Nieuws uit de deelparochie Overloon


Uitnodiging voor de gebedsviering op kerstavond om 19.00 uur, de herdertjesviering met muzikale verzorging door het St. Theobaldusgilde, met als thema:

OP BEZOEK IN DE STAL


Wij nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.
Kinderen mogen zelf meedoen op meerdere momenten in de viering.
Want op bezoek gaan doe je op kerstavond niet alleen, zeker niet als er een heel bijzonder kindje geboren is.
Dit bezoek is ook niet zomaar een bezoek!


Uitnodiging voor de peuter/kleuterviering op 2de kerstdag 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk te St. Anthonis

Beste ouders, opa's en oma's,

Ook dit jaar is er weer een peuter/kleuterviering op 2de kerstdag in onze parochie Maria Moeder van de Kerk.
Alle jonge kinderen mogen (als ze willen verkleed ) als een persoon uit het kerstverhaal naar de kerk komen om daar samen naar een eenvoudig kerstverhaal op hun niveau te komen luisteren en mee te doen. We zingen samen enkele voor u bekende kerstliedjes. Tijdens de viering mogen de kleinste kinderen gewoon rondlopen en is er een hoekje waar ze kunnen kleuren. Uiteraard zijn oudere broers en zussen ook van harte welkom.

Rond 11.30 uur is er de mogelijkheid om samen nog na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers. Voor de kinderen is er ranja. En kunt u nog eens rustig de kerk bekijken.

Wij, pastoor van der Sluis en Gerda Willems, hopen velen van u, net als afgelopen jaar, weer te mogen ontmoeten om samen even stil te staan bij de geboorte van Jezus Christus

Dopen

Verbonden met vader en moeder
Natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met andere mensen
Vier jij hier dit feest met ons mee

Je hebt al een naam
Maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Dat een kindje gedoopt wordt, is niet langer meer zo vanzelfsprekend als vroeger.
Er wordt nogal verschillend gedacht over het nut en de zin ervan.
De motieven van ouders om hun kindje te laten dopen zijn vaak heel verschillend.

o Het is voor ons vanzelfsprekend. We zijn zelf gedoopt, en onze kinderen behoren dat ook te zijn.
o Wij zijn lid van deze parochie gemeenschap en we willen graag dat ons kind ook binnen deze . kerkelijke gemeenschap wordt opgenomen.
o Wij willen met de doop onze dankbaarheid voor de geboorte van ons kindje uitdrukken.
o Als wij ons kindje niet laten dopen, kan het later niet mee doen aan de andere sacramenten, bijv. De eerste Communie.

Ieder ouderpaar zal een eigen accent leggen op zijn keuze voor het doopsel.
Dat mag ook. Vaak vinden ouders het moeilijk om hun keuze te motiveren.
Er is ook haast altijd meer dan één reden. Maar een doop is te belangrijk om het zo maar eventjes te laten doen. Even stilstaan bij het waarom is gewoon een noodzaak.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen meldt u dat aan bij het parochiesecretariaat tel: 0485-471246. Hier worden de eerste gegevens genoteerd en hierna wordt een afspraak gemaakt voor de doopviering.
In het pastoraal team wordt bekeken wie in de gelegenheid is uw kind te dopen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw voorkeur qua datum ( de doop vindt altijd plaats op een zondagmiddag).

De priester die uw kind zal dopen komt bij u op huisbezoek voor een nadere kennismaking, tijdens dit bezoekje zal o.a. de inhoud van de doopviering ter sprake komen.

Wij wensen jullie namens de doopwerkgroep Overloon hele fijne dagen.
Ria Beckers 641223, Astrid Weerts 642596, Marian Hofmans 642526.

Bezichtiging kerk en kerststal


De kerk en de kerststal kunnen bezocht worden op eerste en tweede kerstdag.
Woensdag 25 december van 13.00 tot 16.30 uur
Donderdag 26 december van 13.00 tot 16.30 uur.
De kerststal zal, in overleg, ook te bezichtigen zijn tot zondag 5 januari

Aktie kerkbalans

In januari a.s. wordt de actie Kerkbalans 2020 gehouden met als thema: "Geef voor je kerk".
De deelparochie Overloon sluit zich aan bij de landelijke actie.
Zoals u wellicht bekend is, krijgt de kerk geen subsidie en voor de inkomsten is men dan ook volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken inwoners uit onze dorpsgemeenschap. Dit jaar is er voor gekozen om alle inwoners via een huis aan huis brief te benaderen. Deze brief zal helaas niet altijd bezorgd worden bij de inwoners die een "nee sticker" op hun brievenbus hebben.
Daarom hier een weergave van deze brief.

Als u aan de Kerkbalans 2020 mee wilt doen, dan kunt u het formulier invullen en bezorgen in de brievenbus van de pastorie naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk.

Uitnodiging voor de kinderwoorddienst op zondag 5 januari a.s. aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Wil je samen met anderen kinderen ook meedoen in de Kinderwoorddienst: kom gerust eens meedoen. De kinderen die komen vinden het altijd erg gezellig. Je mag ook kinderen meebrengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. Vooral als je de Eerste Communie gaat doen, of net gedaan hebt, is dit echt iets voor jou!

Het thema van deze zondag is: Een ster wijst de weg.

Jullie hebben vast wel eens van de drie koningen gehoord die de ster volgden op weg naar Betlehem. Weet je nog waarom ze op weg waren, en waar naartoe? Vandaag vieren we het feest van die drie koningen ook wel met een moeilijk woord het feest van de openbaring des Heren. Je mag vandaag verkleed als koning naar de kerk komen. Benieuwd wat we nog meer gaan doen? Kom meedoen!

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een beetje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of oma meelopen. Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten. Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Jij komt toch ook weer? ... en als je het erg leuk vind: we zijn elke eerste zondag van de maand in Overloon.
Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: Gerda Willems 0478 642213 of via gerdawillemsjanssen@hotmail.com

Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 2 februari 2020

Vieringen

Zondag 15 december 10.30 uur
Derde zondag van de Advent
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Elisabeth Heemskerk-Raspe vanwege haar sterfdag, Paul en Erik-Jan Cornelissen, de overleden familie van den Berg-Boekhold

Zondag 22 december 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: nog niet bekend

Dinsdag 24 december 19.00 uur
Kerstavond
Gezinsviering, herdertjesviering met het thema "Op bezoek in de stal"

Het Theobaldusgilde zorgt voor stemmige muziek, waarbij wij samen kunnen zingen.

Dinsdag 24 december 21.00 uur
Kerstavond
Eucharistieviering

Voorganger: pater Baart s.c.j.
Acolieten: Ans Abels en Wim Nabuurs
Met muzikale verzorging door Logeko
Intenties voor de beide vieringen op kerstavond en voor de viering op 1ste kerstdag:
Voor motivatie en inspiratie voor de vrijwilligers van onze parochie; de intenties zijn ook voor Harrie en Marie Bardoel-van Duijnhoven, de familie van Keijsteren-van Hout-Schaminée, Frans Huisman vanwege zijn sterfdag, voor de beide broers Hans en Wim Wennink, Theo en Teng Cornelissen, Toon Cornelissen en echtgenotes, Paul en Erik-Jan Cornelissen, Jo Albers en haar overleden familie, de overleden ouders Hendriks-Daverveld.

Woensdag 25 december 10.30 uur
Hoogfeest van Kerstmis
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Joep Smeets
Muzikale verzorging door het Theobalduskoor

Zaterdag 28 december 19.00 uur
Gebedsviering

Koor: Palet
Intenties voor 28 en 29 december: Jos de Greef, Geert en Dora van Dijck-van Hout vanwege hun sterfdata

Zondag 29 december 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zondag 5 januari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst

Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Paul Cornelissen vanwege zijn sterfdag, tevens voor Erik-Jan Cornelissen

Kosterdienst

8 december - 14 december
Jan Hendriks, tel. 641753

15 december - 21 december
Tiny Willems, tel. 641814

22 december - 28 december tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

28 december bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

29 december - 4 januari
Tiny Willems, tel. 641814

5 januari - 11 januari
Jan Hendriks, tel. 641753

12 januari - 18 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504


Overleden
2 november: Wil Goemans, 60 jaar
13 november: Huberta Hendriks, 92 jaar
28 november: Albert Toonen, 90 jaar


TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40 en voor KPN/Telfort/Xs4all abonnees met witte afstandsbediening via kanaal 1475 en voor Telfort abonnees met zwarte afstandsbediening en voor abonnees van Edutel, Fiber.nl, Stipte op kanaal 2186. Bent u aangesloten op het glasvezelnetwerk LVCnet dan is de uitzending ook te volgen: TriNed op kanaal 521;
De digitale TV-programma's zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van de maand, worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.
Vanuit de H. Theobalduskerk worden rondom Kerstmis de volgende vieringen uitgezonden:
Zondag 22 december 10.30 uur
Kerstavond 24 december 19.00 uur
Kerstavond 24 december 21.00 uur
Eerste kerstdag 25 december 10.30 uur
Zaterdag 28 december 19.00 uur
Zondag 29 december 10.30 uur


Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 12 en 19 januari bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 31 december op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 12.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-471246. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster en/of in de mailbox van de deelparochie, info@theobaldusparochie.nl, een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: parochiemariamoedervandekerk