Gezinsviering op 8 november 2009

Het licht van Sint Maarten

verzorgd door de Stap voor Stap groepen
gezongen door CantiloŰn

weetjes:
 1. Sint-Maarten is het feest dat in het teken staat van het licht, maar ook van elkaar zien en delen.

 2. Sint-Maarten, ook wel Martinus van Tours, geboren in 316 en gestorven op 11 november 397,
  was bisschop van Tours en een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in GalliŽ.
  Zijn naamdag wordt er nog steeds gevierd.
Openingslied: Samen Delen
  Er zijn zoveel kleine kinderen, in verre vreemde landen.
  Ze staan daar langs de weg, ze staan met lege handen,
  ze hebben honger.
  Maar niemand geeft ze eten, niemand geeft ze water,
  ze krijgen buikpijn van de honger
  en ze worden heel erg mager, dat kan toch niet!
  Wij hebben alles wat we willen, en zij hebben niets,
  dat kan toch niet.

  Refrein:
   We moeten samen delen, samen delen
   Alle werelddelen moeten samen delen
   Samen delen, samen delen
   Alles wat we hebben samen delen

  Ik heb een huis om in te wonen,
  ik heb een bed om in te slapen.
  Ik haal mijn broodjes bij de bakker,
  ik koop mijn vlees bij de slager, ik heb geen honger.
  Maar er zijn nog zoveel kinderen,
  zonder speelgoed om te spelen.
  Zonder bed om in te slapen,
  zonder brood om op te eten, en dat kan toch niet.

  Wij hebben alles wat we willen, en zij hebben niets.
  Dat kan toch niet! Refrein 2x

Welkom door pastoor

Openingsgebed door Sofia en Yarine
  Sint Maarten, Sint-Maarten
  Een lampion, een holle pompoen.
  Daarin kun je een kaarsje doen
  Je ziet ons in het donker gaan,
  met het licht van zon, ster en maan.

  Ik leeg de kamers van mijn hart
  zet alle deuren open
  God zoekt en vind mijn licht
  `k mag op verandering hopen

  Draag in m`n hart `t kaarsje mee
  ik volg mijn weg naar huis
  ben niet meer bang als `t donker is
  dit Licht dat brengt mij thuis
Gebed om vergeving
  Pr: Wij willen nu bidden tot God en Hem om vergeving vragen.
  U bent barmhartig, God, en U weet ook wie werkelijk groot of klein is.

  Lisa: Wij willen denken aan de keren,
  dat wij geen aandacht hadden voor anderen,
  dat wij hen links lieten liggen,
  en onze hand niet uitstaken om hulp te bieden.

  Wij willen denken aan de keren,
  dat wij geen hulp wilden aannemen,
  toen anderen hun hand uitstaken om ons te helpen.

  Wij willen denken aan de keren,
  dat wij ons opsloten in onze eigen kleine wereld,
  en onze ogen sloten voor al het leed,
  dat dagelijks in de grote wereld gebeurt.

  Pr: God, blijf ons nabij ook als wij van U weg willen lopen
  Breng ons tot het inzicht, dat wij elkaar nodig hebben
  in de kleine wereld, vlak om ons heen en ook daarbuiten. Amen.
Lied: Samen gaat het beter
  Refrein:
   Samen gaat het beter, beter dan alleen.
   Samen gaat het beter, kijk maar om je heen.


  Want, wanneer je heel alleen, steen voor steen moet sjouwen
  Duurt het echt een lange tijd, als je je huis moet bouwen.

  Heel de wereld op zijn kop, en die moet verand'ren
  Maar alleen red je dat niet, dus sluit je aan bij and'ren

  Refrein:
   Samen gaat het beter, beter dan alleen.
   Samen gaat het beter, kijk maar om je heen.
Eerste lezing het verhaal van Sint Maarten door Elly

  Martinus was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden, in de vierde eeuw van onze jaartelling, was hij soldaat in het Romeinse leger. Op een dag reed Martinus met een groepje soldaten naar een grote stad. Amiens in Frankrijk. Het was koud en mistig. Martinus had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het lekker warm. Ze hadden haast want ze wilden voor het donker binnen de stadsmuren zijn. Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had en had zo'n honger. Martinus dacht even na. Hij zou zijn mantel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Martinus nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zomaar laten staan?
  Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel, dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!"Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Een stuk gaf hij aan de arme man. En een stuk sloeg hij zelf om de schouders. Daarna pakte hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen.
  Hij bedankte Martinus en vertrok. En Martinus? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.
  Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus....... Sint Maarten. Elk jaar omstreeks 11 november, de sterfdag van Sint Maarten, gaan kinderen met een lampion een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen..... vrolijk te maken.

Lied: Zullen we delen
  Zullen we delen, samen delen?
  Ik met jou, jij met mij?
  Delen maakt het leven leuker.
  Want van delen wordt je blij.

  Zullen we delen, samen delen?
  Ik met jou, jij met mij?
  Delen maakt de wereld beter.
  Dan is vrede, heel dichtbij.
  Zullen we delen, samen delen?
  Ik met jou, jij met mij?
  Delen maakt het spelen mooier.
  Jij en ik, ik en jij.

  Zullen we delen, samen delen?
  Ik met jou, jij met mij?
  Delen maakt de vriendschap echt.
  Samen blij, samen vrij.
Evangelie naar Mattheus 23, 1-12

  Jezus was niet bang om te zeggen wat Hij dacht. Hij was ook niet bang om te zeggen wat Hij dacht over sommige voorname mensen. "Er zijn mensen", zei Hij eens, "die denken dat ze alles weten over God en de heilige boeken. En ze vinden zichzelf daarom erg voornaam. Ze vinden dat andere, gewone mensen erg beleefd tegenover hen moeten zijn. Ze vinden van zichzelf dat ze overal de beste plaatsen moeten krijgen. En dat andere, gewone mensen moeten doen wat zij zeggen. Wat denken ze wel" , zei Jezus. "Laten ze eerst zelf maar eens doen wat er gedaan moet worden. Eigenlijk zou het toch zo moeten zijn, dat wie zich groot voelt, een helper en een knecht voor anderen wil zijn. Wie dat doet, is pas echt groot. Wie dat doet staat bij God hoog aangeschreven".

Overweging

Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in God
  De schepper van hemel en aarde.
  Hij heeft beloofd
  Dat Hij ons nooit in de steek zal laten,
  Maar met de mensen zal meegaan ook in de moeilijke dagen.

  Ik geloof in Jezus
  Die altijd deed wat hij had beloofd
  En daarom zo geliefd en gezien was
  Bij heel veel mensen
  Ik geloof dat hij door zijn goede daden
  Ons veel heeft laten zien
  Van de belofte van zijn Vader

  Ik geloof in de Heilige Geest Die ons kracht geeft
  Om het goede te beloven en te doen.
  Ik geloof dat wij de mogelijkheid in ons hebben
  om net als Jezus De Belofte van de Vader duidelijk te maken.
Voorbeden door Manon, John en Anne.

  Lieve Heer, leer ons warmte en aandacht te schenken niet alleen aan de mensen ver weg maar juist ook heel dichtbij. Laat het licht van Sint Maarten hen ook licht en warmte geven, zodat het verdriet verandert in blijdschap. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Lieve Heer, wij zijn allemaal Uw kinderen. U hebt ons de aarde in bruikleen gegeven om daar samen te leven en te delen. Wij denken vaak alleen aan ons zelf. Help ons als Sint Maarten te leven en te delen. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Lieve Heer, leer ons net als Sint Maarten, dat weg te geven wat we zelf ook heel mooi vinden. Help ons te zoeken naar de goede kant van de mensen. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  P: Lieve Heer, wij bidden voor de intenties van onze eigen parochie: voor de kinderen, ouderen en zieken, dat zij kracht mogen ontvangen van U. wij bidden voor de mensen die overleden zijn, wij noemen met name...... Dat zij gelukkig zijn in Gods nabijheid. Laat ons bidden:

  Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Klaarmaken van de tafel, waaronder de collecte

Lied: een vriend
  Refrein:
   Een vriend, een vriend, wie is mijn vriend?
   Dat voel je diep van binnen.
   Een vriend, een vriend, wie is mijn vriend?
   Dat voel je in je hart.

  Een vriend voelt als een warme zon
  Als een deken in de kou
  Een vriend als bloemen in de wei
  "ik voel me fijn bij jou".
  Samen vliegen door de lucht
  en praten, dag en nacht
  Hij helpt je als je verdrietig bent
  "hij geeft mij nieuwe kracht". Refrein

  Een vriend is niet je spiegelbeeld,
  Hij is niet precies als jij,
  Je kent elkaar wel heel erg goed.
  Je maakt elkaar ook blij.
  Vandaag heb je een nieuwe vriend,
  Je mag met Jezus mee
  Met heel veel mensen om je heen
  Je maakt elkaar tevree. Refrein
Gebed over de gaven

  Heer God, met open handen bieden wij U deze gaven aan. Open ook ons hart opdat wij U oprecht kunnen dankzeggen door Christus onze Heer.

Dienst van de tafel

  Wat goed en wat een zegen is het
  als er mensen zijn die niet slaan,
  die een ander niet verraden,
  mensen die echt licht zijn voor elkaar.
  wat goed en wat een zegen is het,
  als er mensen zijn die elkaar kunnen vergeven,
  die elkaar kunnen vertrouwen, die lief en eerlijk zijn.

  Allen: Wij bidden dat het mensen goed mag gaan,
  dat ze elkaar helpen, mannen en vrouwen,
  kinderen en oudere mensen, sterke en zwakke mensen.
  Dat die mensen gezegend mogen worden.
  Wat goed en wat een zegen is het,
  dat er een mens was die het ons heeft voorgedaan:
  Jezus, de Zoon van God.
  Hij was sterker dan de dood, omdat Hij vertrouwde op God.
  Hij roept ons allemaal om te leven zoals Hij deed.

  Zo heeft Jezus op de avond voor Zijn lijden
  het brood genomen.
  U zijn Vader, dank gebracht, het brood gebroken
  en aan Zijn vrienden gegeven met de woorden:
  "Neemt en eet hiervan, gij allen,
  want dit is mijn lichaam,gegeven voor U".
  Daarna nam Hij de beker in Zijn handen, dankte U opnieuw,
  gaf de beker aan Zijn vrienden en zei:
  "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
  Want dit is de beker van het altijddurende verbond.
  Dit is mijn bloed, dat voor U en alle mensen
  vergoten wordt tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om mij te gedenken."

  Allen: Wij danken U God,
  voor al die mensen om ons heen
  en vooral voor Jezus, Uw Zoon.
  Hij is een kracht in ons leven.
  Met brood en wijn denken wij aan Jezus
  en wij geloven dat Hij onder ons leeft

  Wat goed en wat een zegen is het,
  dat we met zo velen zijn om te bidden.
  Daarom God, denken wij in dit uur van breken en delen
  aan mensen die ziek zijn,die verdriet of tegenslag hebben.
  Geef ons uw Heilige Geest, dat wij niet bang zijn
  om mensen te troosten en te helpen.
  Dat wij dezelfde weg durven bewandelen als Jezus:
  Hem en elkaar durven te vertrouwen.

  Allen: Dan vormen wij samen een kerk van mensen,
  bescheiden en behulpzaam.
  Dan kunnen wij door de kracht van Jezus,
  licht geven aan elkaar en dan zult U ons vrede geven,
  nu en voor altijd.

  Bidden we nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.
  Onze Vader die in de hemel zijt, . . .

  Verlos ons heer van alle kwaad dat onze wereld bedreigt, het kwaad van alles voor ons zelf willen houden. geef vriendschap en licht voor jong en oud, omwille van Jezus, Messias uw zoon. Allen: Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

  Moge de vrede van de Heer bij ons allen zijn
  wanneer wij deel hebben aan deze maaltijd
  Zodat wij op die manier aangemoedigd worden
  om te delen en licht te zijn voor elkaar.
  Zoals de Heer ons heeft voorgedaan.

Uitnodiging tot de communie

Communielied: Op zoek naar houvast
  Als je struikelt, als je wankelt,
  als je in het donker tast,
  Dan probeer je steun te vinden
  aan iets stevigs, een houvast.
  En dan vind je soms een hand
  van een mens die stevig staat.
  Die jou uit de modder trekt
  en je steunt met raad en daad.

  Als je struikelt, als je wankelt,
  als je naar beneden glijdt,
  Pak je alles waar je bij kunt,
  want je zoekt naar zekerheid.
  Maar de strohalm biedt geen steun
  en het touw blijkt los te zijn.
  En dan val je soms nog meer,
  want je houvast blijkt maar schijn.

  Als je struikelt, als je wankelt,
  als je bang bent of alleen,
  Dan probeer je troost te vinden
  bij de mensen om je heen.
  En dan voel je soms een kracht
  - God mag weten waar vandaan -
  Als een windvlaag in je rug,
  als een steun om door te gaan.
Slottekst door Janneke en Willem
  Dag grote en kleine mensen.
  Dag voorname en minder voorname mensen.
  Ach, wie is voornaam hier in ons midden?
  Is dat de pastor? Is dat de dirigent van het koor?
  Wie is vandaag bij ons voornaam?
  Is dat Sint- Maarten die zijn mantel deelde?
  Of ben ik dat zelf misschien,
  Die hier zo mooi vooraan mag staan?

  Hoor wat Jezus zegt.
  "Laat hij die groot en voornaam wil zijn,
  jullie knecht en dienaar wezen.
  Echt mens word je
  Als je een mens voor anderen wordt".
  Wat deed Hij zelf op de laatste avond van zijn leven?
  Als een slaaf waste Hij de voeten van zijn vrienden,
  die bij Hem aan tafel waren.
  En Hij zei: "Doen jullie voortaan ook maar zo".
  Zullen we hier zo samen zijn?
  De een niet boven de ander, maar als vrienden
  die elkaars leven van harte willen delen.
  Als een mens voor anderen zoals Sint- Maarten.

Zegen en wegzending

Slotlied: Mensen wensen zoveel dingen
  Mensen wensen zoveel dingen
  Bovenop geluk en geld
  Maar in andere werelddelen
  Is er honger en geweld.

  Mensen willen hebbedingen
  Maar maken die hen werkelijk blij?
  Denk eens aan die arme kinderen
  Wezenloos, verdriet en pijn.

  Als we nu eens samen zouden leven
  Met kinderen uit dat andere land
  Een toekomst om naar uit te kijken
  Liefde delen, hand in hand
  Een kwestie van gezond verstand

  Mensen willen steeds maar meer
  Gaan onverzadigbaar te keer
  Arme kinderen daarentegen
  Leven maar van dag tot dag

  Mensen wensen zoveel dingen
  Maar maken die hen werkelijk blij?
  Doe iets voor dat arme kind
  En samen keren we het tij

  Als we nu eens samen zouden leven
  Met kinderen uit dat andere land
  Een toekomst om naar uit te kijken
  Liefde delen, hand in hand
  Een kwestie van gezond verstand

  Als ik die arme kinderen zie
  Vloeien er tranen van verdriet
  Al m'n gevoelens schrijf ik in dit lied
  Als ik die arme kinderen zie
  Vloeien er tranen van verdriet
  Al m'n gevoelens...
  Al m'n gevoelens...
  Al m'n gevoelens vind je in dit lied

  Als we nu eens samen zouden leven
  Met kinderen uit dat andere land
  Een toekomst om naar uit te kijken
  Liefde delen, hand in hand
  Een kwestie van gezond verstand
  Een kwestie van gezond verstand

(Na de viering gaan de Stap voor Stap kinderen naar het bejaardenhuis om de door hen gemaakte memories af te geven aan de bejaarde mensen en eventueel een spelletje te spelen.)