Eucharistieviering eerste Kerstdag 2011

Feest van de menswording

Openingslied: NU ZIJT WELLEKOME

Verwelkoming en inleiding

Kyrie eleison

De eerste Kerstmis

Samenszang: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Gebed Lezing uit de brief aan de HebreeŽn (1,1-5) Tussenzang: VANWAAR ZIJT GIJ GEKOMEN
melodie Er is een roos ontsprongen Lezing uit het evangelie volgens Johannes (1,1-5;9-14) Samenzang: 'T IS GEBOREN HET GODD'LIJK KIND. Overweging Geloofsbelijdenis Voorbede

Offerandelied: WIJ KOMEN TEZAMEN

Tafelgebed:

Vredewens - Agnus Dei - Communie

Slottekst: Slotlied: LUISTER, GOD HEEFT GESPROKEN
melodie Herders, hij is geboren.