Gezinsviering op 12 juli 2009

verzorgd door Cantiloôn

Thema: Niet alleen maar samen

Openingslied: SAMEN GAAT HET BETER
  Refrein:
   Samen gaat het beter,
   beter dan alleen.
   Samen gaat het beter,
   kijk maar om je heen.

  Want, wanneer je heel alleen,
  steen voor steen moet sjouwen
  Duurt het echt een lange tijd,
  als je je huis moet bouwen.

  Heel de wereld op zijn kop,
  en die moet verand'ren
  Maar alleen red je dat niet,
  dus sluit je aan bij and'ren
Inleiding: DAT JE SAMEN BENT
  Niet wat opzien baart,
  of de krant haalt...
  maar dat je samen bent
  en verder mag met elkaar.

  Niet wat gewichtig doet
  of waar je naam mee maakt ...
  maar dat je met elkaar
  het leven hartelijk delen mag.

  Niet wat je kunt en kent
  of wat je haalt en waarin je faalt ...
  maar liefde vragen, liefde geven
  maakt je tot waarachtig mens.
Schuldbelijdenis:
  S De S van sport en spel, dat doe je samen met je vriendjes
  en vriendinnen. Sportief samen verliezen,
  maar ook samen dan weer winnen.

  Al. Heer, vergeef ons als we soms onsportief waren.

  A De A van aandacht geven aan mensen om je heen,
  niet allen aan vader, moeder, broers en zusjes
  maar aan alle mensen, dus aan iedereen.

  Al. Heer, vergeef ons als we iemand gepest hebben.

  M De M van medeleven, wie weet dat niet?
  Dat is blij zijn met het geluk van de ander,
  de vreugde delen met elkaar
  of soms samen huilen bij verdriet.

  Al. Heer, vergeef ons als we anderen voorbij liepen

  E De E van elkaar.
  Samen met elkaar door het leven gaan
  en niemand dus alleen laten staan,
  op school en thuis of waar je ook mag zijn.
  Alleen is maar alleen, maar met elkaar dat is pas fijn.

  Al. Heer, vergeef ons als we alleen aan onszelf dachten

  N De N van naastenliefde.
  Vaak houden wij van onszelf het meest,
  maar dat is zeker niet in Christus' Geest.
  Hij vraagt ons een ander te waarderen en
  dat elke dag maar weer proberen.

  Al. Heer, vergeef ons als we egoïstisch waren
Gebed:
  God, onze Vader,
  zo dikwijls nemen wij ons voor
  om eerlijke belangstelling voor elkaar te tonen,
  en een open hart en een open oog,
  een open oor voor de ander te hebben.
  Maar heel vaak lukt ons dat niet.
  Soms doen wij de deur van ons hart dicht
  als iemand ons nodig heeft.
  Heer, vergeef onze zwakheden
  en help ons het goede te doen,
  dat onze oren steeds luisteren naar anderen
  en onze ogen steeds kijken naar elkaar.
  Dan kunnen we samen gelukkig zijn.
Lied: GEEF MIJ JE HAND.
  Geef mij je hand als ik de weg niet vind,
  Als ik een kind ben dat verdwaald is in de tijd,
  En als de lange reis pas echt begint,
  Wees dan de engel die me leidt,

  Refrein: Langs de stenen en de kuilen,
  Naar een huis om in te schuilen
  Waar we lachen om het huilen van de wind,
  Om te spelen en te eten
  en alles te vergeten en te weten, dat jij er bent.

  Jij bent de tuinman die me water geeft,
  jij bent de vogel die me meedraagt op zijn rug
  en als de vrede mij verlaten heeft,
  breng je me altijd weer terug, Refrein

  En ook als jij opeens geen weg meer weet,
  Wanneer je zweeft tussen de waarheid en de waan,
  als je de sleutel zoekt die liefde heet,
  Weet dan dat ik met je mee zal gaan, Refrein

  jij die mijn liefde kent,
  jij die een spiegel bent,
  jij die jezelf herkent in mij.
  wat ben ik blij, wat ben ik blij,
  dat jij er bent, dat jij er bent, dat jij er bent.
Eerste lezing: IK DROOM VAN EEN WERELD
  Ik droom vaneen wereld
  waar iedereen vrij is
  om ten volle mens te zijn,
  maar ik vergeet wel eens
  dat we elkaar daarvoor nodig hebben.

  Ik droom van een wereld
  waar mensen creatief werken
  aan al wat, goed en mooi is,
  maar ondertussen liet ik jou geen ruimte
  om te doen wat je moest doen.

  Ik droom van een wereld
  waarin alle mensen samen bezig zijn
  om kansen te scheppen voor de armen,
  om hulp te geven aan de zieken,
  om eenzame mensen gezelschap te houden.
  Als we het samen doen, kan het ook.

  Ik droom van een wereld
  waar mensen, beeld van God,
  voor elkaar als broers en zussen zijn
  en ik hoop en geloof
  dat jij daar ook van droomt.
Tussenzang: DROMEN WORDEN WAAR
  1. Jozef, Jozef,
  Hij droomt over schoven,
  die in een kring gaan staan.
  Ze buigen voor hem.
  't Is niet te geloven.
  Waar komt die droom vandaan?

  2. Jozef, Jozef.
  Hij moet zelf nog buigen.
  Zijn broers verraden hem.
  Hij zit in de put.
  Een droom valt in duigen.
  Wie hoort nu nog zijn stem?

  3. Jozef, Jozef,
  Zijn broers die verkopen
  hem aan een karavaan.
  Maar 't gaat Jozef goed.
  Hij mag weer gaan hopen.
  Zijn dromen wakk'ren aan.

  4. Jozef, Jozef,
  't is uit met zijn dromen.
  Hij komt zelfs in de cel.
  De farao droomt en Jozef mag komen.
  Dan stijgt zijn ster heel snel.

  5. Jozef, Jozef,
  Zijn broers zijn gekomen.
  Ze zijn weer bij elkaar.
  Ze buigen voor hem,
  zoals in zijn dromen.
  Die worden toch nog waar.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus (6, 7-13)

  In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hun twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. "Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan." Hij zei verder: "Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen." Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Overweging

Geloofsbelijdenis
  Pr. Ik geloof in de God van Jezus van Nazareth,
  de God van hemel en aarde,
  die een Vader wil zijn voor alle mensen

  Al. Ik geloof in de God van de liefde
  die een nieuwe hemel en aarde wil,
  waar het goed is om te wonen,
  waar niemand meer huilt van pijn of verdriet.

  Pr. Ik geloof in Jezus van Nazareth,
  want Hij heeft ons voorgeleefd
  hoe wij samen moeten bouwen
  aan het koninkrijk van God op aarde

  Al. Ik geloof dat wij allemaal de opdracht hebben,
  mensen van liefde te zijn,
  van hoop en toekomst.

  Pr. Ik geloof dat daar kerk van Jezus is,
  waar mensen zo in Zijn Geest leven met elkaar. Amen.
Voorbede
  S Ik bid dat we steeds sportief zijn en leuk spelen met elkaar,
  dat we geen spullen van anderen stuk maken,
  en ons nooit hoeven schamen voor wat we doen.
  Laat ons bidden

  Allen: Heer wij bidden U: verhoor ons.

  A Ik bid dat we allemaal aardig zijn voor iedereen,
  dat de mensen die anders zijn toch aanvaard worden
  dat alle zieken veel lieve aandacht krijgen.
  Laat ons bidden

  Allen: Heer wij bidden U: verhoor ons.

  M Ik bid dat alle mensen meer meeleven met elkaar,
  en minder met modder gooien naar anderen
  dat niemand zich gedraag als een vervelend monster.
  Laat ons bidden

  Allen: Heer wij bidden U: verhoor ons.

  E Ik bid dat elke mens, groot en klein, steeds eerlijk is,
  dat we steeds eerbied hebben voor de natuur
  en geen mens tot ergernis zijn.
  Laat ons bidden

  Allen: Heer wij bidden U: verhoor ons

  N Ik bid dat we geen nare dingen doen tegen elkaar,
  dat niemand nadeel wordt gedaan,
  dat we nooit iemand neerhalen
  Laat ons bidden

  Allen: Heer wij bidden U: verhoor ons

Offerandelied: NAAR DE OVERKANT
  Refrein:
   Hoe welkom, klaren met tegenstand
   Maar wij gaan samen naar de overkant. 2x

  1. Al zijn er twee, toch gaat hij mee
  Wordt onze vader op aard. 2x
  2. Zijn er twee, dan gaat hij mee
  Onze vader op aard. 2x Refrein.

  1. Nog onverwacht en niet in zicht,
  Toch vlucht de nacht het daglicht 2x
  2. Onverwacht en niet in zicht,
  Vlucht de nacht het daglicht. 2x Refrein.

  1. In tegenstroom maar op de wind,
  Omdat een droom ons verbindt 2x
  2. Tegenstroom maar op de wind,
  Als een droom ons verbindt 2x

  Refrein:
   Hoe welkom, klaren met tegenstand
   Maar wij gaan samen naar de overkant. 4x
Tafelgebed:

  Pr Vader God, wij danken U voor al de fijne dingen die we samen kunnen doen. Wij danken U voor al het mooie en goede dat U ons geeft: de bloemen, de bomen, voor alle vogels en dieren en boven alles voor alle mensen om ons heen.

  Al. Wij zijn blij met alle mensen
  die goed voor ons zorgen en van ons houden.
  Wij danken U dat wij samen met elkaar
  mogen bouwen aan een wereld
  waarin iedereen gelukkig kan worden.

  Pr. Vader God, Jezus hield van alle mensen en Hij hield van U. Hij wilde dat alle mensen vrienden van elkaar en van U zouden zijn. Hij wilde dat wij alle goede dingen met elkaar zouden delen. Opdat zij zouden leren breken en delen, is Hij met zijn leerlingen op de laatste avond van Zijn leven aan tafel gegaan.
  Hij nam het brood in zijn handen, dankte U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, want dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker met wijn, dankte U opnieuw en gaf hem aan Zijn vrienden met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.
  Zo vieren wij het verbond van God met de mensen.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. Daarom zijn wij hier samen, en zijn we blij en dankbaar met het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft. Hij is voor ons gestorven, maar U hebt Hem nieuw leven gegeven. Vader wij vragen U, laat Uw Geest in ons midden aanwezig zijn, laat Hij ons nieuw maken en één met elkaar. Dan bouwen wij samen aan de komst van Uw koninkrijk en aan het geluk van alle mensen waar ter wereld ze ook wonen. Dan zal er vrede zijn op aarde.

  Al. Door Jezus, met Hem en in Hem wordt U, Vader, dank gezegd in deze gemeenschap en overal ter wereld, vandaag en alle dagen. Amen.

  Pr. Bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft.

  Cantiloôn:

   Onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen.
   Geef dat alle mensen weten: zoals u is er maar één.
   Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
   in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
   Help ons samen goed te leven en te doen wat u graag wilt.
   Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
   En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
   bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
   Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
   Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
   Onze Vader, wij geloven, dat u onze wereld leidt.
   Met uw licht helpt u ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
   Amen. Amen.

  Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Lam Gods

Communielied: EEN BEETJE VREDE
  Zing dit lied maar mee met mij,
  Samen zingen maakt je blij.

  Net als een pop, afgedankt door een kind,
  Net als een blad afgerukt door de wind,
  Net als een visje dat bijt in de haak,
  Zo voel ik me ook zo vaak.

  Soms zie ik wolken zo dreigend en grauw
  En hoor ik de kreet van een vogel in 't nauw.
  De regen valt en de zon zie ik niet,
  Dan zing ik alsmaar mijn lied:

  Refrein:
   Een beetje vrede, een beetje liefde,
   Voor onze wereld waarop wij wonen.
   Een beetje vrede, een beetje vreugde,
   Er over dromen dat doe ik al.

   Een beetje vrede, een beetje liefde,
   Dat er weer hoop is voor alle mensen.
   Een beetje vrede, een beetje vreugde,
   Toe, laat ons hopen dat het komen zal.

  Ik ben maar een meisje dat zingt wat ze voelt
  En zegt in een liedje, wat ze bedoelt.
  Ik ben maar alleen als een meeuw in de wind,
  Die voelt dat de storm begint. Refrein
Slotgebed:
  Of ze jong zijn of oud,
  mensen gaan graag met elkaar om.
  Om samen te praten of te zwijgen.
  Zo voelen ze zich gerust, want ze weten:
  er is iemand aan mijn zij.
  En wat ze zoeken is voor allen gelijk:
  vrede, geborgenheid, licht
  geven en ontvangen in de schaduw van het leven.
  God,wij weten hoezeer mensen elkaar nodig hebben.
  Daarom bidden wij, dat wij altijd iemand mogen vinden
  om samen mee op weg te gaan.
  Niemand mag alleen staan.
  Geef dat wij nooit ons hart sluiten voor elkaar.
  En als iemand ons vraagt, waar we heen gaan,
  laten we U dan noemen,
  die liefde zijt en vrede, geborgenheid
  en de zin van ons bestaan.

Afsluiting en zegen

Slotlied: Kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya,
  Oh Lord, kumbaya

  Someone's crying my Lord, kumbaya (3x)
  Oh Lord, kumbaya

  Someone's singing my Lord, kumbaya (3x)
  Oh Lord, kumbaya

  Someone's praying my Lord, kumbaya (3x)
  Oh Lord, kumbaya

  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Oh Lord, kumbaya.