Allerzielenviering 2010

Openingslied door koor

Inleiding Lezing: De dagen dat we samen waren

Zang door koor

Dodenherdenking:

We steken nu een kaars aan voor de volgende overledenen:

Mogen zij rusten in vrede

Zang:

We gaan nu kaarsen opsteken voor de volgende overledenen:

Mogen zij rusten in vrede

Zang:

Namen van overledenen

Mogen zij rusten in vrede.

Zang:

We denken ook even aan de volgende overledenen

Mogen zij rusten in vrede.

Zang Afsluiting dodenherdenking

prentjes uitdelen en collecte

Slotgebed Slotlied op het prentje

Op het kerkhof:

Gefluister

Zegening van de graven

Slotgebed op het kerkhof:

Last Post