Nieuws uit de deelparochie Overloon

Kaarsen meenemen

Tijdens de Allerzielenviering op 4 november zijn kaarsen aangestoken voor onze overledenen van het afgelopen jaar. Kaarsen met hun eigen naam. Deze kaarsen hebben gebrand onder de vieringen in de weekenden van de maand november. Zij kunnen nu opgehaald worden om thuis verder te branden. Als u, als nabestaande, de kaars van uw overledene nog niet thuis heeft, kunt u deze ophalen tijdens de inloopochtenden op dinsdagmorgen 11 en 18 december tussen 10.00 - 11.30 uur en na de vieringen van 9 en 16 december rond 11.30 uur.


De Adventsactie 2018 van de parochie Maria Moeder van de Kerk

De Adventsactie van 2018 is bestemd voor het project van de confrater van pater Theo Ewals uit Overloon, lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Pater André van Zon is al vele jaren met hart en ziel verbonden aan de straatarme mensen in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Daar lukt het hem, met hulp van de plaatselijke bevolking, iets van een menswaardig bestaan op te bouwen voor 180 gehandicapten, kinderen en jongvolwassenen die zonder de steun van pater André geen enkele kans maken. Zijn broer, Sjef van Zon runt, met medewerking van anderen, de Stichting Mutanyana Weru (vertaald: "Ons Thuis"). Deze stichting zorgt dat de gelden rechtstreeks terecht komen bij pater André van Zon.

Er blijft daardoor niets aan de strijkstok hangen. Dat is heel belangrijk.

Uw gift wordt goed besteed!


U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening NL32 ABNA 0570 9723 45 t.n.v. Stichting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. Adventsactie 2018 MMK. Achter in onze kerken staan ook collectebussen. Bij voorbaat dank voor uw gift namens de allerarmsten in Maputo.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u ook rondkijken op de website: www.mutanyanaweru.nl.

Vieringen

Zondag 16 december 10.30 uur
Derde zondag van de Advent
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Jo Albers en haar overleden ouders, de overleden ouders van den Berg-Boekhold

De gebedsviering op de vierde zaterdag van de maand, 22 december, vervalt

Kosterdienst

9 december - 15 december
Nelly van Gemert, tel. 642504

16 december - 22 december
Jan Hendriks, tel. 641753

Overleden
11 oktober: Berty de Riet, 52 jaar
13 oktober: Johan Aerts, 70 jaar
26 oktober: Gerrit Jacobs, 93 jaar
28 oktober: Cor Bus, 83 jaar
2 november: Annelies Henckens-Senders, 54 jaar
15 november: Piet Jilisen, 88 jaar
21 november: Mimi Verstraaten-Walk, 85 jaar
6 december: Henk henckens, 68 jaar


Vieringen in Huize Loôn

Maandag 10 december 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 17 december 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Zondag 23 december 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40 en voor KPN/Telfort/Xs4all abonnees met witte afstandsbediening via kanaal 1475 en voor Telfort abonnees met zwarte afstandsbediening en voor abonnees van Edutel, Fiber.nl, Stipte op kanaal 2186. De digitale TV-programma's zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van de maand, (in de maand oktober op 27 oktober) worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.

Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 16 december, 23 december, de kerstvieringen op 24 en 25 december, 30 december en 6 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk woensdag 5 december op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 11.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster en/of in de mailbox van de deelparochie, info@theobaldusparochie.nl, een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: parochiemariamoedervandekerk