ecologie" noemt: respect voor de natuur is daarin ook respect voor de mens. In beide gevallen keert hij zich tegen onze "wegwerpcultuur". Franciscus omschrijft de aarde als "ons gezamenlijke huis" en ziet in de verwaarlozing ervan een bewijs van spirituele armoede.

"Als iemand van buitenaf naar onze planeet zou kijken, zou hij zich verbazen over ons gedrag, dat af en toe wel suïcidaal lijkt."
 "Niemand stelt een terugkeer naar het stenen tijdperk voor,maar we moeten wel gas terug nemen en op een andere manier naar de realiteit kijken. We moeten ons de positieve en houdbare vooruitgang toe-eigenen, maar de normen, waarden en grootse ambities hervinden die door onze ongeremde grootheidswaan zijn weggevaagd."
"Een andere levensstijl kan een gezonde druk uitoefenen op hen die de politieke, economische en sociale macht bezitten."

Paus bezoekt de Filipijnen

Het was een boek in de regen. Eerst bezocht hij Tacloban, vorige jaar verwoest door een tyfoon. Hij was daar om zijn meeleven te tonen. Hij moet eerder dan gepland vertrekken omdat er een nieuwe tyfoon aankwam. Later had hij in Manila een eucharistieviering in de stromende regen met wel 6 miljoen mensen.
Eerder vond op de campus van Santo Tomas Universiteit in Manilla een ontmoeting van de paus met duizenden jongeren plaats. Franciscus beklaagde zich er daarna over dat onder de geselecteerde vragenstellers maar één vrouwelijke was. “Zij zien de dingen met een andere blik en kunnen vragen stellen die wij mannen niet eens begrijpen. Dus: wanneer de volgende paus komt, meer vrouwen en meisjes”, zei hij.
Paus Franciscus riep de regering van de Filipijnen  op de strijd aan te gaan met corruptie en te luisteren naar de hulpvraag van armen die lijden onder "schandalige sociale ongelijkheden". De kerkleider deed die oproep nadat hij op bezoek was geweest bij de president van de Filipijnen, Benigno Aquino. "Het is nu, meer dan ooit, noodzakelijk dat politieke leiders staan voor eerlijkheid, integriteit en betrokkenheid van het algemeen belang", zei Franciscus.

Op de terugweg deed hij nog een paar opmerkelijke uitspraken. "Katholieken zijn niet verplicht om te kweken als konijnen', zo sprak hij de verbaasde persmeute toe tijdens een persconferentie in het vliegtuig dat hem terugbracht van de Filipijnen naar Rome. De opmerkelijke bewering betekent echter niet dat de paus nu ineens een voorstander is geworden van kunstmatige geboortebeperking. Het Vaticaan vindt de periodieke onthouding nog steeds de beste methode om aan gezinsplanning te doen.


Paus kapittelt zijn medewerkers in het Vaticaan

Paus Franciscus heeft in kersttoespraak tot de kardinalen en de bisschoppen stevige kritiek geleverd op het bestuur van het Vaticaan. Volgens de paus zijn velen van zijn medewerkers enkel belust op macht, leiden ze "hypocriete dubbellevens" of lijden ze aan "spirituele alzheimer". Het was geen vrolijke bijeenkomst vandaag tussen paus Franciscus en de kardinalen en bisschoppen van de Romeinse Curie. Franciscus maakte van de gelegenheid gebruik om maar liefst 15 zonden op te sommen die hij in 2015 graag uit het Vaticaan zou zien verdwijnen. In harde bewoordingen had hij het onder meer over de "roddelterreur" die "de reputatie van onze collega's en broeders kapot kan maken", of hoe bepaalde groeperingen "hun leden tot slaven maken en tot een kanker worden die de harmonie van de Kerk in gevaar brengen". Bovendien lijden sommige leden van het bestuur aan een "pathologische drang om macht te veroveren", zelfs als ze daarvoor anderen publiekelijk aan de schandpaal moeten nagelen. Volgens de paus lijden verschillende geestelijken in het Vaticaan bovendien aan "spirituele alzheimer", waardoor ze vergeten dat ze in de eerste plaats God moeten dienen. De speech van de paus kon maar op een mager applaus rekenen. Franciscus, de eerste Latijns-Amerikaanse paus, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij de concurrentiedrang binnen het Vaticaan maar matig kan appreciëren. Met deze nieuwe '15 ziekten van de Curie' raakte hij de kardinalen echter op een gevoelige plek. Als afsluiter riep de paus de geestelijken op om samen de Kerk weer gezond te maken, en "te bidden voor de genezing van de zonden die ieder van ons met zich meedraagt".

Paus bezoekt Turkije

Paus Franciscus heeft een driedags bezoek gebracht aan Turkije. Op de eerste dag bezocht hij  de Blauwe Moskee waar hij samen met de grootmufti van Istamboel voorging in gebed.

Later op de dag bezocht hij ook de Hagia Sophia. De Hagia Sophia is een voormalige kathedraal die tijdens het Ottomaanse Rijk een moskee werd. Tegenwoordig is het een museum.
Samen met de Patriarch vierde Franciscus het feest van de H. Andreas, de stichter en patroonheilige van de Orthodixe Kerk.
Na zijn toespraak vroeg de paus de patriarch "om mij en de Kerk van Rome te zegenen". Franciscus boog om de zegen te ontvangen, waarop de patriarch hem omhelsde, een kruisteken maakte op Franciscus' hoofd en het kuste.
De oecumenisch patriarch, het erehoofd van de wereldwijde Orthodoxie, had de paus verwelkomd met "vreugde", zei hij tijdens de gebedsviering.
"Mogen deze heilige vaders, op wier leer ons gemeenschappelijk geloof van het eerste millennium werd gefundeerd, voor ons voorspreken bij de Heer zodat wij de volledige eenheid tussen onze Kerken mogen herontdekken, en zo zijn goddelijke wil vervullen in cruciale tijden voor de mensheid en de wereld", aldus de patriarch.
Hij zei tot de paus hem te verwelkomen met "vreugde, eer en dankbaarheid omdat u het juist hebt geacht uw schreden te richten van het Oude Rome naar het Nieuwe Rome, symbolisch een brug slaand tussen het Westen en het Oosten door deze beweging."Ook, zo zei Bartholomaios, legt Franciscus' bezoek "getuigenis af van uw eigen wil en die van de meest heilige Kerk van Rome om de broederlijke en stabiele vooruitgang te handhaven met de orthodoxe Kerk voor het herstel van volledige eenheid tussen onze Kerken

Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije gezegd dat het fout is om de islam gelijk te stellen aan geweld. Hij riep moslimleiders op zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen.
"Mensen moeten het uit hun mond horen", zei hij. "Dit is niet wie wij zijn. Dit is niet de koran. Dat moeten ze uitdragen."
De paus noemde het verkeerd om als reactie op terrorisme kwaad te worden op de islam. "Je kunt ook niet zeggen dat alle christenen fundamentalisten zijn."
Tijdens zijn driedaagse trip door Turkije veroordeelde hij Islamitische Staat verschillende malen. In een mis vandaag zei de paus dat Islamitische Staat een zware zonde begaat tegen God en riep hij op tot een dialoog tussen christenen en moslims.
Ook riep hij op honger en armoede aan te pakken omdat dat essentieel is om een einde te maken aan de conflicten in Syrië en Irak. Armoede is vaak een reden voor mensen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, zei hij.

Paus wil een barmhartiger gezicht van de Kerk

De paus pleit voor een andere houding van de kerk jegens gescheiden mensen en homosexuelen. Maar de meerderheid van de deelnemers aan de bisschoppensynode over het gezin vindt dat de kerkelijke leer over seksualiteit niet moet veranderen."Verdeeldheid onder de christenen is een schandaal"
(Uit een toepsraak van Franciscus b.g.v. de bidweek voor de eenheid)
Paulus wijst de Korintiërs terecht om hun discussies, maar dankt de Heer ook "voor zijn genade die u in Christus Jezus gegeven is. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij u ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis" Deze woorden van Paulus zijn niet simpel weg een formaliteit, maar het teken dat hij vóór alles - daarover is hij oprecht verheugd - de gaven ziet die God aan de gemeenschap heeft geschonken. Deze houding van de Apostel is voor ons en voor elke christelijke gemeenschap een aanmoediging om met vreugde de gaven van God in de andere gemeenschappen te erkennen. Ondanks de pijn om de verdeeldheid die spijtig genoeg voortduurt, aanvaarden we de woorden van Paulus als een uitnodiging ons oprecht te verheugen over de genaden door God aan andere Christenen geschonken. We hebben hetzelfde Doopsel, dezelfde Heilige Geest die ons de Genade geschonken heeft: laten we dit erkennen en ons erover verheugen.

Is de eenheid van Christenen een prioriteit voor u?

"Ja, voor mij heeft de oecumene prioriteit. Er bestaat vandaag de dag een oecumene van het bloed. In sommige landen worden christenen omgebracht omdat ze een kruisje dragen of een Bijbel hebben, en voordat ze omgebracht worden wordt hen niet gevraagd of ze Anglicaans, Luthers, katholiek of orthodox zijn. Het bloed wordt vermengd. Voor hen die doden zijn we christenen. We zijn verbonden in bloed, ook al zijn we er nog niet in geslaagd om de noodzakelijke stappen naar onderlinge eenheid te nemen en de tijd misschien nog niet gekomen is. De eenheid is een genade waar we om moeten vragen. Ik kende een parochiepriester in Hamburg die bezig was met het zaligverklaringsproces van een katholieke priester die door de Nazi’s onthoofd was omdat hij kinderen de catechismus onderwees. Na hem volgde in de lijst van veroordeelde mensen een Lutherse dominee die om dezelfde reden was omgebracht. Hun bloed werd vermengd. De parochiepriester vertelde me dat hij naar de bisschop was gegaan en hem had gezegd: "Ik ga verder met dit proces, maar dan voor allebei, niet alleen voor dat van de katholieke priester." Dit is wat oecumene van het bloed is. Het bestaat nog steeds vandaag, je hoeft alleen de kranten maar te lezen. Hen die Christenen doden vragen niet om je identiteitspapieren om te zien in welke Kerk je werd gedoopt. We moeten deze realiteit in overweging nemen."

Als we het hebben over het lijden van kinderen kan men niet de tragedie vergeten van hen die honger lijden.

"Met al het voedsel dat overschiet en dat we weggooien zouden we zovelen te eten kunnen geven. Als we de verspilling zouden kunnen stoppen en voedsel zouden recyclen, zou de honger in de wereld enorm afnemen. Ik was erg onder de indruk van een onderzoek dat aangaf dat elke dag tienduizend kinderen in de wereld sterven van de honger. Zoveel kinderen huilen omdat ze honger hebben. Onlangs, tijdens de woensdagaudiëntie, stond er een jonge moeder achter de afzetting met haar kind dat maar enkele maanden oud was. Toen ik langskwam huilde het kind heel erg. De moeder koesterde het. Ik heb haar gezegd: mevrouw, ik geloof dat de kleine honger heeft. Ze antwoorde me: het is waarschijnlijk tijd. Ik antwoordde: maar geef hem dan alstublieft te eten! Ze was beschroomd en wilde het kind geen borstvoeding geven terwijl de paus zou langskomen. Kijk, ik zou hetzelfde willen zeggen aan de mensheid: geef mensen te eten! Net zoals die vrouw melk had voor haar kind, hebben we in de wereld voldoende voedsel om iedereen te verzadigen. Als we samenwerken met de humanitaire organisaties en het lukt om samen te besluiten geen voedsel meer te verspillen, maar het terecht te laten komen bij wie het nodig heeft, dan dragen we enorm bij aan de oplossing van de tragedie van de honger in de wereld. Ik wil nogmaals tot de mensheid zeggen wat ik tegen die moeder zei: geef te eten aan wie honger heeft! "

Evangelii gaudium
De vreugde van het evangelie.
Het woord 'vreugde' (gaudium) is een van de kernbegrippen van deze pauselijke brief. Het komt 109 keer voor in het document. 'Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want niemand wordt uitgesloten van de vreugde die door de Heer wordt gebracht'.
De paus preekt niet voor eigen publiek, maar mikt op iedereen van 'goede wil'.De paus sprak zijn afschuw uit over het geklaag van katholieken over elkaar. "Er zijn christenen die leven als Vasten zonder Pasen". "Pastorale zorg in evangelische stijl is dan ook niet geobsedeerd met het louter doorgeven van een veelheid aan doctrines, maar concentreert zich op wat essentieel is." Het gaat om de kern van de christelijke boodschap, de rest is van minder belang.
De paus spreekt zich wederom uit voor een decentralisatie van het kerkelijk instituut en de rol van de paus daarbinnen. 'Wat ik aan anderen voorhoud, moet ik zelf ook in de praktijk brengen. Ook ik moet denken over een verandering van het pausschap.' Een 'excessieve centralisatie' heeft de kerk geen goed gebracht, aldus een uiterst kritische paus.
 

Ik krijg het koud in een kerk
die teveel aan regels vasthoudt.
De paus spaart zijn eigen bisschoppen en priesters niet. De kerkelijke moraal is geen 'catalogus van zonden van fouten'. In het verlengde daarvan spreekt de paus ook zijn afkeuring uit over de manier waarop in sommige parochies omgegaan wordt met het toelaten tot de sacramenten. 'De deuren van de kerk moeten altijd open staan. De eucharistie is niet een beloning voor de perfecte gelovigen, maar een krachtig medicijn voor de zwakken.' Hiermee lijkt de paus te verwijzen naar de aangekondigde bisschoppensynode over het gezinspastoraat. (In de enquête die door Rome verspreid is lijkt te worden gehint op een aanpassing van het verbod voor gescheiden en hertrouwde katholieken op het ontvangen van de communie.)
"Bij sommige mensen zien we een preoccupatie voor de liturgie, voor doctrine en het prestige van de kerk, maar zonder enige belangstelling voor het evangelie. Het leven van de kerk verandert dan in een museum, of in het bezit van een paar uitverkorenen.'
Viermaal zegt Franciscus 'nee'. 'Nee' tegen een economische wereldorde die mensen uitsluit. 'Nee' tegen de 'afgoderij van het geld' waarin de mens wordt gereduceerd tot zijn consumptieve behoeften. 'Nee' tegen een financieel systeem dat beheerst in plaats van dient. 'Geld moet dienen, niet regeren.' En 'nee' tegen een wereldwijde ongelijkheid die geweld oproept. 'De armen en de arme volkeren worden beschuldigd van geweld, maar zonder gelijke kansen zullen verschillende vormen van agressie en conflict een vruchtbare bodem blijven vinden en uiteindelijk exploderen.'

 
Uit een interview met Paus Franciscus
 Ik beschouw de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een slag. Het heeft geen zin om aan een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Met moet eerst zijn wonden helen, pas nadien kan men over de rest praten. De Kerk heeft zich soms laten inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is nochtans de Blijde Boodschap: "Jezus Christus heeft je gered!" Daarom dienen de kerkbedienaars wezenlijk bedienaars van de barmhartigheid te zijn Organisatorische en structurele hervormingen zijn slechts bijkomstig, ze komen pas naderhand. De eerste hervorming dient zich te concentreren op een zekere ingesteldheid, namelijk de bedienaren van het Evangelie moeten personen zijn die het hart van de mensen kunnen aanwakkeren, die in staat zijn samen met hen dwars door de nacht te stappen, die kunnen dialoog kunnen voeren en die tevens kunnen afdalen in die nacht of duisternis zonder zichzelf te verliezen. Het Volk Gods wenst pastores, herders, en geen functionarissen of een staatsclerus.
 

Paus Franciscus bezoekt Brazilië


Paus Franciscus heeft woensdag tijdens zijn eerste mis op Braziliaanse bodem jongeren opgeroepen hun hoop niet te vestigen op succes, geld, uitgaan en genot. Tegenover deze 'afgoden van voorbijgaande aard' stelde hij christelijke waarden als grootmoedigheid, volharding en broederschap.
De paus, die maandag in het grootste Latijns-Amerikaanse land aankwam, sprak ongeveer 200.000 gelovigen toe in Aparecida, een stadje op het Brazilaanse platteland tussen Rio de Janeiro en Sao Paulo. Hij bezocht daar het standbeeld en de basiliek van Onze lieve vrouwe van Aparecida, de beschermheilige van Brazilië.
Er moet een 'cultuur van solidariteit' komen in plaats van 'egoïsme en individualisme' die de boventoon voeren in de moderne samenleving, aldus de paus Hij riep de mensen op om niet de hoop te verliezen, ook al zijn er berichten over corruptie, over 'personen die hun eigen voordeel zoeken in plaats van het gemeenschappelijk goed'. 'De werkelijkheid kan veranderen, de mens kan veranderen. Jullie moeten proberen de eersten te zijn die het goede doen, die niet wennen aan het kwaad, maar het overwinnen', aldus de paus.

Ga tegen de stroom in. Die boodschap gaf de paus zaterdag mee tijdens de eucharistieviering die hij opdroeg in de kathedraal van Rio en die werd bijgewoond door bisschoppen uit de hele wereld en door duizenden priesters, religieuzen en seminaristen.
De kerkelijke verantwoordelijken moeten zich verzetten tegen een cultuur die abortus en euthanasie toelaat, stelde de paus. Hij riep ook op de strijd aan te binden tegen de "moderne dogma's" van efficiéntie en pragmatisme. Ook wil hij dat de priesters uit hun parochie treden om het Evangelie te verkondigen.
Paus Franciscus heeft tijdens de Wereldjongerendagen in Brazilië zijn begrip en morele steun uitgesproken voor 'de vele jongeren' die geen vertrouwen meer hebben in corrupte politieke instellingen. Ook zei hij te begrijpen dat zij 'het geloof hebben verloren' door slechte priesters die het evangelie niet volgen. Tijdens de ceremonie van de Kruisweg maakte Franciscus een toespeling op de verschillende pedofilie- en corruptieschandalen waarmee de Kerk de laatste jaren is geconfronteerd. 'Aan het kruis sluit Jezus zich aan bij de vele jongeren die geen vertrouwen meer hebben in de politieke instellingen, omdat ze er egoïsme en corruptie in zien' en bij 'zij die het geloof hebben verloren in de Kerk, en zelfs in God, door de inconsistentie van christenen en dienaren van het evangelie', verklaarde de paus.  De Kerk is er niet om het geloof te controleren maar om het te vergemakkelijken. Zij moet afstand doen van rijkdom en klerikalisme. Dat zei paus Franciscus tijdens een ontmoeting met de Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Rio de Janeiro. De paus riep de Latijns-Amerikaanse Kerk ook op haar missionair elan te vernieuwen en haar structuren te veranderen. De Kerk moet ook meer werk maken van de dialoog met de wereld, aldus de paus. De priesters moeten meer pastoraal bezig zijn dan administratief en de bisschoppen moeten geen wetten maken maar dichter bij de mensen staan. De taak van een bisschop bestaat in het dienen. Daarin bestaat hun autoriteit, zei paus Franciscus.
 

Een nieuwe paus


Jorge Bergoglio werd op 17 december 1936 geboren in het district Flores van Buenos Aires als oudste kind van Mario Jose Bergoglio en Regina Maria Sivori. Zijn vader, afkomstig uit de plaats Portacomaro in Italië, had in 1929 de oversteek naar Argentinië gemaakt. Daar was hij als boekhouder werkzaam voor de spoorwegen. De paus is sinds zijn jeugd een supporter van de voetbalclub San Lorenzo de Almagro.
Bergoglio studeerde af als chemisch technicus en daarna ging hij voor priester studeren priester aan het seminarie Inmaculada Concepción in de wijk Villa Devoto van Buenos Aires. Op 11 maart 1958 trad hij toe tot de orde der jezuïeten. Op 20 mei 1992 werd Bergoglio benoemd tot hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 werd hij aartsbisschop van Buenos Aires. Als aartsbisschop bezocht hij regelmatig onaangekondigd de achterbuurten van Buenos Aires, de zogenaamde villas miserias. Hij maakte dan een praatje met de kerkgangers en dronk een kopje thee met hen. Hij maakte er beleid van om meer priesters naar deze achterbuurten te sturen. Op 11 februari 2001 werd hij tot kardinaal gecreëerd. Op 13 maart 2013 werd hij door de kardinalen gekozen tot bisschop van Rome. Hij nam de naam Franciscus aan. Hij verraste iedereen met zijn eerste woorden tot de menigte op het Sint Pietersplein: "Goede avond"
Op het feest van Sint Jozef op 19 maart werd hij officiëel geïnstalleerd als paus. In zijn preek bij zijn inauguratie riep paus Franciscus op tot het beschermen van de armen, volgens hem ten onrechte "de laatsten aan wie we denken". Hij zei dat hij zich als paus door de armen zal laten inspireren. Ook stelde hij dat mensen de "vernietiging" van de natuur moeten voorkomen. Verder sprak de paus zich uit tegen haat en afgunst en riep hij zijn toehoorders op "goedheid en tederheid" te tonen. Een unicum in de geschiedenis van de R.K. Kerk: twee pausen die samen bidden, samen de maaltijd gebruikten en samen een belangrirjk gesprek hadden. Franciscus bracht een cadeau mee voor Benedictus: een icoon van Madonna. Hij zei dat het icoon bekendstaat als de "Madonna van de Nederigheid". "Ik dacht aan u", zei Franciscus tegen Benedictus. "U gaf ons zo veel tekenen van nederigheid en zachtmoedigheid tijdens uw pontificaat." "Grazie, grazie", antwoordde Benedictus.

Tijdens de Witte Donderdagviering
waste en kuste Franciscus de voeten van twaalf gevangenen van verschillende nationaliteiten en geloofsrichtingen. Onder hen waren ook twee meisjes, een katholieke Italiaanse en een islamitische Bosnische. Bij de vredesgroet omhelsde de paus de twaalf jongeren.
In een korte preek zei Franciscus dat wie een hoge positie heeft, anderen moet dienen. "Anderen de voeten wassen betekent hen een dienst bewijzen." Daarachter staat de opdracht, dat men elkaar moet helpen. "Dat heeft Jezus ons geleerd, en dat doe ik nu als mijn plicht, en ik doe het van harte", aldus de paus.
Na de Mis had de paus een korte ontmoeting met de jonge gevangenen. Zij gaven hem als cadeau een houten kruis en een bidbankje, die zij in de werkplaats van de gevangenis hadden gemaakt. Franciscus gaf ieder van de jongeren paaseieren en een 'colomba', Italiaans paasgebak in de vorm van een duif. Hij zei tegen de jongeren: "Laat jullie niet de hoop ontnemen. Begrepen? Laat jullie niet de hoop ontnemen!"
 
  In zijn
eerste Paasviering als paus riep Franciscusop tot vrede in de wereld. Hij gaf aan te hopen op een diplomatieke oplossing van de crisis op het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea zei vrijdag nog 'in staat van oorlog' te zijn met buurland Zuid-Korea.
Ook pleitte de paus voor vrede in het Midden-Oosten en politieke oplossingen voor conflicten in verschillende Afrikaanse landen.
Franciscus zei dat geloof mensen kan helpen hun leven te veranderen door 'de woestijn in onze harten te laten bloeien.'
'Vrede in de hele wereld. Een wereld die nog steeds verdeeld is door hebzucht en de hang naar makkelijke winst', sprak de paus. 'Een zelfzuchtige wereld die het menselijk leven en het gezin bedreigt, egoïsme dat zich uit in mensenhandel, de ernstigste vorm van slavernij in deze 21e eeuw."  Na de Paasviering op het Sint Pietersplein volgede de zegen Urbo et Orbi vanaf het balkon van de Sint Pieter.De paus wenste iedereen een zalig Pasen, maar deed dat niet zoals zijn voorgangers in verschillende talen. Ook sprak hij zijn dankwoord voor de aanwezige bloemen uit in het Italiaans en niet in het Nederlands.
Het plein werd, net als de voorgaande 27 jaar, opgesierd door uit Nederland afkomstige bloemen.   Volgens het Vaticaan waren er 250.000 mensen aanwezig.


Paus Franciscus ontmoet graag mensen. Belangrijke en onbelangrijke mensen, volwassenen en jongeren. Hij staat open voor iedereen.