Bidden
Bidden
Bidden na De Bilt
Van u wil ik spreken
Bij alles
Bidden is goed
Bidden
Ik zoek U
Wij roepen tot God
Samen bidden
Blijven bidden
Biddend klim ik
God onze Vader

God.
God vol vergeven
Even alleen met God
Almachtig? Allemachtig!
Onvermoeibaar licht
Onze Vader
Hoe kan ik God danken?
Waarom, God
God, ik ben niet hooghartig
Dromen
En God zei Nee
Bron van melodieŽn
Dromen
Heer van dromen
Van U is de aarde
Ik bad om sterkte
Gebed in eenvoud (naar een gebed van Franciscus)
Gebed (naar moeder Teresa)
Gij zijt mij overal nabij,
Verhoord gebed