Nationale Ziekendag 12 september 2010

Thema: "Ontmoeten"

Openingslied: Kijk om je heen (melodie: zomaar een dak.) Begroeting en inleiding

Aansteken van de Zonnebloemkaars

Inleiding: Ontmoeten

Uitnodiging tot het brengen van de zonnebloemen.

Drempelgebed:

Kyrie: koor

Gebed:

Gloria, koor

Eerste Lezing: In de ogen van een oudere Lied: Het zijn de kleine dingen Lezing uit het evangelie volgens Lucas Overweging: Credo: Voorbeden Collecte Offerandelied: Ik bied U dit brood Gebed over de gaven Tafelgebed

Tijdens de communie orgelspel

Communielied: Ave Maria van Jetten

Slottekst: Sta even stil

Zegen en wegzending, Pastoor

Slotlied: Laat de zonnebloem maar bloeien ---------------------------------------------------

Toegewenst,