Viering op zondag 24 augustus 2008
b.g.v. "Overloon Buitengewoon",
t.b.v. het bedevaartfonds

Thema: "Wij zijn mensen op weg, maar waarheen en hoe?"

Vooraf: DE WEG VAN GERECHTIGHEID
  Wij gaan de weg van uw gerechtigheid
  met allen die in uw geheim geloven:
  stad van de Vrede, toekomst wereldwijd,
  oog voor de blinden, oren voor de doven.
  Wij delen uit van wat U ons bereidt:
  vrucht van uw Geest, op aarde volle schoven.

  Wij dragen stenen voor de vrede aan,
  volgen uw spoor door alle wereldtijden.
  Wij zien de weg die Jezus is gegaan,
  horen het roepen van wie weerloos lijden,
  delen de hoop, de oorlog afgedaan,
  zien in elkaar het volk van uw bevrijden.

  Wij zoeken de balans in ons bestaan:
  wat heeft gewicht en wie bepaalt de waarde?
  U laat ons leven meer dan voortbestaan,
  schenkt ons de gaven van uw goede aarde.
  Maak ons bereid, in trouw U toegedaan,
  te leven zoals U zich openbaarde.
Openingslied: SAMEN OP WEG
  Samen op weg, zoekend naar liefde,
  naast ieder ander willen staan.
  Want kan een mens, zonder die ander
  vreugde en vriendschap ondergaan?
  Zo moeten mensen zijn voor elkaar:
  een steun, een toeverlaat,
  die niet verloren gaat.

  Samen op weg, zoekend naar kansen,
  naar elke nieuwe moog'lijkheid,
  om voor elkaar leven te scheppen,
  ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
  Wil bij ons zijn van uur tot uur,
  ons leiden elk moment,
  dat men uw kerk herkent.

  Samen op weg, zoekend naar leven,
  speurend naar licht en dageraad,
  mensen vol hoop, sterk en gedreven,
  zingend en blij en zonder haat,
  niemand alleen en allen tezaam,
  van harte, heel gewoon,
  ook hier in Overloon.
Inleiding
  REIZEN (door Hennie Nabuurs)

  Er zijn vele manieren om te reizen.
  Te voet, te paard, per fiets, trein, luchtballon, vliegtuig.enz.
  Er zijn ook vele doelen om te reizen.
  Voor je werk, voor ontspanning, bezoeken van familie. bekenden
  die ver weg wonen, of bijvoorbeeld op bedevaart.
  Op 'n bedevaart heb je een doel voor je zelf of voor je naasten.
  Om rust te vinden of troost.
  Om te bezinnen en te ontmoeten.
  Wanneer je op reis gaat om anderen op bedevaart te kunnen laten gaan
  is dat ook een doel.
  Een doel om je medemens te steunen.

  Wanneer een reiziger aankomt in een herberg of weer thuis komt
  wordt die gastvrij onthaald.
  Vandaag komen er ook reizigers thuis.
  Zij komen terug van een lange fietstocht.
  Zij wilde hun hobby, hun passie inzetten voor een doel.
  Het doel om de medemensen uit hun dorp, hulp te kunnen bieden.
  Hulp die ze nodig hebben op een reis
  die zij graag willen maken maar dat niet zelfstandig kunnen of niet meer kunnen.
  Vanmiddag komen ze aan en ook zij zullen gastvrij onthaald worden.
  LEVEN IS OP REIS ZIJN

  Leven is op weg zijn,
  bergen beklimmen, waden door rivieren
  bloemen plukken bij maanlicht.
  dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
  een kaars branden tegen de storm,
  op-lopen met anderen of hen dragen,
  brood delen en vieren in de nacht.

  Leven is pelgrimeren,
  een tijdlang werken aan de weg,
  een brug bouwen over zwart water,
  rovers verjagen en duivels,
  waken en bidden met zieken,
  doden begraven bij de kapel.

  Nooit raken pelgrims thuis:
  'vreemdelingen' vestigen niet.
  wanneer zij eindelijk aankomen,
  weten ze wat ze vermoeden:
  de weg is het doel.
Drempelgebed
  Vg. Er is een weg van de kleine goedheid van mens tot mens:
  bereidheid tot luisteren, attentie en aandacht.
  Een weg die wij niet altijd gaan
  en daardoor waren er door onze tekorten minder gelukkige mensen.

  Al. Heer onze God, wij vergeven elkaar,
  vergeef ook onze schuld.

  Vg. Er is een weg van de dagelijkse taak,
  doen wat gedaan moet worden: samenwerken
  om iets nieuws tot stand te brengen;
  een weg die wij niet altijd gaan.
  Daardoor is er minder tot stand gekomen
  waarvoor toch op ons gerekend werd.

  Al. Heer onze God, wij vergeven elkaar,
  vergeef ook onze schuld.

  Vg. Er is een weg naar de grote wereld,
  inzet voor maatschappij en kerk,
  voor de mens dichtbij en veraf.
  Een weg die wij niet altijd gaan,
  en zo komt het dat anderen dubbele inzet moeten geven.

  Al. Heer onze God, wij vergeven elkaar,
  vergeef ook onze schuld.

  Vg. God, die barmhartig is, ontferme zich over ons,
  vergeve onze zonden en geleide ons naar het eeuwige leven.
Palet: IK BEN OP REIS (Elly en Rikkert)
  ik ben op reis
  al weet ik niet waarheen
  maar ergens stond geschreven
  dat ik deze weg moest gaan
  en al aarzel ik soms even
  langs die eindeloze baan
  toch weet ik
  iemand ging me voor
  en daarom ga ik door

  ik heb geen geld
  geen kaart en geen kompas
  maar ik zie de tekens
  en die zeggen mij genoeg
  en al geeft er niemand antwoord
  op de dingen die ik vroeg
  toch weet ik
  aan het eind vind ik gehoor
  en daarom ga ik door

  ik ben een vogel die z'n vleugels spreidt
  zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
  ik ben een paard dat zonder teugels rijdt
  maar er is iemand die me leidt en hij zegt: kom

  ik ben op reis
  al weet ik niet waarom
  maar ik luister naar de stilte
  en die zegt me om te gaan
  en al verlaat ik al m'n vrienden
  moet ik overal vandaan
  toch weet ik
  er is geen ander spoor
  en daarom ga ik door.
Eerste lezing: LET OP DE LICHTEN
  In het leven kun je niet achteruitrijden.
  Je kunt de dagen niet omkeren
  en van de avond naar de morgen gaan
  om zo de mooiste dagen terug te halen.
  Je moet vooruit.
  Dag na dag, jaar na jaar.
  Je kunt niet blijven staan.
  Niemand kan de tijd vasthouden.

  Er zijn op je levensweg vele kruispunten.
  Let op de lichten. Ongebreidelde hebzucht,
  krankzinnig egoïsme, ziekelijke jaloezie
  zijn rode lichten in het leven,
  waarachter alleen maar kronkelpaden
  en verborgen afgronden liggen.

  Vriendelijkheid, vergevingsgezindheid,
  dienstbaarheid, zachtmoedigheid
  zetten je levenslichten op groen.
  Met deze dingen kun je vooruit.

  Wees vriendelijk en lief
  in het dagelijks verkeer met mensen en dingen.
  Laat de motor van je hart altijd warm draaien
  en vergeet niet dat er maar één veilig
  contactsleuteltje bestaat: de liefde!
Palet: JERUSALAÏM, STAD VAN GOD.
  Er is een stad voor vriend en vreemde,
  diep in het bloemendal.
  Er is een mens die roept om vrede,
  die mens roept overal.

  Refrein:
   Jerusalaim, stad van God,
   wees voor de mensen een veilig thuis,
   Jerusalaim, stad van vrede,
   breng ons weer thuis.

  Er is een huis om in te wonen,
  voor bij het dodendal.
  Er is een vader met zijn zonen,
  zij roepen overal. Refrein

  Er is een tafel om te eten,
  voorbij het niemandsland.
  Er is een volk dat wordt vergeten,
  dat volk roept overal. Refrein

  Er is een wereld zonder grenzen,
  zo groot als het heelal.
  Er is een hemel voor de mensen:
  dat hoor je overal. Refrein
Lezing uit het evangelie volgens Marcus (4, 35-41)
  Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Laten we oversteken." Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zei-den Hem: "Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?" Hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: "Zwijg stil!" De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: "Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?" Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: "Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?"
Overweging
  De afgelopen week heb ik met enkele klasgenoten gelogeerd in Langenboom. Van tevoren had ik op internet gekeken hoe ik daar het best naartoe kon rijden. Dat leek heel gemakkelijk maar vlak voor Sint Tunnis bleek het kruispunt afgesloten te zijn en werd ik op een omleiding gezet.
  In Langenboom aangekomen, vond ik vrij gemakkelijk de weg waar ik wezen moest. Maar huisnummer 20 was niet te vinden. Na wat heen en weer rijden, heb ik maar bij een eenzame boerderij aangeklopt om de weg te vragen.
  Soortelijke dingen gebeuren ook in het gewone leven. Ook dat is een voortdurend op weg zijn, dag na dag. Soms heb je een duidelijk beeld van de weg die je wilt gaan, soms lijkt het heel gemakkelijk om die weg te gaan maar dan kan het gebeuren dat die weg om de een of andere reden afgesloten is en dat je een omleiding moet volgen of op een zijspoor terecht komt Soms raak je de weg kwijt en weet je niet hoe je verder moet. Dan is het heel verstandig om naar de juiste weg te vragen. Er zijn altijd wel mensen die je willen helpen de juiste weg te vinden.
  Een paar collega's van mij hadden hun bestemming heel gemakkelijk gevonden want de hadden een tomtom in de auto en die wees precies de weg. Maar in het concrete leven bestaan er geen tomtoms die je precies vertellen welke richting je moet gaan. Daar klinkt geen "bij de volgende kruising moet u linksaf". Toch is het heel belangrijk dat je op je levensweg regelmatig een routeplanner raadpleegt. Voorwaarde is wel dat je weet waar je naartoe wil.
  Als je van Lourdes naar Overloon fietst, heb je een heel concreet bestemming. Bovendien is die route van tevoren heel zorgvuldig uitgestippeld, inclusief rust- en slaapplaatsen.
  Het doel van onze levensreis is niet een bepaalde concrete plaats, maar het rijk der hemelen waar Jezus steeds over spreekt, een rijk van vrede en liefde, waar mensen gelukkig zijn met elkaar. De weg naar deze bestemming is niet altijd even duidelijk je moet vaak het nodige ter plekke improviseren en je kunt heel gemakkelijk verdwalen. Het kan dan heel moeilijk zijn om de juiste weg terug te vinden. Voor ons gelovige mensen is de bijbel en vooral de boodschap van Jezus een heel belangrijke routeplanner.
  Als u even naar de voorkant van het boekje kijkt, dan ziet u daar de figuur van Jezus die de weg wijst aan de persoon die naast hem staat. In het ballontje van de linker figuur stond eigenlijk een vliegtuig, hij dacht aan een gemakkelijke manier van reizen. Met een knipoog naar het gebeuren van vandaag heb ik er een fietser van gemaakt. Het is heel plezierig om een mooie fietstocht te maken, alleen heb je in het gewone leven natuurlijk geen knooppuntroutes.
  In het rechter ballonnetje staat een kruis. Jezus wijst de weg van het kruis. Dat klinkt niet erg aantrekkelijk. Dat klinkt een beetje alsof je als fietser een modderig bospad ingestuurd wordt. En toch: de weg van het kruis is de beste en veiligste weg die de routeplanner van het evangelie ons aanreikt.Laten we even naar het kruis kijken. Het kruis heeft een staande balk, die stevig verankerd is in de grond, in de aarde. Zo moet ook ons leven stevig verankerd zijn in de aardse werkelijkheid, je moet, zoals men zegt, met beide benen op de grond staan.
  Maar de staande balk wijst ook omhoog, naar wat het aardse overstijgt, naar een hemel, naar een ideale toestand waar we naar verlangen. Ook dat is nodig om de juiste richting te gaan.
  De dwarsbalk van het kruis lijkt op twee uitgestrekte armen, die wijzen naar de mensen om ons heen. Ze wijzen niet alleen maar ze omarmen ook anderen, steunen anderen. En die dwarsbalk is even belangrijk als de staande balk.
  Dit is de weg die Jezus wijst: de weg van zorg en aandacht voor elkaar, de weg naar het verwezenlijken van de droom van elke mens: een beetje hemel op aarde. Soms hebben we op onze levensweg de wind mee, soms tegen. Soms schijnt de zon, soms stormt het in ons of om ons heen. Maar altijd is het belangrijk om die routeplanner regelmatig te raadplegen. Dat kunnen momenten van bezinning zijn, of vieringen rond het woord van de bijbel.
  Het kan ook de vorm van een bedevaart hebben, om je richtingsgevoel te versterken, om je batterijen op te laden. Willen we de juiste weg gaan in de juiste richting, moet je soms hulp vragen. Dat is ook de reden dat velen naar Lourdes gaan. En de dag van vandaag is bedoeld om zo'n bedevaart mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.
Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
  dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
  om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.
  Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
  gekomen om licht voor ons te zijn
  en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
  Gods rijk van vrede en liefde op aarde.
  Ik geloof in de Geest van God
  die werkt in en door allen
  die met Jezus op weg durven gaan.
  Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
  geroepen Jezus' boodschap verder te dragen
  en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.
  Ik geloof in de belofte van God,
  dat er toekomst is voor heel de mensheid,
  dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden,
  voor ons, in ons en door ons. Amen
Voorbede
  Laten wij bidden voor alle mensen die op weg zijn,
  van dag tot dag, van jaar tot jaar,
  voor hen die in hun leven hevige tegenwind ervaren,
  wat hen moedeloos maak en angstig.
  Dat zij toch innerlijke rust mogen vinden
  en zo de stormen in hun leven tot bedaren kunnen brengen.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten wij bidden voor alle mensen op weg door het leven,
  voor hen die vastgelopen zijn door verdriet en tegenslagen
  en niet meer weten hoe ze verder moeten;
  voor hen die nooit echt nadenken over de juiste richting in hun leven
  en daardoor op een zijspoor terecht gekomen zijn.
  Dat zij mensen om zich heen treffen die hun de juiste weg willen wijzen.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten we bidden voor alle mensen die verloren lopen in onze wereld,
  voor hen die hun leven laten overheersen door materialisme, door machtszucht, door gemakzucht,
  voor hen die het slachtoffer zijn van onrechtvaardig handelen van anderen.
  Dat zij de droom van een betere wereld niet uit het oog verliezen.
  Laat ons zingend bidden.

  Laten wij bidden voor alle mensen die letterlijk op weg zijn,
  voor al degene die op reis van de ene plaats naar de andere,
  voor alle automobilisten, motorrijders en fietsers.
  Dat zij in het verkeer steeds oog en aandacht hebben
  voor de andere weggebruikers
  en niemand in gevaar brengen door roekeloos gedrag.
  Laat ons zingend bidden.

  Heer, help ons de weg van het kruis te gaan, realistisch én idealistisch,
  en altijd in nauwe verbondenheid met elkaar.
  Mogen wij zo uw rijk van vrede en liefde naderbij brengen.
  Dat bidden wij U in Jezus' naam. Amen
Offerandelied: IK GELOOF
  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel.
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof.

  ook al lijken dagen zwaar en moeizaam
  als je doet wat je moet,
  komt vanzelf weer zin om dapper door te gaan.

  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof

  ook al lijken wegen woest en duister
  als je weet wat je wil,
  krijg je licht en zicht en kom je toch vooruit
  en ik geloof in wat je niet kan zien
  maar wat er altijd is
  voor mij en iedereen.
  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof.

  Ik geloof.
Tafelgebed:
  Pr. God, Schepper en Vader, U roept ons om op weg te gaan, samen met elkaar, om te bouwen aan uw rijk op aarde. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is.
  Er zijn vele wegen te gaan, ieder gaat zijn eigen weg, maar welke weg we ook gaan, steeds opnieuw komen we mensen tegen. En uw rijk op aarde is ons gezamenlijke einddoel.

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. God, wij bidden U, dat we mogen groeien in het besef, dat wij samen onderweg zijn, dat wij er zijn voor elkaar. Wij willen in liefde en trouw optrekken met elkaar, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan, toen Hij in ons midden leefde.
  Ga met ons mee op onze reis door het leven en behoed ons daarom voor hoogmoed waardoor we op mensen neerzien; behoed ons voor onverschilligheid waardoor we anderen achteloos voorbijlopen.

  Antifoon;
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. Op de avond voor zijn dood heeft Hij ons een heilig teken van verbondenheid gegeven. Hij nam toen brood, sprak de zegen en een dankgebed; Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, dit ben Ik, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, dankte U en gaf de beker aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond; dit ben Ik, dit is mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Zo vieren wij de verbondenheid van God met de mensen, waar mensen verbondenheid vieren met elkaar rond brood en wijn.

  Antifoon;
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. Terwijl wij hier doen wat Jezus ons heeft opgedragen, vragen wij U, onze God en Vader, laat dit samenzijn ons helpen om voor elkaar te zijn, wat Hij is geweest voor zijn omgeving. Dat ook wij heel maken wat stuk gegaan is, toekomst bieden waar men geen toekomst meer ziet, een blijde boodschap brengen in woord en daad waar somberheid en verdriet heersen. Dan zal uw rijk op aarde werkelijkheid worden in de saamhorigheid die wij beleven, in de vrede die wij elkaar geven, in onze hoop op een goede toekomst voor iedereen.

  Antifoon;
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

  Pr. Leer ons daarom in Jezus' naam zorg en aandacht te hebben voor al onze medemensen, hier en overal in deze wereld; dat ze een huis hebben om in te wonen en brood om te eten; dat ze niet eenzaam of verbitterd worden, maar menselijkheid en liefde mogen ervaren. Dan zal er vreugde heersen op heel de aarde, dan zullen allen U loven en danken, omwille van Jezus, die ons op deze weg is voorgegaan.

  Al. Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

  Pr. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoop-vol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Vredewens

  Antifoon:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   daar waar liefde is, daar woont God.

Uitnodiging tot de communie

Communielied: OVER DE HORIZON.
  Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
  Mensen vragen waarom? Ergens over de horizon.
  Overal om ons heen, heel de wereld rond.
  Voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
  als de boodschap komt.
  Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

  Mensen wachten op vuur, ergens over de horizon.
  Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
  Overal klinkt een stem, uit het verre land.
  Er worden mensen gezonden naar de zieken,
  gewonden, met een helpend' hand.
  Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

  Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
  Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon.
  Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn.
  Om met hun woorden van troost, om met hun handen
  vol brood, zo goed als God te zijn.
  Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon
Slottekst: KIJK OM JE HEEN
  Als je niet omhoog kijkt, niet je oog naar boven richt,
  zul je nooit de zon zien met haar licht.

  Als je niet omlaag kijkt, naar de grond waarop je staat,
  zul je nooit de steen zien die jou pijnlijk vallen laat.

  Als je niet vooruit kijkt, niet het onbekende ziet,
  grijp je naast de kansen, die de toekomst je nu biedt.

  Als je niet terug kijkt naar de sporen die je maakt,
  zul je nooit de mens zien, die steeds meer op afstand raakt.

  Welke weg je inslaat, welke richting je ook kiest,
  altijd blijft er iets over dat je uit het oog verliest.

  Welke weg is beter, welke richting is verkeerd?
  Nooit zul je het weten als je niets doet of probeert.
Slotlied: PELGRIMS ZIJN WIJ MENSEN
  Pelgrims zijn wij mensen, trekkers naar Gods woord,
  onvervulde wensen drijven allen voort.
  Wie verhoort ons bidden? Wie ziet naar ons om.
  Wie trekt in ons midden? Kom, Heer Jezus, kom. (2x)

  Leid ons, goede herder, sterk ons dag na dag,
  zingend gaan wij verder, zeker van uw kracht.
  U blijft ons vertrouwen, nu en immermeer,
  tot wij U aanschouwen, onze God en Heer. (2x)