31 december 2010 - Oudjaar

Thema: De tijd is een geschenk

Vooraf: GELUKSGEDICHTJE

Openingslied: De herdertjes lagen bij nachte

Inleiding: DE TIJD IS EEN GESCHENK Schuldbelijdenis:

Kyrie/Heer, ontferm U

Gebed:

Samenzang: Eer zij God in onze dagen

Eerste lezing: GELOVEN GEEFT RUST Tussenzang: GEEN WEG WAS ONS GEGEVEN (melodie: Er is een roos ontsprongen) Uit het heilig evangelie volgens Matteus (6,24-34) Overweging Geloofsbelijdenis (gezongen) Voorbede

Offerande

Gebed over de gaven: Tafelgebed:

Vredewens

Agnus Dei/Lam Gods

Communie

Slottekst Slotlied: OP EEN GOD DIE DOOR DE TIJDEN