Oudjaarsviering 2002

Thema: gebruik je tijd goed

Openingslied: De herdertjes lagen bij nachte
  De herdertjes lagen bij nachte,
  zij lagen bij nacht in het veld.
  Zij hielden vol trouwe de wachte,
  zij hadden hun schaapjes geteld.
  Daar hoorden zij d'engelen zingen,
  hun liederen vloeiend en klaar;
  de herders naar Betlehem gingen,
  't liep tegen het nieuwe jaar.

  Toen zij er te Betlehem kwamen,
  daar schoten drie stralen dooreen;
  een straal van omhoog zij vernamen,
  een straal uit het kribje beneên;
  toen vlamd' er een straal uit hun ogen
  en viel op het kindeke teer;
  zij stonden tot schreiens bewogen
  en knielden bij Jezus neer.

  Och kindje, och kindje, dat heden
  in 't nederige stalletje kwaamt,
  ach laat ons uw paden betreden,
  want gij hebt de wereld beschaamd.
  Gij kwaamt om de wereld te winnen,
  de machtige vijand te slaan;
  de kracht uwer liefde van binnen
  kan wereld noch hel weerstaan.
Verwelkoming en inleiding:

  NEEM EVEN DE TIJD

  Neem even de tijd, héél even maar,
  om je naaste te zien -te ontmoeten op je weg.
  Neem even de tijd om gelukkig te zijn.

  Neem even de tijd, héél even maar,
  om in stilte Zijn schepping te bewonderen op je weg.
  Neem even de tijd om gelukkig te zijn.

  Neem even de tijd, héél even maar,
  om te genieten en dankbaar te zijn op je weg.
  Neem even de tijd om gelukkig te zijn.

  Neem even de tijd, héél even maar,
  om te denken dat elke nieuwe dag
  een gave, maar ook een opgave is op je weg.
  Neem even de tijd om gelukkig te zijn.

  Neem even de tijd, héél even maar
  om te kijken waar je kunt helpen op je weg.
  Neem even de tijd om gelukkig te zijn.

  Neem ook de tijd om gelukkig te zijn
  door uit jezelf te treden, ruimte te geven
  aan de ander op je weg.
Drempelgebed:
  Vg. De geest van deze tijd, de geest van ieder voor zich en God voor ons allen, heeft mensen verdeeld en vervreemd van elkaar. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om eenheid en vergeving.

  Al. Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven .

  Vg. De geest van deze tijd jaagt mensen op in een race van hebben en houden, in plaats van breken en delen. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om eenheid en vergeving.

  Al. Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  Vg. De geest van deze tijd doet mensen geloven dat tijd geld is en stilte een overbodige luxe. Voor zover wij die mensen zijn, bidden wij om eenheid en vergeving.

  Al. Heer, vergeef ons onze schuld zoals wij ook elkaar vergeven.

  Vg. Vader God, tegen de geest van de tijd in bidden wij om rust en duur om ons hart open te stellen voor een nieuwe geest, uw goede geest, de Geest van alle tijden om zo vertrouwd met U te mogen zijn zoals Jezus dat was. Amen

Kyrie/Heer, ontferm U

Gebed:
  Vg. God, U kent tijd noch duur, voor U tellen de jaren
  niet. Wees hier in ons midden met uw licht en uw vrede,
  nu wij, gebonden aan de tijd, weer een jaar gaan afsluiten.
  Wij bieden U de balans aan van slagen en mislukken,
  van goede en minder goede dagen, in ons jachtig bestaan.
  Draag ons het nieuwe jaar in met uw zegen en kracht,
  opdat het veel goeds moge brengen, aan onszelf en aan alle mensen op aarde. Amen
Glorialied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN
  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
  mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs,
  geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)
Eerste lezing: HOE JAMMER DAN
  Geboeid hoort de menigte toe,
  het oor gewend naar het evangelie van de supermarkt
  en naar de blijde boodschap van het reisbureau.
  Land van melk en honing gaat voor ons open
  in winkelcentra dichtbij en op verre stranden van folders
  die ons hartelijk welkom heten.
  Men houdt ons graag en wervend op de hoogte.
  Zo krijgt ons leven zin
  en weten we waarvóór we werkten, luister maar.

  Klant is koning, zegt de krant.
  En elk uur van de dag wordt dat bevestigd
  voor wie horen wil en zien.
  En dus gaan we gretig op weg naar geluk
  dat te koop, te kust en te keur ligt.
  Wie zou bij buren willen achterblijven!
  Wie beweegt zich nog voort in een blik op wielen
  waarvan vorm en volume achterhaald zijn?
  Wie kleedt zichzelf en zijn huis nog in blauw,
  als je vrienden gisteren al wisten
  dat groen en geel het gaan maken;
  ons suffe blauw al weken achterhaald!

  En in groen en geel dat moet,
  showen we elkaar onze welvaartsverhalen:
  reizen en fuiven die er niet om liegen
  en die we dankzij onze verborgen camera
  toch maar mooi kunnen laten zien.
  En met sapjes en hapjes volvoerd showen we,
  hoe ver we in beschaving al gevorderd zijn
  tot we vermoeid en leeg van hart erbij neervallen.
  Nog even, en dan voorgoed misschien.

  Hoe jammer dan, als we eerder nooit het groene gras
  en de blauwe luchten zagen
  en nooit dankbaar met de vogels zongen
  om elke dag die ons gegeven werd.
Tussenzang: GEEN WEG WAS ONS GEGEVEN

mel. Er is een roos ontsprongen
  Geen weg was ons gegeven, om veilig te begaan,
  geen richting door het leven om samen in te slaan.
  Wij wisten weg noch steg: door duisternis omgeven
  was niemand onze weg.

  Maar heden is te horen Gods woord van het begin.
  Hij gaat, als mens geboren, de goede richting in.
  Hij bouwt vandaag zijn tent bij mensen die verloren,
  ontheemd zijn en miskend.

  Gods toekomst, duizend jaren, wordt heden ingeluid:
  Hij zal zich openbaren in Jezus voor ons uit.
  De weg van God is goed. Zijn woord zal ons bewaren:
  een lamp voor onze voet.
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs (6, 24-34)
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel méér dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: Wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.
Overweging
  Er waren eens een slak en een hazewindhond. Iemand vertelde hun dat er ergens ver weg een plek was waar de hemel de aarde raakte. Daar was een soort poort en als je daar doorheen ging dan was je volmaakt gelukkig. De slak en de hazewind wilden allebei dolgraag gelukkig worden en daarom besloten ze om op weg te gaan naar die hemelpoort. "Weet je wat," zei de hazewind, "laten we er een wedstrijd van maken: wie er het eerste is." "Dat is goed," zei de slak. En precies tegelijk vertrokken zij.
  De hazewind ging er als een pijl uit de boog vandoor, de slak achterlatend in een wolk van stof. En u denkt waarschijnlijk al: die hazewind wint natuurlijk. Maar u vergist u: de slak ging het eerst door die hemelpoort. Kijk, dat zit zo: de hazewind rende maar door, hij keek nergens naar. Af en toe stopte hij eens om even te rusten en wat te eten en te drinken en dan ging hij weer haastig verder. Hij stopte ook wel eens om te vragen waar hij die hemelpoort kon vinden, en dan haalden sommigen hun schouders op, en anderen zeiden: die is nog heel ver weg. En de hazewind rende maar door.
  Soms probeerden anderen een praatje met hem te maken, "sorry, ik heb geen tijd". Soms werd zijn hulp gevraagd bij iets, maar dan zei hij meteen: "sorry, daar heb ik geen tijd voor". En dan rende hij weer verder. En heel zijn hondenleven lang bleef hij voorthollen maar hij werd er niet gelukkiger van, integendeel: hij werd knorrig en ontevreden. Niets kon hem nog blij maken.
  De slak daarentegen schoot maar niet op, niet alleen omdat hij als slak nu eenmaal een hele langzame was, maar hij praatte overal met iedereen, hij nam er steeds de tijd voor om belangstellend te informeren naar ieders wel en wee, hij zat soms uren bij iemand die verdrietig of of zich eenzaam voelde, en als hem gevraagd werd om een handje te helpen, dan deed hij dat zonder op de tijd te letten.
  Nu en dan vroeg hij zich wel eens af of hij die hemelpoort nog wel ooit zou bereiken, maar hij zat er niet mee: hij voelde zich heel tevreden en gelukkig. En langzaamaan ging hij beseffen dat hij die hemelpoort allang was binnengegaan, dat hij niet meer hoefde te zoeken geluk omdat hij het al gevonden had.
  Op een dag kwam hij de hazewind weer tegen, niet zo goed meer ter been, maar nog altijd gehaast en jachtig op zoek naar de wereld van geluk. Het werd een heel lang gesprek tussen die twee en de hazewind begreep dat hij de wedstrijd verloren had, dat hij zijn doel voorbij gehold had. Toen kwam hij tot rust, en ook hij nam toen weer de tijd om naar de natuur te kijken, en te genieten van de bloemen en planten; om een praatje te maken met anderen en hij begon zich heel gelukkig en tevreden te voelen.
  De moraal van het verhaal. We willen allemaal gelukkig worden in het leven, we willen allemaal een stukje hemel op aarde. Maar soms lijkt het er wel op alsof ook wij er een wedstrijd van gemaakt hebben. We hollen van de ene plek naar de andere, van de ene dag naar de andere, en vaak, te vaak lopen we ons doel gewoon, ongemerkt voorbij.
  Neem eens even de tijd om gelukkig te zijn, hoorden we aan het begin van de viering. In feite betekent dat: neem eens even de tijd om stil te staan bij jezelf en te zien hoeveel goeds en moois je hebt We zijn veel rijker dan we zelf meestal in de gaten hebben, zoveel mooie en goede dingen komen gratis op ons af alleen we beseffen het amper. Neem eens even de tijd om eens stil te staan mensen om je heen om te zien wat een geluk je hebt je leven met hen te mogen delen, om te zien hoeveel die wel niet voor je betekenen, veel meer dan je meestal in de gaten hebt.
  Neem eens even de tijd om te kijken naar mensen die het minder goed hebben dan jij, die door verdriet of tegenslag getroffen zijn en dan te bedenken wat een geluksvogel je bent.
  Neem eens even de tijd om na te denken of je je geluk niet teveel zoekt in materiële waarden en te weinig in waarden als gemeenschapsgeest of dienstbaarheid. Geluk zit niet in een doosje, is niet beperkt tot bepaalde uren of dagen, het ligt overal om je heen voor het oprapen, als je het tenminste maar ziet liggen en er niet voorbij holt.
  Een jaar is voorbij, maar nieuwjaar betekent ook altijd goede voornemens. Moge een ervan zijn: neem steeds weer even de tijd om gelukkig te zijn.
Geloofsbelijdenis:
  Vg. Ik geloof in God. Hij staat boven alle tijd en duur.
  Voor Hem is duizend jaar als een uur in de nacht.
  Al wat bestaat vindt zijn oorsprong in Hem.
  In de geschiedenis van de mensen heeft Hij zich getoond
  als een God van een blijvend verbond,
  als een Vader, die trouw is aan zijn kinderen.

  Al. Ik geloof in Jezus Christus.
  In Hem heeft God zich uitgesproken in onze tijd.
  Hij is de belichaming van Zijn liefde en trouw.
  Ons leven heeft Hij gedeeld van geboorte tot in de dood.
  In die tijd bracht Hij ons een boodschap van hoop:
  waar mensen elkaar vasthouden in liefde: daar is toekomst.

  Vg. Ik geloof in de Geest van God, die ook Jezus bezielde.
  Als een zachte bries houdt Hij mensen in beweging,
  op weg naar een wereld vol vrede en gerechtigheid.
  Als een onzichtbare kracht maakt Hij zwakken sterk
  en laat Hij mensen van goede wil dezelfde taal spreken.

  Al. Ik geloof in de Kerk van Jezus Christus op aarde,
  in de verbondenheid van alle mensen die in Hem geloven
  en die zijn idealen levend willen houden.
  Ik geloof in een toekomst die goed kan zijn,
  als Jezus' boodschap blijft klinken. Amen
Voorbede:
  Ik dank U, God, voor het voorbije jaar,
  voor alles wat ik van anderen mocht ontvangen,
  voor mensen die met mij verbonden zijn geweest,
  die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
  die mijn verdriet hebben gedeeld,
  die mij hebben laten delen in hun geluk.
  Moge dit ook volgend jaar weer gebeuren.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

  Ik dank U, God, voor het voorbije jaar,
  voor allen die in stilte aan mij hebben gedacht,
  voor hen die attent waren in de kleinste dingen van alledag;
  mensen die konden troosten,
  mensen met een hart vol barmhartigheid en verzoening.
  Moge dit ook volgend jaar weer gebeuren.
  Laat ons zingend bidden.

  Antifoon: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

  Ik dank U, God, voor het voorbije jaar,
  voor allen die mij konden bezielen,
  mensen die een bevrijdend woord konden spreken,
  mensen die konden luisteren,
  mensen die zomaar nabij waren,
  mensen die mij rust konden geven.
  Moge dit ook volgend jaar weer gebeuren.
  Laat ons zingend bidden.
  Antifoon: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

  Ik dank U, God, voor het voorbije jaar
  voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen,
  mensen die mijn liefde durfden ontvangen,
  mensen die op mij konden wachten,
  mensen die mij een kans hebben gegeven,
  mensen die konden vergeven.
  Moge dit ook volgend jaar weer gebeuren.
  Laat ons zingend bidden.
  Antifoon: Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons.

  God, help ons om onze tijd van leven goed te gebruiken,
  niet uitsluitend voor onszelf maar vooral ook voor hen
  met wie wij het dagelijks leven delen.
  Moge zo geluk ons deel zijn, ook het komende jaar. Amen.

Offerande

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. God, oorsprong van alle leven, toeverlaat van kleine
  mensen op zoek naar het land van hun dromen.
  Wij danken U voor uw woord van hoop en toekomst,
  neergelegd in heel uw schepping, in het hart van elke mens.
  Wij danken U bovenal voor Jezus, mensenzoon en Uw Zoon, Uw woord
  bij uitstek, uitgesproken in onze tijd,
  Uw woord van heil dat klinken blijft voor alle komende tijden.
  Daarom zeggen wij met allen, die in geloof en hoop opzien naar U,
  het loflied van uw heerlijkheid:

  Sanctus

  Pr. Op de drempel van een nieuw jaar verlangen wij
  naar een wereld met vriendschap voor iedereen,
  naar een samenleving vol mildheid en begrip,
  naar een huis waarin alleman zich welkom weet,
  naar een tafel waaraan alle mensen mogen aanzitten.

  Al. Ook hier staat een tafel, gedekt met brood en wijn,
  teken van mensen die eenheid zoeken,
  verder dan eigen huis en haard,
  die elkaar het leven willen doorgeven
  en samen willen bouwen aan een goede toekomst.

  Pr. Eens stond er een tafel in de stad,
  waar Jezus zijn laatste uren beleefde, de tafel van het paasmaal.
  Als leden van één gezin riep Hij zijn vrienden aan tafel.
  "Zou een moeder haar kind vergeten?" zo had Hij eens gezegd,
  "God vergeet u nooit." Dat was zijn leven eveneens:
  aan de mensen zeggen en tot de dood bevestigen,
  dat God geen mens vergeet
  en dat mensen elkaar evenmin mogen vergeten,
  dat zij voor elkaar spijs en drank moeten zijn,
  zoals Hij het was voor ons. Als teken van de geest die Hem bezielde,
  nam Hij op die avond voor zijn lijden en dood
  het brood in zijn handen, brak het
  en deelde het rond met de woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, dit ben Ik,
  dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Daarna nam Hij de beker met wijn, reikte die aan zijn leerlingen met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
  want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond;
  dit ben Ik, dit is mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen
  wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Er staat een tafel gedekt, een lange grote wereldwijde tafel,
  een tafel voor alle mensen, een broederschap van God,
  brood en vrede voor iedereen. Niemand vergeten zoals God niemand vergeet.

  Al. Aanvaard ook ons aan deze tafel,
  de tafel van breken en delen,
  van zorg om allen met nieuwe liefde te bedienen,
  ieder thuis te beginnen in eigen kring
  opdat er vrede komt die God bedoeld heeft,
  in de naam en in de kracht van Jezus, uw gezondene.

  Pr. In zijn geest kunnen wij met vertrouwen de dag van morgen tegemoet zien.
  In zijn licht kunnen we verder hoopvol verder leven,
  ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

  Al Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
  Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
  hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

  Pr. Bidden wij tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van de geest van
  pessimisme en moedeloosheid wat betreft de toekomst.
  Geef ons uw Geest van wijsheid en kracht
  opdat wij bouwen aan vrede en gerechtigheid
  omwille van Jezus, Messias, uw Zoon,

  Al.: Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Agnus Dei

Communie

Slotgebed: GOD, GEEF MIJ DE TIJD
  God, geef mij de tijd,
  een stukje van de eeuwigheid,
  een stukje leven, verpakt in lucht die adem wordt,
  een stukje heimwee naar uw oneindigheid,
  verpakt in alledaagse hunker
  die nooit vervuld en nooit voldragen wordt.

  God, geef mij de tijd
  om naar U op weg te gaan in kleine stappen,
  elke dag opnieuw een stukje weg met velen samen,
  in een bonte groep en soms, geheel alleen,
  op een veel te lange baan.

  God, geef mij de tijd
  om telkens terug te keren als ik onderweg verdwaal
  en zonder spoor in duisternis en nevel verloren loop.
  Geef mij dan de tijd om met het eerste morgenlicht
  U weer op het spoor te zijn.

  God, geef mij de tijd
  om nog op deze wereld uw kind te mogen zijn
  en als een vrije vogel zwevend in de wind
  en tussen witte wolken niets anders
  dan uw beeld en uw gelijkenis te zijn.

Afsluiting

Slotlied: OP EEN GOD DIE DOOR DE TIJDEN

mel.: alle Menschen werden Brüder
  Op een God die door de tijden
  om Zijn trouw bezongen is,
  wachten mensen met hun lijden
  tot Zijn uur gekomen is.
  Op een God die zij vertrouwen
  die hun hoop gebleven is,
  wachten mensen die nu rouwen
  tot Zijn licht verschenen is.

  Op een God die voor de mensen
  nieuwe toekomst doet ontstaan
  wachten allen met hun wensen
  tot Zijn liefde op zal gaan.
  Op een God die alle namen
  heeft geschreven in Zijn hand
  wachten mensen die geloven,
  op het eens beloofde land.

  Op een God die leven baarde,
  licht en donker heeft bereid,
  wachten wij op deze aarde
  tot Zijn stem ook ons bevrijdt.
  Op een God die in Zijn armen
  ruimte heeft voor ieder mens,
  wachten wij om ons te warmen
  aan de zon van Zijn bestaan.