Gildeviering op het feest van de H. Theobaldus,
patroon van de parochie en het gilde
op zondag 4 juli 2010

Thema: Elkaar ontmoeten

Vooraf: VRIENDEN (van Lineke Huisman)

Binnenkomst: Drumshowband:

Openingswoord

Inleiding: OVERVLOED Drempelgebed:

Koor: Kyrie

Eerste lezing: ONTMOETEN

Drumshowband:

Uit het heilig evangelie volgens Lucas. (10, 1-9.) Overweging Samenzang: HET ANTWOORD WAAIT VERDER (melodie: Blowing in the wind) Geloofsbelijdenis Voorbede

Offerande: Drumshowband:

Tafel klaarmaken en collecte Tafelgebed:

Vredewens

Communie: Koor: Drumshowband:

Slottekst: TUSSEN ALLES DOOR

Afsluiting en zegen:

Slotlied: KOM, LAAT HET IEDER HOREN - (Mel.: Go tell it on the mountains) Overvendelen: