Viering b.g.v. het honderdjarig bestaan
van de Fanfare Vriendenkring

   20 mei 2007
Vooraf
  Vrienden zijn het belangrijkste in je leven
  Vrienden zijn mensen die om je geven
  Vrienden zijn er om mee te lachen en te huilen
  Vrienden zijn er om bij te schuilen
  Een vriend is een heel mooi woord
  Een vriend is wat iedereen toebehoort
Openingslied door Palet: HARMONY
  The time has come, let us begin.
  With all our voices joining in
  To sing of love and brotherhood
  People doing what they should to
  Help their fellow man be free
  And fill this land with harmony
  The young and old, the rich, the poor
  Making sounds never heard before

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing away the hurt and fear
  A great new day will soon be here
  Like the shepherd guards his sheep
  Watch your children as they sleep
  Like the potter turns his clay
  Help to shape a better day and
  Let us sing a song of love
  There's one thing I'm certain of
  Love will fill the hearts of men
  Peace will come on earth once again

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing away the hurt and fear
  A great new day will soon be here.

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing of love, and brotherhood
  And people doing what they should

  Harmony, harmony!
  Let's all join in harmony
  Sing away the hurt and fear
  A great new day will soon be here.

WELKOMSTWOORD

OPENINGSTEKST
  Ergens op de wereld staat een levensboom
  een sterke boom, de vriendenboom.
  Eén die niet van zon en regen leeft
  maar van een beetje tederheid, vriendschap en genegenheid
  we zijn het langzaamaan vergeten.

  't Is misschien een onvervulde kinderdroom,
  die boom van mij, de vriendenboom
  maar hij zou er moeten wezen.
  Overal waar mensen samen zijn
  arm of rijk en groot of klein
  dat moest de hele wereld weten.

  Als je maar oprecht naar die boom wilt zoeken
  staat hij heel dichtbij misschien
  kun je 'm uit je venster zien
  maar hij staat nergens in de boeken
  Als je durft te leven zonder angst of schroom,
  dan groeit hij wel de vriendenboom

  En je zult het met me eens zijn:
  't allermooiste van de hele schepping is de vriendenboom.

   (Martine Bijl)
GEBED OM VERGEVING
  Pastoor:
  Laten wij aan het begin van deze viering onze schuld belijden en God en elkaar om vergeving vragen.

  Allen:
  Niet altijd slagen we erin een echte vriend te zijn voor mensen met wie we het leven delen. Soms lopen we heen over de gevoelens van anderen. Soms vergeten we een gulle lach te schenken of een liefhebbend woord te spreken. Soms zijn we eigenzinnig en vinden we onszelf het belangrijkste. Soms vergeten we een bloem te zijn voor elkaar en doen we juist hen pijn, van wie we het meeste houden. Bekennen we onmacht en schuld en vragen we God en elkaar om vergeving.

  Pastoor:
  Moge God zich over ons ontfermen, onze zwakheden en tekortkomingen vergeven en ons de kracht geven om door het leven te gaan in de geest van liefde en dienstbaarheid, ons voorgeleefd door Jesus Christus, uw Zoon en onze Heer, Amen.
EERSTE LEZING
  Dit is een verhaal van heel lang geleden, van toen de wereld nog zo goed als nieuw was. Toen was er een dorpsbewoner die naar 't plein ging en op het bankje onder de Lindeboom ging zitten, omdat hij dat een goede plek vond om eens rustig met God te praten.
  'Goede God', zij hij, 'je wereld is prachtig, ik geniet er elke dag van. Daarom vind ik het zo jammer dat er iets niet klopt'.
  'Wat kan dat nou zijn?', zei God.
  'Nou kijk', zei de dorpsbewoner, 'als iemand mij een mop vertelt, dan lach ik, maar toen mijn kind geboren werd, lachte ik ook. Ik doe twee dezelfde dingen en dat terwijl ik honderdduizend keer blijer ben met de baby dan met een mop'.
  Ik zal het nog sterker vertellen. Ik ben eens van mijn paard gevallen en dat deed zo'n pijn, dat de tranen mij over de wangen rolden. Ik huilde of ik wou of niet. Maar stel je nu voor dat mijn kind zou sterven, dan huil ik ook'.
  Twee dezelfde dingen terwijl mijn verdriet zo groot is dat ik iets anders zou moeten kunnen doen dan alleen maar huilen'.
  'Lieve dorpsbewoner', zei God, 'je hebt gelijk, ik ben iets vergeten. Maar ik zal het goed maken. Ik zal jou en alle mensen, die echt willen leven op aarde, muziek geven. Daarmee zul je een stem kunnen geven aan je grootste vreugde en aan je diepste verdriet'.
  Van toen af aan konden de mensen zingen en muziek maken, en zij ontdekten wat een groot cadeau dat was. Want al je gevoel, al je wensen, al je vragen, alles kan muziek worden.
  Zo is het nog, je bent pas echt jarig als er voor je is gezongen. Je loopt echt fijn Koninginnedag vlak achter de drumband en de fanfare. Het is pas echt carnaval als er muziek is. En ben je bang, dan neurie je zachte liedjes. Ben je boos, dan schreeuw je harde liedjes. Ben je verliefd, dan fluister je liefdesliedjes, en wil je vrede, dan geef je elkaar een hand en zing je; dan komt de vrede vanzelf.

KOPERKWINTET

EVANGELIE
  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
OVERWEGING
  Zet op een dag 524 trommelaars bij elkaar en je hebt het grootste slagwerkorkest van Nederland, dat een enorm geluid kan produceren. Maar ook al zijn het allemaal zeer ervaren trommelaars, dat is nog geen garantie dat ze ook iets moois produceren. Samen muziek maken is: niet ieder voor zich maar allemaal samen. Dat moet geoefend worden, en een goede dirigent is belangrijk.
  Dat geldt natuurlijk voor elke vorm van muziek maken: voor een koor, voor een fanfare, of een strijkorkest. En als de fanfare Vriendenkring 100 jaar bestaat, dan zijn er ontelbare uren gebruikt om te oefenen, ieder op zichzelf of samen in de repetitie. Ik weet niet of jullie nog een lijst van dirigenten hebben, maar in die 100 jaar moeten jullie er heel wat versleten hebben.
  De muzikanten moeten met één oog naar de componist kijken, naar de noten dus die zij op papier hebben, en met het andere oog naar de dirigent die de verschillende instrumenten tot één groot geheel laat samensmelten. Muziek maken in een fanfare doe je samen, en is veel meer dan de juiste noten spelen. Het is een samenspel van verschillende instrumenten, die elk op zijn eigen wijze bijdragen aan een mooie samenklank. Ook al zijn alle muzikanten super goed, dat is nog geen garantie dat toehoorders kunnen luisteren naar mooie muziek.
  Nu weten we allemaal dat jullie mooie muziek kunnen brengen, dat hebben we hier vrijdagavond kunnen horen. Dat kunnen jullie alleen omdat ieder lid graag muziek maakt en er dus wat voor over heeft. Er gaat immers heel wat tijd inzitten. Maar minstens even belangrijk is het dat jullie een goede onderlinge band hebben.
  De naam vriendenkring is dan ook niet zomaar een naam, er zit ook een opdracht is, een programma. Dat er gewerkt wordt aan een plezierige sfeer in de fanfare, dat er ook een stuk gezelligheid gevonden kan worden, dat ieder zich thuis voelt in de groep.
  Wat voor de fanfare geldt, gaat ook op voor heel de gemeenschap. Zet drieéneenhalf duizend brave burgers bij elkaar in een dorp, dan heb je nog geen garantie dat het ook een echte gemeenschap is, een gemeenschap waar leven in zit, waar muziek in zit. Zo'n gemeenschap krijg je alleen als iedereen zich betrokken voelt bij de gemeenschap en de wil heeft om er samen iets moois van te maken en dus ook bereid is er tijd en energie in te steken. Als de gemeenschapsgeest bij de voordeur en de brievenbus ophoudt dan zit er weinig of geen muziek in het dorp, ofwel de muziek die er is heeft veel valse tonen.
  Een goede gemeenschap krijg je als veel mensen in beweging zijn, op de verschillende terreinen, verenigingen en clubs. De veelheid aan verenigingen brengt het dorp tot leven. Verbeeld je dat iedere Overloner, jong en oud, bij de fanfare wilde, dan hadden jullie een probleem. Dan moesten jullie altijd buiten spelen. Verbeeld je dat alle Overloners bij de voetbalclub wilden. Dan werd die misschien elk jaar wel kampioen, met een kampioensfeest, maar het zou toch wel erg eentonig worden.
  Zoals bij de fanfare de verschillende instrumenten met de bespelers ervan, samen iets moois voortbrengen, zo is het ook in een gemeenschap, in een dorpsgemeenschap zoals de onze maar evenzeer voor de kerkgemeenschap, die samen de muziek van Jezus van Nazaret wil uitvoeren. Ook hier is die verbondenheid zo enorm belangrijk. Uiteindelijk wil Jezus een grote vriendenkring van mensen, mensen die in liefde met elkaar verbonden zijn, daar ging het evangelie van deze viering ook over.
  De groep die deze viering heeft voorbereid vond het wel een moeilijke tekst, dat is het ook, maar het symboliseert ook een beetje hoe moeilijk de muziek is die Jezus gecomponeerd heeft en hij is ook de dirigent, maar hij staat zover weg dat we hem vaak niet zien. Toch is zijn boodschap helder en klaar: zorg dat je allemaal samen een vriendenkring bent, als fanfare, als welke vereniging ook, als dorp, als parochiegemeenschap. Dan kunnen we allemaal genieten van de mooie muziek, genieten van elkaar.
PALET: IK GELOOF
  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel.
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof.

  Ook al lijken dagen zwaar en moeizaam
  als je doet wat je moet,
  komt vanzelf weer zin om dapper door te gaan

  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof

  Ook al lijken wegen woest en duister
  als je weet wat je wil,
  krijg je licht en zicht en kom je toch vooruit
  en ik geloof in wat je niet kan zien
  maar wat er altijd is
  voor mij en iedereen

  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof

  Ik geloof in leven met een doel
  stille idealen
  stil gevoed door je gevoel
  en ik geloof ook in overwinnen
  steeds opnieuw beginnen
  met je moed en met geloof

  Ik geloof
VOORBEDEN:
  Wij bidden voor vriendschap in de hele wereld,
  tussen mensen van verschillende rassen en culturen,
  tussen mensen die verschillend geloven.
  Dat ze samen leven in harmonie en met respect voor elkaar.

  Wij bidden voor de gemeenschap van Overloon,
  als dank voor de steun in honderd jaar.
  Wij bidden dat die steun ook blijft,
  zodat de vereniging toekomst heeft,
  want zonder elkaar kunnen we niet.

  Wij bidden voor alle overleden leden van onze fanfare.
  Speciaal willen wij even stilstaan
  bij hen die te vroeg van ons zijn heengegaan.
  Ook bidden wij voor alle leden en idereen hier aanwezig,
  dat de onderlinge vriendschap blijft bestaan.

COLLECTE

KOPERKWINTET

TAFELGEBED
  Pastoor:
  U maakte de aarde met al haar rijkdommen
  En U gaf mensen van alle tijden de opdracht:
  maak deze aarde bewoonbaar voor elkaar,
  deel haar vruchten in rechtvaardigheid,
  waar jullie leven in vrede, ben Ik jullie midden,
  waar vriendschap en liefde jullie samenbindt,
  daar heb Ik mijn blijvende woning.

  Allen samen met Palet:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   Daar waar liefde is, daar woont god.

  Pastoor:
  U die de wereld ziet en al wat erin gebeurt,
  U weet hoe onmachtig we zijn tot duurzame vrede,
  hoe vriendschap ontaardt in vijandschap,
  en liefde wordt verkracht door haat.
  U die ons hebt gemaakt, niet voor broedermoord,
  niet om elkaar te verminken en te pijnigen,
  maar om te leven als broeders en zusters,
  steeds bezorgd om elkanders welzijn.
  U die uw bedoelingen schipbreuk ziet lijden
  in de kronkels van menselijke zwakheid en schuld,
  U bidden wij: schenk ons uw geest,
  geef ons de kracht om mens te worden,
  Ddt we geen eigen afgoden maken en vereren,
  geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten.
  Dat wij uw wil volbrengen, uw rijk verhaasten,
  het brood van de wereld delen met elkaar,
  alle kwaad ons aangedaan vergeven,
  en weer leren wat vriendschap en vrede betekenen.

  Allen samen met Palet:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   Daar waar liefde is, daar woont god.

  Pastoor:
  Wij houden onzen ogen gericht op Jezus Christus,
  die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht,
  die vredebode, die verlosser van het kwaad.
  In hem woonde U waarlijk tussen de mensen.
  In hem bent U brood en wijn voor ons geworden,
  voedsel en vreugde, vergeving van zonden.
  In de nacht voor zijn lijden en dood nam hij brood,
  brak het om het te delen met zijn vrienden
  met de woorden: Neem en eet hiervan, jullie allemaal,
  want dit is mijn lichaam, mijn leven,
  dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn en deelde die
  met zijn vrienden, met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
  want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
  dit is mijn bloed, mijn leven,
  dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijf dit doen om Mij te gedenken.

  God, wees dit uur in ons midden nu wij dat teken
  van liefde gedenken dat Jezus ons nagelaten heeft.

  Allen samen met Palet:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   Daar waar liefde is, daar woont God.

  Pastoor:
  In zijn lijden gedenken we het leed van heel uw aarde,
  van al uw mensen die in duisternis gevangen zijn.
  In zijn dood denken we ook aan de dood van velen,
  alle slachtoffers van zinloos geweld, groot en klein.
  In zijn verrijzenis willen we licht en leven vieren,
  in Jezus' naam willen we ondanks alles toch geloven,
  dat wij die droom van vrede en vriendschap
  levend moeten houden en naderbij brengen.
  Wij bidden U: zend dan uw Geest, die onze ogen
  kan openen voor het geheim van alle leven,
  die ons hart kan openen voor uw boodschap
  die onze mond kan doen spreken over
  verbondenheid en vriendschap, over liefde zonder grenzen.
  Mogen deze Geest ons klaar maken voor de weg
  die U ons wijst: de weg van barmhartigheid en verzoening,
  van liefde en recht, van vrede voor alle mensen.

  Allen samen met Palet:
   Daar waar vriendschap is en vrede,
   Daar waar liefde is. Daar woont God.

  Pastoor:
  Mogen wij zo waarlijk uw kinderen worden, kinderen van het licht.
  Dan kunnen wij terecht samen het gebed uitspreken dat Jezus ons geleerd heeft.

  Allen:
  Onze vader die in de hemel zijt
COMMUNIE PALET: ZOALS VRIENDEN DOEN
  Jij en ik, wij blijven samen
  Over bergen, door dalen
  Zoals vrienden doen
  En dwars door pijn en misverstanden
  Drogen wij elkaars tranen
  Zoals vrienden doen

  Schijnt de zon of valt er regen
  Wij slaan ons er wel doorheen
  O, of wat ook komt kan ons niet schelen
  Alles delen we samen
  Zoals vrienden doen

  Jij en ik, wij blijven samen
  Over bergen, door dalen
  Zoals vrienden doen
  En dwars door pijn en misverstanden
  Drogen wij elkaars tranen
  Zoals vrienden doen

  Schijnt de zon of valt er regen
  Wij slaan ons er wel doorheen
  O, wat ook komt kan ons niet schelen
  Alles delen we samen
  Zoals vrienden doen

  Schijnt de zon of valt er regen
  Wij slaan ons er wel doorheen
  O, of wat ook komt kan ons niet schelen
  Alles delen we samen
  Zoals vrienden doen
  Alles delen we samen
  Zoals vrienden doen

KOPERKWINTET

SLOTWOORD
  Wie ooit in een orkest gespeeld heeft, weet hoe alle instrumenten hun eigen ritme, klank en kleur hebben. Soms spelen zij samen en klinkt het orkest vol en massief. Soms speelt één instrument. Je hoort de klank van het instrument dan goed. Het instrument heeft je iets te vertellen. Soms speelt een instrument, begeleid door andere instrumenten. Zachtjes spelen hoorns en saxofoons mee met de bugel die de melodie speelt.
  Zo is het ook met leden die met elkaar bij een vereniging zijn. Je kunt het vergelijken met een orkest. Als er geen goede sfeer heerst, is de klank vals. Als er evenwicht tussen de leden is, klinkt alles in harmonie. Vandaag speelt de één solo, morgen de ander. Sommige leden spelen liever begeleiding. Zij staan liever niet op de voorgrond. De sfeer van de vereniging is de klank van het orkest. Moge die fanfaresque klinken.

AFSLUITING EN ZEGEN

SLOTLIED DOOR PALET: THANK YOU FOR THE MUSIC
  I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore
  If I tell a joke, you've probably heard it before
  But I have a talent, a wonderful thing
  'cause everyone listens when I start to sing
  I'm so grateful and proud
  All I want is to sing it out loud

  So I say
  Thank you for the music, the songs I'm singing
  Thanks for all the joy they're bringing
  Who can live without it, I ask in all honesty
  What would life be?
  Without a song or a dance what are we?
  So I say thank you for the music
  For giving it to me

  Mother says I was a dancer before I could walk
  She says I began to sing long before I could talk
  And I've often wondered, how did it all start?
  Who found out that nothing can capture a heart
  Like a melody can?
  Well, whoever it was, I'm a fan

  So I say
  Thank you for the music, the songs I'm singing
  Thanks for all the joy they're bringing
  Who can live without it, I ask in all honesty
  What would life be?
  Without a song or a dance what are we?
  So I say thank you for the music
  For giving it to me

  Ive been so lucky, I am the girl with golden hair
  I wanna sing it out to everybody
  What a joy, what a life, what a chance!

  So I say
  Thank you for the music, the songs I'm singing
  Thanks for all the joy they're bringing
  Who can live without it, I ask in all honesty
  What would life be?
  Without a song or a dance what are we?
  So I say thank you for the music
  For giving it to me
Om over na te denken
  Ik zie ik zie wat jij niet ziet.....
  Maar als je heel goed kijkt,
  Zie je dat iets soms anders is,
  Heel anders dan het lijkt.

  Ik hoor ik hoor wat jij niet hoort.......
  Maar als je heel goed luistert,
  Versta je wat er wordt gezegd,
  Ook als er wordt gefluisterd.

  Als je ze heel goed open houdt,
  je ogen en je oren,
  dan kun je mooie dingen zien
  en fijne dingen horen.