Vakantie - Ontspanning
Tien geboden voor de vakantie
 1. U zult eerbied hebben voor de natuur en die niet vervuilen.
 2. U zult niemand uitschelden of hoe dan ook pijn doen.
 3. U zult op zijn tijd rust houden en niemands nachtrust verstoren.
 4. U zult iedereen respecteren en in zijn waarde laten.
 5. U zult niet roekeloos rijden of te lang achter het stuur zitten.
 6. U zult geen inbreuk maken op andermans privacy.
 7. U zult niemands vakantieplezier bederven door overal op te kankeren.
 8. U zult iedereen goed gezind zijn en zo nodig een helpende hand bieden.
 9. U zult niemand achter zijn rug uitlachen of bekritiseren.
 10. U zult nergens voordringen maar netjes uw beurt afwachten.
Tien geboden voor toeristen.
 1. Eerbiedig andere manieren van leven, denken en geloven.
 2. Verdiep jezelf eens in die andere manier van leven in je gastland.
 3. Wees steeds tactvol, ook met je filmcamera en fototoestel.
 4. Het anders zijn van "vreemde" mensen is nooit synoniem met minder zijn.
 5. Zie meer dan zon, zee en strand; verken de leefstijl van je vakantieland.
 6. Leer meer vragen stellen; geef minder voor gekauwde opvattingen en clichés ten beste.
 7. De toerist is niet het centrum van de wereld: realiseer je dat in alle situaties.
 8. Besef dat de voordelige koopjes die je in het gastland kunt doen, gemaakt zijn door mensen die onderbetaald worden.
 9. Denk af en toe eens een paar minuten na over de verschillen tussen je eigen land en het gastland. Daarmee leer je de ander beter kennen en begrijpen.
 10. Doe geen beloftes aan de mensen in het andere land als je die beloftes niet kunt nakomen.
Vakantie
Vakantie
Recreatie
De tijd nemen
De stilte der natuur
Ik zie de zon
Hollen en vliegen
Dag, lieve medemens