http-equiv="content-type">
Onderscheiding voor Gonny Nabuurs-Bloemen
Tijdens het Caeciliafeest, het feest ter ere St. Caecilia, de patrones van de zangkoren, op 24 november jongstleden is aan Gonny Nabuurs-Bloemen een oorkonde uitgereikt wegens een jubileum vanwege haar 40 jarig lidmaatschap van ons Dames- en Herenkoor. Een oorkonde, namens de organisatie voor de R.K. Kerkmuziek, behorende bij de eremedaille.
Zij heeft zich gedurende veertig jaar ingezet voor de muzikale verzorging van de weekendvieringen en bij de bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten in onze H. Theobalduskerk te Overloon.
Gonny, van harte gelukgewenst met dit jubileum!

Ook was er nog een speciaal woord van dank voor de dirigent Koos van der Hoff en de organist Tom Verschuren voor hun wekelijkse inzet voor het Dames en Herenkoor.
Theobaldusparochie