Nieuws uit de deelparochie Overloon


In verband met ziekte van kapelaan Donders vervalt de eucharistieviering van 10.30 uur op zondag 17 febrauariAktie kerkbalans

In januari a.s. wordt de actie Kerkbalans 2019 gehouden met als thema: "Geef voor je kerk".
De deelparochie Overloon sluit zich aan bij de landelijke actie.
Zoals u wellicht bekend is, krijgt de kerk geen subsidie en voor de inkomsten is men dan ook volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken inwoners uit onze dorpsgemeenschap. Dit jaar is er voor gekozen om alle inwoners via een huis aan huis brief te benaderen.
Deze brief zal helaas niet bezorgd worden bij de inwoners die een "nee sticker op hun brievenbus hebben.
Waar de brief wel is bezorgd, blijkt deze terecht gekomen tussen de reclamefolders waardoor deze brief is gemist.
Mocht u daartoe behoren en toch aan Kerkbalans mee willen doen, dan kunnen wij u alsnog een formulier toezenden.
Stuur hiervoor een bericht naar: info@theobaldusparochie.nl.

Om onze administratie actueel te maken, verzoeken wij ook degenen die in het verleden een doorlopende machtiging hebben afgegeven dit opnieuw te willen doen.

Door het invullen van het reactie-strookje kunt u aangeven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: door middel van een doorlopende machtiging, een eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan de bank.

De enveloppen worden niet opgehaald. Wij vragen u vriendelijk het formulier
in te vullen en op korte termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk.
Vieringen

Zondag 17 februari 10.30 uur

In verband met ziekte van kapelaan Donders vervalt de eucharistieviering van 10.30 uur op zondag 17 febrauari

Zaterdag 23 februari 19.00 uur
Gebedsviering

Koor: Palet

Intenties voor 23 en 24 februari: Gerta Stappers-Cornelissen, de overleden familie van Keijsteren-van Hout-Schaminée, Jos de Greef, Josephina van Osch-Rutten

Zondag 24 februari 10.30 uur
Eucharistieviering

Acoliet: Jeanne Willems, Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Zondag 3 maart 10.30 uur
Eucharistieviering

In verband met de carnaval is de Kinderwoorddienst verplaats naar 10 maart
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Woensdag 6 maart 18.30 uur
Aswoensdag
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

10 februari - 16 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

17 februari - 23 februari 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

23 februari bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

24 februari - 2 maart
Tiny Willems, tel. 641814

3 maart - 9 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504

10 maart - 16 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

Overleden
12 januari: Dora van Dijck-van Hout, 86 jaar
22 januari: Carla Op.Heij, 59 jaar
24 januari: Nelly Cornelissen-Hermans, 82 jaar


Vieringen in Huize Loôn

28 januari was de laatste viering die in de kapel van Huize Loôn is gehouden.


TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40 en voor KPN/Telfort/Xs4all abonnees met witte afstandsbediening via kanaal 1475 en voor Telfort abonnees met zwarte afstandsbediening en voor abonnees van Edutel, Fiber.nl, Stipte op kanaal 2186. De digitale TV-programma's zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van de maand, (in de maand oktober op 27 oktober) worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.


Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 10 en 17 maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 26 februari op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 12.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-471246. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster en/of in de mailbox van de deelparochie, info@theobaldusparochie.nl, een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: parochiemariamoedervandekerk