Jezus
Een foto van Jezus
Jezus' komst
Hij heet Jezus Christus
Kennis van Jezus
Luister christen
Christus
De Christus die wij volgen
De Christus van vandaag (door Manu Verhulst)
Het testament van Jezus
Een lied over het verhaal van Jezus
Het lied van Jezus en de dieren
Jezus' laatste maaltijd
Wat de mensen van hem zeggen Wie zegt gij, dat ik ben?
De mensenzoon
En toen gaf Hij zijn geest...
Een klein teken maar
Jezus
  Jezus met een menigte vrienden (ook vriendinnen)
  door Galilea's dorpen en steden trekkend
  heeft hij zieken genezen en verhalen verteld
  over de hartstocht van de eeuwige god voor de wereld

  privileges van de ontwikkelde stand telden niet voor hem
  hij telde dagloners en tollenaars onder zijn gezelschap
  waar gebrek aan voedsel of drank aan het licht trad
  deelde hij vissen brood en wijn uit voor velen

  de macht van machthebbers verachtte hij
  machtelozen heeft hij de aarde beloofd
  zijn thema: de toekomst van god op aarde
  het einde van heerschappij van mensen over mensen

  in een patriarchale wereld bleef hij de zoon
  en een pleitbezorger van onmondige vrouwen en kinderen
  wilden Galileërs hem soms tot koning verheffen? hij nu
  ging op naar Jeruzalem: regelrecht in de val van zijn tegenstanders

  op een ezelsveulen kwam hij gereden - Messias van kleine luiden;
  de vingers van een lichte vrouw voltrokken de zalving aan hem..
  gauw van slag gauw verrukt volgden hem vrienden leerlingen
  om bij zijn aanhouding radeloos onder te duiken in het donker

  over zijn zwijgen heen rolde het snelle proces
  een afrikaan sleepte voor hem de balk naar de executieplaats
  urenlang hing hij aan het kruis: foltering met dodelijke afloop
  drie dagen later de onvoorziene wending

  in plaats van zich stil terug te trekken in het betere hiernamaals
  trad hij opnieuw tevoorschijn in het bittere hier en nu
  voor de lange mars door de vele doolhoven
  van volken kerken en onze onheilsgeschiedenis

  vaak bekruipt ons nu de angst dat hij al
  lang verdwaald en verkeerd gelopen is
  ontmoedigd verdwenen voorgoed misschien - of verbreekt
  hij nog eenmaal (zoals eens met Pasen) de ban?

  en dus vertellen we verder over hem
  de verhalen van zijn rebelse liefde
  die ons opwekken uit de dagelijkse dood -
  en voor ons blijft: wat er nog mogelijk zou zijn.

Jezus en zijn moeder
Jezus wandelt
Hij was in de wereld
Met de kracht van Jezus
Simon van Cyrene