http-equiv="content-type">
Koorleden onderscheiden
Tijdens het Caeciliafeest, het feest ter ere St. Caecilia, de patrones van de zangkoren, op 25 november jongstleden is aan Louis Hendriks, Jeu Drabbels en Jan Vloet een oorkonde uitgereikt wegens een jubileum.
Louis Hendriks wegens zijn 40 jarig lidmaatschap van ons Dames- en Herenkoor, Jeu Drabbels en Jan Vloet wegens hun 25 jarig jubileum. Een oorkonde, namens de organisatie voor de R.K. Kerkmuziek, behorende bij de eremedaille in goud voor Louis en in zilver voor Jeu en Jan.
Zij hebben zich gedurende veertig en vijfentwintig jaar ingezet voor de muzikale verzorging van de weekendvieringen en bij de bijzondere vieringen, zoals rouw- en trouwdiensten in onze H. Theobalduskerk te Overloon.

In verband met de gezondheid van Jan Vloet heeft zijn vrouw Annie op het Caecileafeest de bloemen in ontvangst genomen en is aan Jan thuis de oorkonde overhandigd en is de onderscheiding opgespeld.

Louis, Jeu en Jan, van harte gelukgewenst met deze welverdiende oorkonde en eremedaille in goud en in zilver!

Theobaldusparochie