Gildeviering van het St. Theobaldusgilde
b.g.v. het Feest van de H. Theobaldus op 4 juli 2004

thema:Met hart en handen mens zijn voor elkaar.

Binnenkomst: Drumshowband: Cavalino

Openingswoord door Bas van Wieringen

Inleiding: VOL LIEFDE

Drempelgebed:

Zang: Palet: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS

Eerste lezing: IS ER IEMAND DIE MIJ HELPT?

Drumshowband: Festival suite - deel 2

Uit het heilig evangelie volgens Lucas. (10, 1-9.)

Overweging

Zang: Palet: Ik zal er zijn

Geloofsbelijdenis

Voorbede

Offerande: Drumshowband: Stay with me till the morning

Tafel klaarmaken en collecte

Gildeleden offeren "een silveren stuck" op de gildetrom. Enkele gildebroeders halen de gaven op bij de overige aanwezigen.

Tafelgebed:

Vredewens

Communie:

Slottekst: VOOR ONDERWEG

Zegen

Slotlied: HANDEN HEB JE . . .

Overvendelen