Aswoensdag 9 maart 2011

Wees waakzaam

Vooraf: UITNODIGING Openingslied: EEN MENS TE ZIJN OP AARDE Inleiding: HOUD HET VUUR BRANDEND Drempelgebed Zang: BEHOEDT MIJ, O HEER Eerste Lezing: DE KLOK BLIJVEN OPWINDEN Tussenzang: HET LIED VAN ALLE ZAAD. Lezing uit het evangelie volgens MatteŘs, 25,113 Overweging Aswijding

Uitdelen van het askruisje

Voorbede

Collecte en tafel klaarmaken

Offerandelied: BROOD OP TAFEL Tafelgebed

Communie

Communielied

Slotgebed: En ik?

Afsluiting en zegen

Slotlied: BLIJF MIJ NABIJ