Samenleving
Dan ontstaat er leven
Leven met het hart
Blijven delen
Brandende kaars
Eenheid
Jij (van Marinus van den berg)
Tien woorden
Toevertrouwen (Marinus van den Berg)
Verdraagzaamheid
AANDACHT KOST ZO WEINIG
Vurige wens
Wij - u - ik
Bruggen
En familie
Gewoon aardig zijn
Gun me de ruimte
Ieder mens is geroepen
Ik weet iets goeds van jou
Mensen nodig
Menslief, ik hou van je.
Met de handen van allen
Met elkaar
Je bent mijn familie
Niet voor jou alleen
De scherven
Lichter wil ik voor je zijn (Paul van Vliet)
Niet alleen
Staan in de kring
Wij doen elkaar geen recht
Gezonden
Eenheid en saamhorigheid
Duizend handen
De draad