De kerkelijke uitvaart
In de parochie Maria Moeder van de Kerk

Overleg met de parochie


Mogelijke vormen

 1. Uitvaart met eucharistieviering

  De meest bekende vorm van de uitvaart is die met een eucharistieviering. De heilige mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare, door een priester uit de geloofsgemeenschap. Deze mis kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van de Eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid (absoute), waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).

 2. Uitvaart met gebedsviering

  De parochie biedt aan mensen die zich betrokken voelen bij de Kerk de mogelijkheid voor een afscheid met een Woord-en Gebedsviering. Deze viering wordt geleid door een priester, een diaken of een lekengelovige uit de geloofsgemeenschap. In de gebedsviering komt een evangelielezing voor, een preek, een voorbede, een Onze Vader en een laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’). Er wordt geen H.Communie uitgereikt. Tijdens de eerstvolgende Eucharistieviering zal de overledene worden herdacht.

 3. Afscheid op het kerkhof

  Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend aan de eucharistie- of gebedsviering, maar het kan ook zonder viering vooraf.

 4. Afscheid in het crematorium

  Bij een afscheidsplechtigheid in crematorium kan een diaken of lekengelovige voorgaan of bij uitzondering een priester. Er wordt dan altijd een Schriftlezing gedaan, een Overweging gehouden en een Laatste Aanbeveling ten Afscheid. Tijdens de eerstvolgende Eucharistieviering zal de overledene worden herdacht.

 5. Avondwake

  Er kan gekozen worden voor een avondwake: een voorbereidende viering op de vooravond. Ze biedt troost en bemoediging. De viering wordt geleid door lekengelovigen die verbonden zijn aan de parochie. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden en stellen met hen deze gebedsviering samen.

Persoonlijke inbreng in de viering
Muziek


Misintenties en collecteVragen of aanmelden uitvaart, avondwake

U kunt ook terecht bij de contactpersoon van de lokale kerk.