http-equiv="content-type">
jubilarissen Theobalduskoor gehuldigd
Tijdens het Caeciliafeest, het feest ter ere van St. Caecilia, de patrones van de zangkoren, op 23 november jongstleden zijn vier jubilarissen in het zonnetje gezet:

Jeanne Peeters, 25 jaar lid: een zilveren medaille en bijbehorende oorkonde;
Ton Verschuren, 25 jaar lid: een zilveren medaille en bijbehorende oorkonde;
Koos van der Hoff, 60 jaar lid: een gouden insigne en bijbehorende oorkonde;
Jos Nellen, 70 jaar lid: een gouden insigne en bijbehorende oorkonde;

Alle vier ontvangen zij deze versierselen vanwege hun lidmaatschap van ons kerkkoor Theobaldus. Alle vier hebben zij zich jarenlang ingezet voor de muzikale verzorging van de weekendvieringen en bij de bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten in onze H. Theobalduskerk te Overloon.
Allen van harte gelukgewenst met dit jubileum!

Ook was er nog een speciaal woord van dank voor de dirigent Koos van der Hoff en de organist Tom Verschuren voor hun wekelijkse inzet voor het Theobalduskoor.
Deelparochie Theobaldus