Gebedsviering op 18 juli 2010  m.m.v. Cantiloôn

Thema:
Aandacht voor elkaar, tijdens het schooljaar en tijdens de vakantie,
op het werk en gewoon thuis

Openingslied Kumbaya

Verwelkoming

Inleiding: AANDACHT Drempelgebed Uit het heilig evangelie volgens Lucas (10, 38-42) Zang: Tomorrow Lezing: GEDEELDE RIJKDOM Zang: Laat je droom bestaan Lezing: BROEDERLIEFDE

Overweging

Geloofsbelijdenis Voorbede: Collecte met zang: Druppels Slottekst: OP VAKANTIE Gebed

Afsluiting

Slotlied: Laat ons zijn wie we zijn