Nieuws uit de deelparochie Overloon


Namen van Maria

Wij ontvingen onlangs vanuit Tilburg een schrijven van de Stichting van het Gilde van Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Elk jaar wordt door deze stichting in de maand mei een samenzangmanifestatie Maria Zingt gehouden bij de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapelhof in Tilburg. In 2018 was aan Maria Zingt een thema gekoppeld en wel "Namen van Maria". Het is opvallend dat vele tientallen Mariakapellen een bijzondere naam hebben.
En al die namen hebben een diepere en vaak ontroerende achtergrond en betekenis.
Een twaalftal namen is geselecteerd en opgenomen in een boekje, getiteld "Namen van Maria".
Elke naam wordt door Paul Spapens ruim toegelicht.
Verder is van een Brabantse Mariakapel, die luistert naar de betreffende Marianaam, een aquarel van Aart van Woensel afgebeeld.
Met toevoeging van een foto van het Mariabeeld dat in die kapel aanwezig is.
Ook de kapel Onze Lieve Vrouw van de Goede Duik gelegen aan de Venrayseweg in Overloon is in het betreffende boekje opgenomen.

Wij stellen u in de gelegenheid dit bijzondere boekje "Namen van Maria" aan te schaffen voor euro 1,50 per exemplaar.
Op zondagmorgen ná de viering, op dinsdagmorgen van 10.00 - 11.30 uur in de pastorie en eventueel in overleg is hiervoor de gelegenheid.

Vieringen

Zondag 15 juli 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Toon en Bertha Verblakt-Mertens, Truus Kerkhof-Janssen, tevens voor Paul Kerkhof;
de intenties zijn ook voor Ben Peters vanwege zijn verjaardag

Zondag 22 juli 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Martinus van Osch

Op zaterdag 28 juli, de vierde zaterdag van de maand, is er geen gebedsviering

Zondag 29 juli 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Zondag 5 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst

Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Hanneke Vogelsangs-Koenen, tevens voor Harrie Vogelsangs

Zondag 12 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Kosterdienst

8 juli - 14 juli
Tiny Willems, tel. 641814

15 juli - 21 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

22 juli - 28 juli
Tiny Willems, tel. 641814

29 juli - 4 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

5 augustus - 11 augustus
Tiny Willems, tel. 641814

12 augustus - 18 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

Overleden

26 mei Nelly Aerts - Erkelens, 72 jaar
4 juni Wim Jeuken, 83 jaar
5 juni Mia Willems - Nielen, 90 jaar
22 juni Harrie Janssen, 68 jaar


Vieringen in Huize Loôn

Maandag 9 juli 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 16 juli 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 23 juli 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 30 juli 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 6 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

TV-uitzendingen

Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur en bij bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal van de Omroep Land van Cuijk (voorheen de Blos). Ook de gebedsvieringen op zaterdagavond om 19.00 uur (elke 4e zaterdag van de maand) worden uitgezonden.
De uitzendingen zijn alleen te ontvangen voor Ziggo abonnees in de gemeenten Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.
U kunt de uitzendingen ontvangen op kanaal 40.

Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 19, 25 en 26 augustus bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 7 augustus op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 11.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: parochiemariamoedervandekerk