Gezinsviering op 26 september 2010 

Afsluiting van de vredesweek

Thema: Vrede wordt alleen werkelijkheid als geld geen macht meer over mensen heeft

Openingslied: MENSEN WENSEN… Inleiding: Drempelgebed Cantiloôn: ZULLEN WE DELEN Eerste lezing: DE GELDMOLEN Cantiloôn: VREDE IS ALS EEN ZAADJE Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas (16, 19-31) Overweging Geloofsbelijdenis Voorbede

Collecte en tafel klaarmaken

Cantiloôn: EEN BEETJE VREDE Tafelgebed

Communie

Cantiloôn: MORGEN Slottekst DELEN Slotlied: DRUPPELS