De Kerk
Leve de kerk
Kerk zijn
Kerk...
De kerk in Jezus' Geest
Een kerk om van te houden
Dan pas kerk durven heten
De kerk in onze ogen
Kerk zijn
Open de deur
Kerk morgen
Om een kerk
De kerk
God en de Kerken
Parochie
Rust in de kerk?
Tien geboden voor de kerk
  Volgens de Acht Mei voorzitter zouden de alternatieve Tien Geboden er als volgt uit kunnen zien:

 1. Geloof dat de belijdenis "de ene heilige katholieke kerk" een veel bredere interpretatie toelaat dan de Vaticaanse instituties aangeven.
 2. Erken dat Jezus Christus niet langer het bezit is van een enkele kerk of denominatie.
 3. Gij zult van het werk Gods niet slechts een Opus Dei maken.
 4. Eert de leken want zij zijn de kerk.
 5. Gij zult niemand uitsluiten van de toelating tot het kerkelijke ambt vanwege geslacht of geaardheid.
 6. Gij zult in permanent debat zijn met degenen die zich storen aan het autoritaire gezag, het gebrek aan dialoog, het centralisme, het conservatisme, de onbespreekbaarheid van kwesties als het celibaat, de gehuwde priesters, de seksuele moraal, condoomgebruik, de positie van de vrouw enz.
 7. Verklaar de eigen klokkenluiders niet pas na eeuwen heilig of weer bij de kerk horend. Maar voer een ordentelijke klokkenluidersprocedure in.
 8. Doe uitspraken van maatschappelijk gewicht (b.v rond deze normen en waardencampagne) altijd samen met (op z´n minst) de SOW kerken.
 9. Gij zult als kerk niet angstig, defensief of repressief reageren op de hedendaagse ontwikkeling.
 10. Gij zult de Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijven en op de eigen kerkorganisatie toepassen.
Tien kleine christenen
Binnen de kring
De sacramenten
Mijn kerk
Waar is de Kerk?
Over de drempel
Dienst aan mensen
(een parochiaan uit Hilvarenbeek)