Nieuws uit de deelparochie Overloon

Kaarsen meenemen

In de Allerzielenviering op 4 november zijn kaarsen aangestoken met daarop de naam van de overledenen van het afgelopen jaar. Deze kaarsen branden in de maand november in de vieringen. Op zaterdag 24 november, na de gebedsviering (aanvang 19.00 uur) of zondag 25 november na de eucharistieviering (aanvang 10.30 uur) kunnen de nabestaanden deze kaarsen mee naar huis nemen om thuis ook te laten branden. In de uitnodiging voor de Allerzielenviering hebben wij dit immers ook vermeld.

Informatieavond H. Vormsel 2019

Beste ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool,
Ook dit jaar nodigen wij u weer van harte uit om de informatieavond van het H. Vormsel bij te wonen. In onze Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie dezelfde informatieavonden voor het H. Vormsel 2019 gepland op de volgende locaties:
1. Maandag 26 november van 20.00 - 21.15 uur in de pastorie van de H. Theobalduskerk , 14 Oktoberplein 9, Overloon;
2. Dinsdag 27 november van 20.00 - 21.15 uur in de sacristie van de San Salvator kerk, Kerkplein 4, Oeffelt;
3. Woensdag 28 november van 20.00 - 21.15 uur in het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis.
Op deze avonden informeren wij u graag over het vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze avond het aanmeldingsformulier. U wordt verzocht het formulier uiterlijk 7 december in te leveren bij de vormselwerkgroep ter plaatse of op te sturen naar/ af te geven bij het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. Voor Overloon kunt u terecht voor vragen, of aanmeldingsformulier bij Gerda Willems. gerdawillemsjanssen@hotmail.com. Tel: 0478 642213

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur behalve donderdags) en zenden wij u een aanmeldingsformulier toe.

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Pastoraal werker mevrouw Jantje Bax
Parochie Maria Moeder van de Kerk
Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
E: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
M: 06 - 30 51 76 29

Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 2 december aanvang 10.30 uur in de H. Theobalduskerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Wil je samen met andere kinderen ook meedoen in de Kinderwoorddienst: kom gerust eens meedoen. De kinderen die komen, vinden het altijd erg gezellig. Je mag ook kinderen meebrengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen is van harte welkom. Vooral als je de Eerste Communie gaat doen, of net gedaan hebt, is dit echt iets voor jou!
Het thema van deze zondag is:

Vol verwachting...

Op dit moment ben je, denk ik,Vol verwachting wat je van Sinterklaas zult krijgen. Pakjesavond komt al heel dichtbij! Maar je kunt ook vol verwachting zijn over iets anders. Stel je eens voor dat je juf of meester een paar maanden niet meer op school is geweest. En dan komt de directeur in de klas vertellen dat je juf of meester de volgende week weer terugkomt. Wat is iedereen blij, ze gaan samen iets voorbereiden om er een heel feest van te gaan maken. Zo heeft Jezus vandaag ook iets te vertellen aan ons! Iets waar we met veel plezier ons op gaan voorbereiden de komende maand. We gaan ons vandaag op de 1ste zondag van de advent voorbereiden op.... Wie weet wat er op het stippellijntje ingevuld moet worden? Wij horen het graag van jullie.

Jij komt toch ook weer?

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een beetje eng vindt, mogen je papa of mama/opa of oma meelopen. Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en uitleggen.
Meestal hebben we hier even een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. Jij komt toch ook weer? .... en als je het erg leuk vindt: we zijn er elke eerste de zondag van de maand in Overloon. Voor vragen kun je altijd contact met me opnemen: Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.

De volgende kinderwoorddienst is op zondag 6 januari 2019

Vieringen

Zondag 18 november 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Trees Goemans-Stappers en voor Josephina van Osch-Rutten

Zaterdag 24 november 19.00 uur, Feest van Christus Koning
Gebedsviering
met medewering van het koor A Djambo

Zondag 25 november 10.30 uur Feest van Christus Koning
Eucharistieviering

Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Jeanne Willems en Wim Nabuurs
Koor: Theobalduskoor

Intenties voor de beide vieringen op 24 en 25 november:
jaargetijde is voor Harrie en Christina Cremers-Litjens; de intenties zijn ook voor pastoor Henk Tolboom, de overleden familie Anderson, Bert Derks vanwege zijn verjaardag en zijn overleden familie, Gerta Stappers-Cornelissen, Jos de Greef, de overleden familie van Keijsteren-van Hout-Schaminée, de familie Crooijmans-Gerrits, Dré Bol vanwege zijn verjaardag, Truus Kerkhof-Janssen vanwege haar verjaardag en Paul Kerkhof, Sjang Crooijmans, Harrie Crooijmans-van Duuren, Truus Jans-Crooijmans.

In de Allerzielenviering op 4 november zijn kaarsen aangestoken met daarop de naam van de overledenen van het afgelopen jaar. Deze kaarsen branden in de maand november in de vieringen. Op zaterdag 24 november, na de gebedsviering (aanvang 19.00 uur) of zondag 25 november na de eucharistieviering (aanvang 10.30 uur) kunnen de nabestaanden deze kaarsen mee naar huis nemen om thuis ook te laten branden. In de uitnodiging voor de Allerzielenviering hebben wij dit immers ook vermeld.

Zondag 2 december 10.30 uur
Eerste zondag van de Advent
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst

Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Ans Abels
Koor Theobalduskoor

Kosterdienst

11 november - 17 november
Tiny Willems, tel. 641814

18 november - 24 november 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

24 november vanaf 18.00 uur bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

25 november - 1 december
Jan Hendriks, tel. 641753

2 december - 8 december
Tiny Willems, tel. 641814

Overleden
5 oktober: Hennie Lemmens, 63 jaar
6 oktober: Piet Vloet, 81 jaar
8 oktober: Bram Brauer, 37 jaar
11 oktober: Berty de Riet, 52 jaar
13 oktober: Johan Aerts, 70 jaar
26 oktober: Gerrit Jacobs, 93 jaar
28 oktober: Cor Bus, 83 jaar
2 november: Annelies Henckens-Senders, 54 jaar


Vieringen in Huize Loôn

Maandag 12 november 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 19 november 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 26 november 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

TV-uitzendingen

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via kanaal 40 en voor KPN abonnees, via het kanaal van KPN. De digitale TV-programma's zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van de maand, (in de maand oktober op 27 oktober) worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.

Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van van 2 en 9 december bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 27 november op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 11.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: parochiemariamoedervandekerk