<

Lourdesviering als voorbereiding op de bedevaart

Samen op weg naar Lourdes
16 mei 2010

Openingslied - waar je woont op deze wereld Inleiding Drempelgebed

Koor - Kyrie,

Openingsgebed - Maria

Aansteken van de Lourdes kaars

Lied - Te Lourdes op de bergen Eerste lezing - Tot jou Maria Lied - Gegroet Hemelkoningin Lezing uit het Heilig evangelie volgens Lucas. (1, 39-56.) Overweging Geloofsbelijdenis (Marinus van den Berg)

Voorbede

Offerandelied - Ik bied u dit brood Gebed over de gaven (Wij gaan staan) Tafelgebed:

Koor - Agnus Dei

Uitnodiging tot de communie

Communie - Ave Maria

Slottekst - Soms ontmoet je een mens

Zegen en wegzending

Slotlied - Magnificat