Viering rond de vastenaktie 2011

27 maart 2011

Maal eens om Mali

Openingslied: A Djambo

Inleiding Drempelgebed

A Djambo

Ons vastenaktie project: MALI Gebed:

A Djambo

Eerste lezing: Een verhaaltje uit Afrika.

A Djambo

Uit het heilig evangelie volgens Johannes. (4,5-15) Overweging

A Djambo

Geloofsbelijdenis Voorbede

Offerande - A Djambo

Tafelgebed:

Communie A Djambo

Slottekst: DELEN

Afsluiting en zegen

Slotlied: A Djambo