Viering van de pastorale eenheid

17 oktober 2010

thema: Samen Op Weg in het geloof van ons doopsel

Deze viering is voorbereid door leden van de drie doopwerkgroepen.
In deze viering wordt Milou Verstappen gedoopt en gaat ook zij met ons op weg


Openingslied; SAMEN OP WEG Verwelkoming en inleiding Geloofsbelijdenis

Naamgeving

Koor: Kyrie

Symbolen Lied: WIJS DE WEG (mel. Geef mij kracht) Eerste lezing: GELOVEN MET JE HANDEN Tussenzang: HANDEN HEB JE . . . Lezing uit het evangelie volgens Lucas (6,36-38,46-49) Overweging De doopceremonie Voorbede Naar het Maria-altaar

Altaar klaar maken en collecte

Koor: AVE MARIA

Tafelgebed

Vredewens

Agnus Dei

Communie

Lied na de communie: OH, HET IS MACHTIG MENS TE ZIJN Slottekst ERGENS KOMT EEN KIND VANDAAN Slotlied: SAMEN GELOVEN (melodie: Overal wonen)