Gebeden 2
Onze Vader (van Huub Oosterhuis)
Onze Vader in de hemel
Onze Vader (van Ed Ingebretsen )
God vol vergeven
U gaf ons handen
Bidden om licht
Gebed
Bij u ben ik veilig ( een psalm van nu)
Ik dank U
Dankgebed
Heer, geef ons een teken
Vroomheid
Ik bid
Als wij bezorgd zijn
Blijf dicht bij mij
God, jij bent mijn behoud
Een gebed van Franciscus
Mijn handen
In Gods hand
Overpeinzing
Jouw aangezicht
Mijn handen gevuld
Wie bent U?
Hoe kan ik god danken?
In jouw naam
Jij die ons niet loslaat
Ontferm u over ons