Viering van de pastorale eenheid Overloon, Stevensbeek, Westerbeek op zondag 10 oktober 2004

  Alle communicanten van het voorbije jaar uit de drie parochies werden speciaal uitgenodigd.De viering werd muzikaal verzorgd door het kinderkoor Cantiloon uit Overloon en het kinderkoor The singing kids uit Stevensbeek.

Thema: samen sterk

Openingslied door Cantiloôn
  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton
  elke dag is er nieuw leven,
  elke dag een nieuwe zon
  elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan

  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton
  tussen haat of tussen liefde,
  elke dag is er een zon
  elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan
Welkomstwoord door Pastoor

Uitnodiging
  Sofie:
   Ga je mee met mij? samen hand in hand.
   ga je met me mee? er is niets aan de hand.
  Jurre:
   Samen staan we sterker, samen een geheel,
   samen mensen helpen samen kun je veel.
  Vera:
   Alleen gaat het soms moeilijk alleen is het wat zwaar,
   samen is het leuker lekker met elkaar.
  Samen:
   laten we dan samen doorgaan op ons pad,
   stap voor stap wordt het beter wij zien: het wordt wel wat.
Schulbelijdenis
  Lizzy:
   God, onze Vader wij zijn allemaal verschillend geen twee mensen zijn hetzelfde ieder kan ook iets anders beter.
  Erwin:
   De een kan goed leren de ander kan grappig zijn weer een ander kan goed tekenen en samen kunnen we heel veel.
  Dorien:
   We proberen er samen iets goeds van te maken maar het lukt niet altijd soms laten we elkaar los en gaat ieder zijn eigen weg.
  Pastoor:
   We kijken en luisteren dan niet meer naar elkaar we kunnen dan ook niet meer samenwerken. Goede Vader, laat ons elkaar helpen houdt U ons een beetje vast dan gaat het vast en zeker goed. Amen.
Eerste Lezing door Gilberte
  Ergens in de zee woonden heel veel rode visjes. Tussen al deze rode visjes zwom één klein zwart visje, dat Swimmy heette.
  Op een dag kwam er een heel grote tonijn of kabeljauw die alle visjes opat behalve Swimmy. Want die had hij niet gezien. Swimmy was zo bang geworden dat hij als een bezetene door de zee zwom, zo snel zijn kleine vinnetjes hem konden dragen.
  Maar toen hij eenmaal in de grote wijde zee was terechtgekomen, verdween zijn angst al snel.
  Vol bewondering keek hij om zich heen naar al die kleurrijke planten en andere levende wezens.
  En ineens, ergens in een hoek, zag hij veel kleine rode visjes. Het is dat hij met zijn eigen vissenogen had gezien dat zijn andere broertjes en zusjes waren opgegeten. Anders zou hij nog gaan denken dat zij het waren.
  Hij zwom snel naar hen toe en vroeg hun om mee te gaan naar de grote wijde zee, waar zo veel te zien was. Maar ze durfden niet, ze waren bang.
  Toen kreeg Swimmy een goed idee. Alle rode visjes moesten heel dicht tegen elkaar gaan zwemmen, zodat het leek alsof ze één heel grote rode vis waren. Swimmy, die zwart was, zou het oog zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Na heel veel oefenen lukte het en zwommen ze de grote wijde zee in.
  Alle vissen gingen van schrik voor hen opzij en met Swimmy als leidend en waakzaam oog zwemmen ze nu nog rond.
Tussenlied door het kinderkoor Stevensbeek
  Ik houd je stevig vast.

  Refrein:
   Een hand geeft houvast,
   want je helpt elkaar.
   Jouw hand en mijn hand
   zijn samen een paar.

  Ik heb een lieve knuffel,
  een zachte bruine beer.
  Ik houd hem stevig vast

  Als ik ga slapen of logeer.

  Het klimrek is soms eng joh,
  mijn vriendje zegt: kom, ga!
  Ik houd hem stevig vast
  Als ik heel hoog op 't klimrek sta.

  Als Abraham op reis gaat,
  voelt hij: God gaat ook mee.
  Hij houdt me stevig vast,
  We lopen verder met z'n twee.
Lezing uit het evangelie volgens Marcus (4, 35-41)
  Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Laten we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!" De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: "Waarom zijt gij zo bang? "Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?
Overweging

Geloofsbelijdenis
  Allen:
   Wij geloven in God,
   die echt een Vader voor ons is.
   Hij maakt de aarde,
   de planten, de dieren, de mensen. Hij zorgt voor alles wat leeft.

   Wij geloven in Jezus, zijn zoon.
   Hij heeft de mensen voorgedaan
   hoe ze moeten leven.
   Hij helpt ons om zijn voorbeeld na te volgen.

   Wij geloven in de heilige Geest,
   die de mensen dichter bij elkaar brengt
   en het leven lichter maakt.

   Wij geloven dat wij samen met alle mensen
   die Jezus als voorbeeld gekozen hebben,
   beter kunnen werken aan ons eigen geluk
   en het geluk van alle mensen. Amen.
Voorbeden
  Jelle:
   Op school daar ben je niet alleen, maar samen Je maakt er sommen en muziek Je leest een boek, doet gymnastiek Dat doe je niet alleen, maar samen.
  Allen:
   Laat ons bidden voor alle kinderen op school.
  Manon:
   Je straat, daar woon je niet alleen, maar samen Je zegt je buurman goedendag en groet een vreemdeling met een lach. Je woont er niet alleen, maar samen.
  Allen:
   Laat ons bidden voor alle mensen in de straat.
  Luuk:
   In huis, daar ben je niet alleen, maar samen. Je drinkt, je slaapt, je speelt er fijn, je vindt er troost voor alle pijn. Je bent er niet alleen, maar samen.
  Allen:
   Laat ons bidden voor onze families.
  Breg:
   Op de wereld ben je niet alleen, maar samen. Het land, de zon, de zee, de wind deel je met ieder mensenkind. Je woont hier niet alleen, maar samen.
  Allen:
   Laat ons bidden voor alle mensen op de wereld.
Collecte

Offerandelied door kinderkoor Stevensbeek
  Het spel van het leven.

   Refrein: Het spel van het leven
   is anders dan een spelletje,
   dan ganzenbord of schaken
   of mens-erger-je-niet.
   Het spel van het leven,
   is nemen en geven,
   vallen en opstaan,
   is meer dan je ziet.

  In het spel van het leven
  sla je niemand van het bord.
  Je speelt geen zwarte piet toe,
  zodat jij alleen de winnaar wordt.

  In het spel van het leven
  maak je echt geen labyrint.
  Je speelt niet om de knikkers,
  zodat jij alleen de jackpot wint.

  In het spel van het leven
  zet je niemand echt voor schut.
  Je speelt geen laatste troef uit
  en je haalt een ander uit de put.
Tafelgebed
  Pastoor: De Heer zal bij u zijn
  Allen: De Heer zal u bewaren
  Pastoor: Verheft uw hart
  Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
  Pastoor: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pastoor: Goede Vader, wij zijn hier samen om u te bedanken. Dankbaar en blij om het leven en de wereld.

  Allen: Dankbaar om alles wat fijn is. Dankbaar voor alle mensen, waarmee we samen wonen en leven.

  Pastoor: Dankbaar met heel ons hart, voor die mensen, die vriendelijk zijn, die geen grote mond hebben, die je niet in de hoek drukken. Mensen die oog en oor hebben voor de armen en verdrukten.

  Allen: Wij geloven dat U van zulke mensen houdt. Wij geloven dat U wilt, dat alle mensen zo zijn.

  Pastoor: Zoals U dat hebt laten zien in Jezus van Nazareth, die wist wat U bedoelde: de beste van ons mensen. Hij heeft ons laten zien, hoe je goed met elkaar moet samenleven. "Doe maar zoals ik deed", heeft Hij gezegd.
  Dat willen we doen: Hem niet vergeten, doen wat Hij deed. Het beste kunnen we aan Hem denken, zoals Hij was op de laatste avond, toen Hij het brood nam dat op de tafel stond, het brak en er iedereen van gaf. "Zo ben ik", zij Hij, "Dit is mijn Lichaam, gebroken voor jullie."
  Toen ze gegeten hadden, nam Hij de beker met wijn, gaf die aan zijn vrienden en zei: "Neem deze beker en drink eruit. Dit is mijn Bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Want voor jullie heb ik alles over, heel mijn leven, opdat jullie kinderen van onze Vader zult zijn.

  Allen: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de doord des heren, totdat Hij komt.

  Pastoor: Daarom denken wij nu dankbaar aan alles wat Jezus voor ons deed, En wij vragen God: laat ons doen zoals Hij heeft voorgedaan. Dan zullen we broers en zusters zijn van alle mensen, kinderen van een en dezelfde Vader. Tot Hem willen we nu bidden, zoals Jezus het ons heeft geleerd.

  Onze Vader
Lam Gods
  Allen:
   Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
   Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
   Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie

Communielied door Cantiloôn
  Ik geef je een mooi bloemetje

   Ik geef je een mooi bloemetje,
   dit bloemetje van mij
   Een bloem met heel veel kleuren,
   daarvan wordt je heel blij
   Ik geef je een mooi bloemetje,
   t is misschien wat klein
   Omdat ik heel graag aardig ben,
   dat is heus geen geheim.

   Ik geef je een mooi bloemetje,
   dit bloemetje aan jou
   Omdat we samen delen,
   ik deel heel graag met jou
   Ik geef je een mooi bloemetje,
   't is misschien wat klein
   Wat wat is er nou mooier
   dan goede vrienden zijn.

   Ik geef je een mooi bloemetje,
   dit bloemetje aan jou
   Omdat we de communie doen,
   omdat ik van je hou
   Ik geeft je een mooi bloemtje,
   't is misschien wat klein
   Omdat we samen hier zijn,
   en dat is toch zo fijn.
Helemaal (Slotgedicht door Gwen)
  Je bent een druppeltje,
  maar samen ben je de oceaan
  Je bent een korreltje,
  maar samen ben je de grond
  Je bent een zuchtje,
  maar samen ben je een orkaan
  Je bent een stem,
  maar samen ben je een heel koor
  Je bent een lettertje,
  maar samen ben je een heel woord
  Je bent een deel van het geheel,
  maar samen kun je delen
  en jezelf aan anderen laten zien.

Slotlied door beide koren en iedereen
  Alle kleuren van de regenboog

   Van Afrika tot in Amerika
   van op de Himalaya tot in de woestijn
   Van Afrika tot in Amerika
   Ja wij zijn zoveel mooier als we samen zijn

   Reik je hand naar me uit, leg ze in de mijne
   en laat ons dromen van betere tijden
   Is je huid donkerder of bleker dan de mijne
   laat ons proberen elkaar niet te vermijden

   Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.
   Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn
   Zou het niet beter zijn als wij voortaan
   verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn

   Van Afrika …

   Hand in hand! Oog in oog!
   Alle kleuren van de regenboog

   De planeet waar je woont als ze soms te grauw is
   Laat ons beloven samen te gaan leven
   Waar het niks uitmaakt
   of mijn purper, groen of blauw is
   want voor ons drietjes is het om het even

   Niemand op straat …

   Van Afrika …

   Hand in hand! …

   Als wij nu hand in hand samen gaan staan
   Kinderen onder de zon, één voor één
   Dan is de hemel op aarde voortaan
   van iedereen, van iedereen.

   Van Afrika …
   Van Afrika …

   Hand in hand…

   Hand in hand! …
   Alle kleuren van de regenboog!!!!
Zegen en wegzending