Dodenherdenking 4 mei 2010

Thema: Stilstaan bij de vrijheid

Openingslied : ZIJN ER NOG WEGEN (melodie: Blowing in the wind)
  Zijn er veel wegen waar niemand zich waagt,
  omdat ze te ver zouden gaan?
  Hoelang horen mensen alleen maar zichzelf,
  voordat zij een ander verstaan?
  Hoelang worden oorlogen verder gevoerd
  voor vijanden niet meer bestaan?
  Het antwoord wie weet, wie weet waar het begint,
  het antwoord waait verder met de wind.

  Stromen rivieren nog eeuwig naar zee
  en wordt dan die zee niet te groot?
  Hoelang is de afstand nog veilig en ver
  voor mensen die leven in nood?
  Hoelang spreken monden van eigen geluk
  en zwijgen ze anderen dood?
  Het antwoord wie weet, wie weet waar het begint,
  het antwoord waait verder met de wind.

  Hoelang zijn de mensen nog bang voor elkaar
  en bang voor zichzelf bovendien?
  Hoelang kijken ogen nog strak voor zich uit
  voordat ze de ruimte gaan zien?
  En als dan de aarde bewoonbaar zal zijn,
  zullen wij dan nog leven misschien?
  Het antwoord wie weet, wie weet waar het begint,
  het antwoord waait verder met de wind.
Verwelkoming en het aansteken van het vuur

Teksten over Vrijheid Dodenherdenking Gebed Zang: HERINNER U DE NAMEN Evangelie volgens Johannes 8, 31-36 Overweging Zang: GEROEPEN OM JEZUS' WEG TE GAAN melodie:. Zomaar een dak . . . Voorbede Afsluiting Slotlied: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS