Wij samen
Wij samen.
Wij (Paul van Vliet)
Wij zijn het licht:
Wij - u - ik
Wij kunnen elkaar niet missen
Alleen wij samen
Wij doen elkaar geen recht
Samen doen
Samen komen