Gezinsviering op 13 juni 2010

Thema: Reuze belangrijk

Vooraf Openingslied: Mensen wensen…

Welkom door pastoor

Openingsgebed (John) Gebed om vergeving (Lisa) 1e lezing (Anne en Sofia) Lied: Een vriend Evangelie: pastoor

Overweging

Geloofsbelijdenis Voorbeden (Janneke) Collectelied: Geef mij je hand. Gebed over de gaven Dienst van de tafel Vredeswens zingen:

Communie

Communielied: Zullen we delen Slottekst: (Yarine)

Zegen en wegzending

Slotlied: Druppels