Tweede Pinksterdag 2010

Openingslied: DEZE DAG Inleiding: PINKSTEREN

Vuur aansteken

Gebed om vergeving

Kyrië uit Missa Festiva van John Leavitt

Gebed:

Gloria uit Missa Festiva van John Leavitt

Eerste lezing: Weest waakzaam Tussenzang: Lezing uit het evangelie volgens Johannes (7,37-39) Overweging Geloofsbelijdenis: Voorbede:

Offerande: Ev'ry time I feel the Spirit

Tafelgebed

Agnus Dei uit Missa Festiva van John Leavitt

Communie: Over de horizon. Slotgebed: IK WOU DAT DE KERK...

Afsluiting en zegen

Slotlied: WIJ HEBBEN VOOR U GEBEDEN