Vormselviering, 24 januari 2009

Titel: Vriendschap geeft kleur aan je leven?

Openingslied: Zo ben jij
  Als onze ogen zijn verstard,
  breek ons dan open,
  opdat wij zien een flits misschien
  van jou op wie wij hopen.

  refrein:
   Vrede en licht,
   een oneindig gezicht,
   zo ben jij.
   Ons hart wordt geraakt
   en nieuw leven ontwaakt,
   Vrede en licht,
   een oneindig gezicht, zo ben jij.

  Als onze geest is afgevlakt,
  breng ons tot leven
  opdat wij gaan, niet blijven staan
  En wij jou zien soms even. refrein:

  Alleen een onbestemde pijn,
  spreek ons dan tegen
  Opdat wij zacht, dankzij jouw kracht
  Elkaar verstaan tot zegen. refrein:

Opening van de viering door vormheer J. Schepers

Welkomstwoord
  Esmee: Welkom lieve mensen allemaal, ouders, broers en zussen, peters en meters, opa's en oma's, verdere familie en vrienden, mensen uit onze parochie, pastoor Tolboom en Vormheer Schepers. Wij zijn echt blij omdat jullie deelnemen aan ons vormselfeest. Bart: Wij gaan vandaag beloven dat wij als echte christenen door het leven willen gaan. Daarin hebt u ons tot hiertoe zeer goed geholpen. Maar wij weten dat wij uw hulp en uw vriendschap nog zeker nodig zullen hebben.

  Nikkie G.: En daarom zijn wij zo blij dat jullie hier vandaag allemaal aanwezig zijn, dat jullie als één grote gemeenschap achter ons staan, om met ons mee te bidden, dat onze droom een goed mens te wor-den naar het voorbeeld van Jezus, mag uitkomen.
Inleiding door pastoor Tolboom
  Deze vormselviering hebben de kinderen opgebouwd rond het thema "vriendschap". Vriendschap die kleur geeft aan je leven. Inderdaad, je kunt in het leven alles doorstaan, als er maar een vriend naast je staat. Wanneer je iemand ontmoet aan wie je alles kunt zeggen, die naar je wil luisteren, iemand die je begrijpt, iemand die je zorgen, je vreugde en je leven deelt, dan mag je spreken van een echte vriend.
  Vriendschap is een kostbaar geschenk dat kleur geeft aan je leven en dat mensen aanmoedigt om te houden van alles wat hen omringt. Sommige mensen hebben massa's en massa's vrienden, en sommige mensen hebben maar een paar vrienden; maar iedereen, ja iedereen op heel de wereld heeft minstens één vriend heel hard nodig.
  Bidden wij in deze viering dat wij niet alleen Jezus als vriend mogen ontmoeten, maar minstens één mens die kleur geeft aan ons leven.
Schuldbelijdenis
  Net zoals je een zwart-wit tekening mooier kan maken door je kleurstiften te pakken en aan het werk te gaan, zo kan je ook dit schooljaar mooier kleuren. Daar waar het zwart ziet door verdriet en pijn, jaloersheid en ruzie kan je kleur brengen door blijdschap, troost, dankbaarheid en vriendschap. Maar het lukt ons niet altijd om de juiste kleur te bekennen. Vragen we daarom vergeving.

  Vormheer: Goede God, wij zijn naar uw beeld geschapen en U hebt ons de aarde en deze gemeenschap als geschenk gegeven.
  De kansen om de wereld kleur te geven, lieten we vaak liggen en we sloten dikwijls onze ogen voor de donkere kleuren.

  Allen: Heer, ontferm U over ons.

  Kim: Heer Jezus, U bent gekomen om kleur te geven aan het leven van mensen. Wij durven onze ogen wel eens te sluiten voor de pijn die men anderen aandoet.

  Allen: Heer, ontferm U over ons.

  Jermo: God, Heilige Geest, U spreekt zoveel mensen aan en zet ze aan om de wereld kleurrijker te maken. Wij zien soms maar één kleur: die van onze eigen ik.

  Allen: Heer, ontferm U over ons.

  Vormheer: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

  Allen: Amen

Bezinningstekst door Twan Jans-Beken
  Wanneer je iemand ontmoet in het leven tegen wie je alles kunt zeggen, die naar je wil luisteren, op wie je kan rekenen, iemand die je begrijpt zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen, iemand die je zorgen, je vreugde en je leven wil delen, als je zo iemand ontmoet dan heb je een vriend.
  Vriendschap is een prisma met vele kleuren, je kunt uren praten en uren zwijgen. Een glimlach, een knipoog, een handdruk, en zelfs een traan vertellen een heel verhaal. Vriendschap geeft kleur aan je leven, ze is frisgroen als de lente, goudgeel als de zomer, bruin als de herfst, en wit als de winter.
  Wie een vriend heeft gevonden heeft een kostbaar geschenk gekregen. Vriendschap zegt, ik ben blij dat je er bent en ik aanvaard je zoals je bent. Het geluk van de vriendschap vind je soms onver-wachts. Ze kan beginnen op een dag. Echte vriendschap woont voor de rest van je leven in je hart!
Lied: Om het geheim
  Tastend naar licht en hopend op de morgen
  vragen wij jou die onze namen riep.
  Naar het geheim, naar wat ons is verborgen,
  zoeken wij jou die licht in duister schiep.

  Ben jij de onrust die ons wakker maakte,
  ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
  Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte,
  ben jij de bron van liefdes eb en vloed.

  Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
  die ons al kende voor het eerste licht,
  in jouw hand kunnen we de toekomst lezen
  en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.

  Tegen de angst en tegen het vergeten
  tegen de nacht en tegen het gemis.
  Is het er vreemd maar onvervreemdbaar weten:
  Jij zult er zijn die licht in duister schiep.
Gebed door de Vormheer
  God, Schepper en Vader,
  uw beeld zijn wij, op U lijken wij.
  Zalf ons met uw Geest,
  de Geest van Jezus Christus, uw Zoon.
  Maak ons hart vol van hem,
  ontsteek in ons het vuur van zijn liefde.
  Geef dat wij vanuit deze Geest leven en getuigen,
  uw boodschap uitdragen,
  uw liefde openbaren.
  Dit vragen wij U door de kracht van diezelfde Geest,
  die met U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eerste lezing: Als blauw op geel is
  Lisanne: De flats in de Groenlandstraat kregen een nieuw likje verf. De flats aan de linkerkant werden zonnig geel, die aan de rechterkant stralend blauw. Dat bracht de kinderen van de blauwe flats op een idee. Ze richtten een blauwe club op, met blauwe clubregels, alleen bestemd voor de blauwen. Ze zeurden net zolang bij hun ouders om een blauw club T-shirt tot ze er allemaal één hadden. Dat wilden de gele kinderen ook natuurlijk. Zij maakten gele spelregels voor hun eigen gele groep, met ook een eigen T-shirt, knalgeel.
  Iedere woensdagnamiddag speelden de gelen hun gele spelletjes, en de blauwen hun blauwe. Samen iets doen was tegen de regels. Nog erger: dat was zwaar verboden. Niels, die in de gele groep zit, vindt dat maar niets. Want Niels is eigenlijk verliefd op Lotte en die is bij de blauwen. En weet je, Lotte is ook verliefd op Niels.

  Gijs: Op een woensdagmiddag spelen zowel de gelen als de blauwen een bosspel dicht bij de stinksloot. Niels en Lotte verstoppen zich onder de dichte struiken bij de sloot. Wel een uur zitten de twee gezellig te kletsen. Maar als ze dan nog niet gevonden zijn, kruipen ze toch maar tevoorschijn. En dan schrikken ze zich rot. Ze zien er vreselijk uit. Lotte weet al snel een oplossing voor hun besmeurde T-shirts. 'Mijn ouders zijn niet thuis. We stoppen onze T-shirts snel in de wasmachine'. zegt ze. Zo gezegd zo gedaan. Even later stoppen ze hun T-shirts in de wasmachine, met voor ieder T-shirt een schep waspoeder en nog eentje extra omdat ze zo vuil zijn. Maar wanneer ze hun T-shirts even later uit de wasmachine halen, krijgen ze de schrik van hun leven. Ze zijn allebei groen gekleurd.

  Suzanne: De volgende woensdag valt er een uitnodiging in de bus. Beide clubs mogen meedoen aan een straatvoetbalwedstrijd op het kinderfestival. Vlug wordt er geprobeerd om een ploeg samen te stellen. Maar de blauwen hebben niet genoeg kinderen. De gelen komen tot dezelfde conclusie.
  'Als we nu eens samen een ploeg proberen te maken?, vragen er een paar. 'We zijn toch allemaal van de Groenlandstraat'. 'Maar hoe zit het dan met onze T-shirts?', merkt Jeroen op. 'Daar weten wij wel iets op!', roepen Niels en Lotte. 'Gewoon samen in de wasmachine met drie scheppen waspoeder'. 'Maar hoe moet het dan met onze gele club?' vraagt Nathalie. 'Ja, en wij met onze blauwe?' beaamt Kris. 'Die worden dan ook groen', zegt Lotte. 'Ja, de groene kampioenen'!!
Zang door vormelingen: Pak maar m'n hand
  Kijk maar naar de huizen om je heen
  ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
  en zitten nu er geen vleugels aan een vogel
  vliegt het toch nooit ergens heen
  ook al krijg je nog zo vele kansen
  en gaat er altijd ietsje mis
  en doordat je mijn gezang kunt horen
  weet je ook wat stilte is

  Want het een kan niet zonder het ander
  pak maar m'n hand
  stel niet teveel vragen
  je kunt niet als enige de wereld dragen
  pak nou maar m'n hand
  laat mij de weg wijzen
  er is geen probleem
  als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
  maar je kunt het niet alleen

  Als je weer een wedstrijd hebt verloren
  en je voelt je niet zo fijn
  weet dan dat je extra goed moet zaaien
  wil de oogst wat beter zijn
  maar je vind de hulp zo overbodig
  want je weet het zelf zo goed
  toch heb je je naaste mensen nodig
  die vertellen hoe het moet

  Want het een kan niet zonder het ander
  Dus pak maar m'n hand
  stel niet teveel vragen
  je kunt niet als enige de wereld dragen
  pak nou maar m'n hand
  laat mij de weg wijzen
  er is geen probleem
  als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
  maar je kunt het niet alleen

  Ik reik je m'n hand dus grijp deze kans
  want ik bied graag m'n hulp aan jou, aan jou
  ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt

  Pak maar m'n hand
  stel niet teveel vragen
  je kunt niet als enige de wereld dragen
  pak nou maar m'n hand
  laat mij de weg wijzen
  er is geen probleem
  als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
  maar je kunt het niet alleen
Evangelie door de pastoor
  In het begin van zijn openbaar leven, was Jezus op zoek naar mensen. Vrienden die Hem zouden helpen bij het verkondigen van de Blijde Boodschap. Zo werden de leerlingen door Jezus opgeroepen om hem te helpen. Eigenlijk wisten ze niet wat ze moesten doen of waarheen ze zouden gaan. Maar ze aarzelden niet en volgden Jezus.
  Luister maar naar hoe Matheus het verhaalde: Toen Jezus eens langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon (ook wel Petrus genoemd) en zijn broer Andreas, terwijl ze bezig waren hun netten te spoelen en te herstellen. Het waren namelijk vissers. Jezus zei:" Kom en volg Mij. Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden." Onmiddellijk lieten ze hun netten in de steek en volgden Hem.
  Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeüs en zijn broer Johannes. Ook zij waren, met hun vader, in de boot bezig met hun netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.
  Samen trokken ze verder. Op hun weg, riep Jezus nog acht andere mannen. Zo had Hij er twaalf. Evenveel apostelen als er vroeger stammen in Israël waren. Tot zover deze lezing.

Overweging door vormheer Schepers

Kaarsen aansteken (ondertussen zingt Palet)

Lied: Over de horizon I
  Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
  Mensen vragen waarom? Ergens over de horizon.
  Overal om ons heen, heel de wereld rond.
  Voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
  als de boodschap komt.
  Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

  Mensen wachten op vuur, ergens over de horizon.
  Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
  Overal klinkt een stem, uit het verre land.
  Er worden mensen gezonden naar de zieken,
  gewonden, met een helpend' hand.
  Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.
Geloofsbelijdenis
  Vormheer: Jongens en meisjes, toen jullie ouders jullie lieten dopen, hebben zij voor jou de doopbelofte uitgesproken. Nu jullie vandaag de stap zetten om gevormd te worden, vraag ik jullie, maar ook alle anderen, om uit te spreken dat we samen geloven.

  Vormheer: Geloven jullie in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

  Allen: Ik geloof.

  Vormheer: Geloven jullie in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is, geleden heeft en verrezen is?

  Allen: Ik geloof.

  Vormheer: Geloven jullie in de heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven;

  Allen: Ik geloof.

  Vormheer: Zo is ons geloof. Dat belijden wij allen met vreugde in de Kerk van Jezus Christus
De kinderen zetten hun kaarsen terug

Lied: Over de horizon II
  Mensen wachten op vuur, ergens over de horizon.
  Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
  Overal klinkt een stem, uit het verre land.
  Er worden mensen gezonden naar de zieken,
  gewonden, met een helpend' hand.
  Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

  Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
  Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon.
  Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn.
  Om met hun woorden van troost, om met hun handen
  vol brood, zo goed als God te zijn.
  Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon
Tekst door Maria Martens (Jermo):
  Kind van ons, jouw geboorte was voor ons een geschenk maar tevens een opgave. We mochten geven en ontvangen. Stap voor stap leerden we elkaar beter kennen.
  Zo'n twaalf jaar geleden lieten we je dopen omdat we geloven dat je geboren bent om Gods wens te zijn. Als we vandaag onze hand op je schouders leggen, wil dat zeggen: 'Jij kan op ons rekenen. Je mag worden wie je in aanleg bent, met je eigen mogelijkheden en beperktheden. We beloven dat je steeds bij ons terecht kan, je mag op ons steunen en vertrouwen tijdens je lange weg naar volwassenheid.' Vader, wij vragen uw zegen over onze kinderen. Geef ze kracht om liefde en vrede onder de mensen te brengen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Handoplegging
  Vormheer: Nu jullie je geloof hebben uitgesproken, ga ik jullie de handen opleggen en zalven met Chrisma. Wanneer iemand je de hand reikt, een schouderklopje geeft of omarmt, voel je de warmte van vriendschap, vergeving, troost of geborgenheid. Dan ervaar je dat je erbij hoort. Waar woorden tekortschieten, kunnen handen spreken door een hartelijk gebaar.

  Heer, onze God, met al onze kracht bidden wij om Uw Geest voor deze jonge mensen. Leer hen verder te gaan op de weg van Jezus. Geef hen daartoe de gaven van Uw Geest: moed en fantasie om een liefdevolle weg te gaan. Verscherp en verfijn hun gevoel van vrede. Dat zij zich inzetten voor een leefbare aarde. Dat zij ieder mens en Uw schepping eerbiedigen.

  Met Uw Geest zullen zij vriendschap sluiten met hen die eenzaam zijn. Met Uw Geest zullen zij verantwoordelijk worden voor een betere toekomst en blijven geloven, ook als het moeilijk wordt. Met uw genezende kracht kunnen zij altijd opnieuw beginnen en alles in goede zin veranderen. Amen.

  Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde.

  Wij bidden U: Zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hen de geest van wijsheid en verstand.

  Allen: Amen.

  De geest van inzicht en sterkte.

  Allen: Amen

  De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw Naam. Door Christus onze Heer. Allen: Amen.
Zalving
  (De vormelingen komen samen met hun ouders naar voren. Een van de ouders zegt duidelijk: Dit is …(naam). (De vormheer zalft de vormeling met de woorden:…(naam) ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Vormeling) Amen.
Voorbeden
  Pastoor: Laten we nu bidden met en voor elkaar.

  Arjan: God, ik zou graag willen dat we in deze gemeenschap naar elkaar toe kunnen groeien. Dat wij een kleurige vriendengroep mogen worden, waar elke tint welkom is. Laten wij bidden.

  Allen Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

  Yvonne: God, ik zou graag willen dat ik het hier goed heb in deze gemeenschap. Bidden wij ook voor diegenen in ons midden die het moeilijk hebben. Dat zij niet bij de pakken neer blijven zitten, maar mensen mogen ontmoeten die hun leven opnieuw kleur geven. Laten wij bidden.

  Allen Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

  Barend: God, wij willen bidden voor onszelf, voor onze ouders, opa's, oma's en andere familieleden, voor de leerkrachten, vrienden en vriendinnen op school, voor alle zieke mensen en voor de mensen die al overleden zijn, speciaal voor onze overleden familieleden. Laten wij hen en degenen, die achter bleven niet vergeten. Ook bidden wij voor onze kerk. Laten wij bidden.

  Allen Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

  Vormheer: God, onze Vader, wij danken U om de schepping met z'n groei en bloei, met zijn kleuren alom. Wij danken U om de mensen in die schepping, vooral ook om hen, die ons in liefde en vriendschap heel nabij zijn. Ooit hebt U als teken van uw belofte van trouw de regenboog met zijn prachtige kleuren gegeven. Deze boog staat telkens opnieuw aan de hemel. Hij zegt ons, dat U heel dicht bij ons bent met uw liefde voor ons, uw hoop op ons, uw trouw aan ons.
Offerande
  (Schotse mars en Etude A1 door Arjan, Bart en Martijn)

  De collecte wordt gedaan door Lisanne, Luuk, Gijs, Jermo, Marissa, Inge, Yvon en Marta.

  Tijdens de collecte wordt de tafel klaargemaakt door Rick, Maarten, Barend, Tim vd H., Loes en Silke.

Gebed over de gaven
  Wij plaatsen brood en wijn op dit altaar, Heer, en wijden deze gaven toe aan Uw dienst. Uw leven wordt het onze wanneer we ons leven kleur geven en delen met anderen. Als tekenen van die wil, zullen we doen wat Jezus deed: het brood breken en delen, de beker met de wijn rond reiken en drinken, tekenen van vriendschap, liefde en touw. Zo wekt U, uw Zoon Jezus tot leven in ons midden, vandaag en alle dagen van ons leven. amen.
Eucharistisch gebed
  Vormheer: De Heer zal bij u zijn.
  Allen: De Heer zal u bewaren.
  Vormheer: Verheft uw hart.
  Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Vormheer: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Vormheer: Wij danken U, God: U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te spreken. U legt de lief-de in ons hart om niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinde-ren zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zeggen wij:

  Allen: Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse machten.
  Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
  Hosanna in den hoge.
  Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
  Hosanna in den hoge.

  Vormheer: Ja, God, U bent heilig en U bent goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
  Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon.
  Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, u allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om mij te gedenken.

  Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de Kerk gege-ven: zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij:

  Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Vormheer: Hij leeft nu bij U en toch is Hij dicht bij ons.

  Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Vormheer: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Vormheer: Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.
  Denk, Heer, aan paus Benedictus, aan onze bisschop Antonius en aan alle andere bisschoppen.
  Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn; laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn.

  Allen: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

  Laten we bidden tot God onze vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

  Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt. . .
  Vormheer: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

  Vredeswens
  Heer Jezus, Gij hebt ons uw vriendschap gegeven en ons uw Vader leren kennen die wil dat de mensen zorg dragen voor elkaar en elkaar kansen geven om open te bloeien en tot leven te komen. Wij bidden U: Geef ons uw vrede, uw kracht die wij nodig hebben om in deze wereld aan uw Rijk te bouwen. Geef ons uw vrede, uw kracht die ons helpt om over tekorten en mislukkingen heen te stappen. Geef ons uw vrede, uw kracht die ons aan elkaar bindt en ons voor elkaar doet kiezen, tot het uiterste
Communie
  Vormheer: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld.

  Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Lied: Top of the world.
  Such a Feelin's comin' over me
  There is wonder in most everything I see
  Not a cloud in the sky
  Got the sun in my eyes
  And I won't be surprised if it's a dream

  Everything I want the world to be
  Is now coming true especially for me
  And the reason is clear
  It's because you are here
  You're the nearest thing to heaven that I've seen

  Refrein:
   I'm on the top of the world looking' down on creation
   And the only explanation
   I can find is the love that I've found ever since you've been around
   Your love's put me at the top of the world

  Something in the wind has learned my name
  And it's tellin' me that things are not the same
  In the leaves on the trees and the touch of the breeze
  There's a pleasin' sense of happiness for me

  There is only one wish on my mind
  When this day is through I hope that I will find
  That tomorrow will be just the same for you and me
  All I need will be mine if you are here.
  Refrein
Gebed door de Vormheer
  Heer, met één en hetzelfde brood
  uit de hemel hebt U ons gevoed.
  Geef ons uw geest van liefde,
  maak ons daardoor één van hart. Door Christus onze Heer. Amen.
Slottekst:
  Lian:
  Vrienden, heb je voor het leven.
  Vrienden, maak je met elkaar.
  Vrienden, die je alles geven.
  Vrienden, die staan voor je klaar.

  Maarten:
  Vriendschap, is er om te geven.
  Vriendschap, geeft je leven kleur.
  Vriendschap, duurt je hele leven.
  Vriendschap, dat wordt nooit een sleur.

  Inge:
  Vriendschap, is wat God wil geven.
  Vriendschap, heel je leven lang.
  Vriendschap, liefde en Zijn zegen.
  Vriendschap, als kus op je wang.

  Martijn:
  Vrienden, heb je voor het leven.
  Vrienden, blijven bij je staan.
  Vrienden, zijn door God gegeven.
  Vriendschap, die niet zal vergaan.

  Silke:
  Wees dus zuinig op je vrienden.
  Koester ze als de grootste schat.
  Geef aan hen wat zij verdienen,
  want dan ontvang ook jij dat.
Slotwoord Pastoor
  Jongens en meisjes, ik wens jullie een leven vol kleuren, een leven vervuld van idealen. Want idealen zijn als sterren, je bereikt ze nooit, maar je richt er je koers naar. Ik wens voor jullie een wereld waarin liefde de kroon spant, waar rechtvaardigheid werkelijkheid wordt. Ik wens jullie veel zon en een lichtgevende sterrenhemel. Moge God jullie helpen om als echte christenen te leven.

Afsluiting en zegen door de Vormheer

Slotlied: Vlieg met me mee.
  Laat je hoofd niet hangen, ook al heb je verdriet
  De wereld is zo slecht nog niet, het is wat jij erin ziet
  Kijk maar om je heen, ik wijs je de weg
  Je bent niet alleen.
  Het leven stelt op zich niets voor, het is wat jij ervan maakt
  Alles wordt nu anders, het is tijd dat je ontwaakt
  Ga je met me mee, dit is je kans Grijp 'm meteen!

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee,
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment…
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.

  In elke hoek wacht een verhaal, dat je nooit hebt gehoord
  Beleef je leven als een film, gooi je angst overboord
  Een dag duurt niet zo lang, doe wat je moet doen
  En wees maar niet bang.

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment…
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.

  Kies wie je bent, speel je een schurk of een held
  Ben je een mooie prinses, of speel je jezelf.

  Kom vlieg met me mee, over land, over zee
  Want het avontuur ligt ginds achter de horizon
  Wie of wat je ook bent, dit is het moment…
  Het is nu of nooit, vlieg weg en kijk niet achterom
  Er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon.