De adelaar (Vrij naar: The song of the bird, A. de Mello, S.J. p. 120.) De koning in zijn hemd
De steenhouwer
De tempel met de duizend spiegels
Een beertje
De zingende olifant (Gina Ruck-Pauquét/Monika Kaimruber; Kai-to, der Elefant, der sang)
De buitenkant (bij Matteüs 7. 15-27)
Vreemdelingen aan de stadspoort
Een bloem
Een gelukkigste vis (van Phil Bosmans)
Gek (van Kahlil Gibran
Het kruis
Leid ons niet in bekoring
Over het water lopen