Tweede Kerstdag - Feest H. Familie 2010

Openingslied: Herders, Hij is geboren

Verwelkoming en inleiding

Drempelgebed:

Heer ontferm U

Gebed

Glorialied: Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd

Eerste lezing: Thuis

Tussenzang: Jerusalaïm, stad van God

Lezing uit het evangelie volgens Lucas (2,41-52) Overweging Geloofsbelijdenis Voorbede: Heer, onze God wij bidden U, verhoor ons

Offerandelied: Joy to the world

De grote lofprijzing:

Vredewens

Lam Gods

Communie: Bethlehem

Slottekst: Thuis voelen

Slotlied: Wonen overal, nergen thuis