Nieuws uit de deelparochie Overloon


Aktie kerkbalans

In januari is de actie Kerkbalans 2019 gehouden met als thema: "Geef voor je kerk".
De deelparochie Overloon sluit zich aan bij de landelijke actie.
Zoals u wellicht bekend is, krijgt de kerk geen subsidie en voor de inkomsten is men dan ook volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken inwoners uit onze dorpsgemeenschap. Dit jaar is er voor gekozen om alle inwoners via een huis aan huis brief te benaderen.
Deze brief zal helaas niet bezorgd worden bij de inwoners die een "nee sticker op hun brievenbus hebben.
Waar de brief wel is bezorgd, blijkt deze terecht gekomen tussen de reclamefolders waardoor deze brief is gemist.
Mocht u daartoe behoren en toch aan Kerkbalans mee willen doen, dan kunnen wij u alsnog een formulier toezenden.
Stuur hiervoor een bericht naar: info@theobaldusparochie.nl.

Om onze administratie actueel te maken, verzoeken wij ook degenen die in het verleden een doorlopende machtiging hebben afgegeven dit opnieuw te willen doen.

Door het invullen van het reactie-strookje kunt u aangeven op welke wijze u wilt bijdragen aan Kerkbalans: door middel van een doorlopende machtiging, een eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan de bank.

De enveloppen worden niet opgehaald. Wij vragen u vriendelijk het formulier
in te vullen en op korte termijn te bezorgen in de brievenbus van de pastorie
naast de voordeur of in de daartoe bestemde bus achter in de kerk.

Vastenactie 2019

Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka
De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat in samenwerking met de stichting SrilanCare campagne voeren voor het Vastenactieproject 2019 "Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka".
In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot hun thuissituatie is verbeterd, worden ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf in het kindertehuis willen we de meisjes kennis laten maken met het verbouwen van groenten en kruiden zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken zodra ze het kindertehuis verlaten, zie www.srilancare.com.
SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse partner IRSD bieden zij momenteel structurele ondersteuning aan opvanghuis Avanthi Devi. In hun werk staat het onafhankelijker, zelfredzamer en kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn centraal.
Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan via de Vastenactie 2019 op de Goede Doelenlijsten en via de collectebussen in de kerken of u kunt rechtstreeks uw gift overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, in de betaalomschrijving zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de 40 meisjes uit het kindertehuis in Sri Lanka!

Vieringen

Zondag 21 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels, Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Pastoor van Boxtel, Jo Albers en haar overleden familie, Frans en To Beckers-Hendriks, Karel Beckers, Miny Verberk-Beckers, familie Cleutjens-Linders en zoon Michel.

Zaterdag 27 april 19.00 uur
Gebedsviering

Koor: Palet

Intenties voor de beide vieringen van 27 en 28 april:

jaargetijde is voor Riky van der Hoff-van de Mortel; de intenties zijn ook voor Jos de Greef, Sjef Huysmans, Martinus van Osch vanwege zijn verjaardag.

Zondag 28 april 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Zaterdag 4 mei 19.15 uur
Herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Koor: Palet

Kosterdienst

14 april - 20 april
Nelly van Gemert, tel. 642504

21 april - 27 april 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

27 april bij de gebedsviering
Nelly van Gemert, tel. 642504

28 april - 4 mei
Tiny Willems, tel. 641814

4 mei vanaf 18.00 uur - 11 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

Overleden
19 februari: Wim Arts, 92 jaar
26 februari: Nellie Derks-Klaassen, 88 jaar
13 maart: Chris Vogelsangs-Verhoeven, 70 jaar
14 maart: Martien van Veghel, 93 jaar
17 maart: Harrie Peeters, 78 jaar
29 maart: Miet Peeters-v.d. Beeten, 89 jaar


Vieringen in Huize Loôn

28 januari was de laatste viering die in de kapel van Huize Loôn is gehouden.


TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40 en voor KPN/Telfort/Xs4all abonnees met witte afstandsbediening via kanaal 1475 en voor Telfort abonnees met zwarte afstandsbediening en voor abonnees van Edutel, Fiber.nl, Stipte op kanaal 2186. De digitale TV-programma's zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van de maand, (in de maand oktober op 27 oktober) worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.


Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 5 en 12 mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 23 april op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 12.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-471246. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster en/of in de mailbox van de deelparochie, info@theobaldusparochie.nl, een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: parochiemariamoedervandekerk