Gezinsviering op 1 februari 2009,

Lachen is gezond

verzorgd door Cantiloôn

Openingslied: ER IS EEN TIJD VAN…
  Er is een tijd van komen
  en ook een van gaan.
  Een tijd van voluit lachen.
  Je kunt de hele wereld aan.
  Maar soms zijn er de tranen,
  een tijd van diep verdriet.
  Misschien is er dan iemand,
  die laat zien wat jij dan ziet.

  Refrein:
   Dat is de helder blauwe hemel,
   de vogels in een vlucht,
   de bonte bloemenkleuren,
   de wolken in de lucht,
   de hoop op "na de regen
   komt toch de zonneschijn".
   Straks kun je er weer tegen.
   Je ziet de kansen die er zijn.

  Er is een tijd van werken
  en ook een tijd van vrij.
  Een tijd van languit niksen,
  het zwoegen is voorbij.
  Maar soms zijn er die dagen,
  dan kun je 't even niet.
  Misschien is er dan iemand,
  die laat zien wat jij niet ziet. Refrein
Inleiding : PARABEL VAN DE KOUDE GEZICHTEN
  Ik zag op straat koude gezichten.
  Op school koude gezichten,
  op het werk koude gezichten,
  overal koude gezichten.
  Jij en ik, koude gezichten.
  Ik droomde ervan deze nacht.
  Ik liep tussen een menigte van koude gezichten.

  Uit de verte kwam plots
  een man, die glimlachte
  tussen al die koude gezichten.
  zijn gezicht werd steeds groter,
  zo groot dat er weldra niets meer te zien was
  dan een grote, lachende mond.
  De menigte verdroeg dit niet,
  Dus sloegen ze hem dood.

  Doch toen kwamen er meer gezichten
  die glimlachten.
  Ze glimlachten naar mekaar,
  ze glimlachten ook naar alle koude gezichten
  en die koude menigte begon te glimlachen.
  Ze glimlachten naar elkaar.
  Mensen, geweldig was dat,
  één glimlachende wereld.

  Ze lachten om kleine, alledaagse dingen,
  tranen en verdriet werden vergeten,
  want heel de wereld glimlachte.
  De man die het eerst had gelachen, sprak:
  "Het is volbracht!"
  Ik werd glimlachend wakker.
Drempelgebed
  Vg. Heer God, wij zijn geboren om te leven
  en toch maken we elkaar het leven zo dikwijls onmogelijk.

  Al. We hebben ogen gekregen om te zien
  en toch kijken we elkaar veel te weinig aan.

  Vg. We hebben oren gekregen om te luisteren
  en toch zijn we dikwijls doof voor elkaar.

  Al. Een mond hebben we om mét elkaar te praten,
  en toch kletsen we te vaak óver elkaar.

  Vg. We hebben een gezicht dat kan lachen
  en toch kijken we vaak zo ernstig.

  Al. We kunnen plezier maken met elkaar,
  maar soms doen we elkaar ook verdriet.

  Vg. Heer, wij vergeven aan elkaar,
  wil ook onze schuld vergeven,
  omwille van Jezus, onze Heer en leidsman ten leven. Amen.
Lied: SAMEN GAAT HET BETER
  Refrein:
   Samen gaat het beter, beter dan alleen.
   Samen gaat het beter, kijk maar om je heen.

  Want, wanneer je heel alleen, steen voor steen moet sjouwen,
  duurt het echt een lange tijd, als je je huis moet bouwen.

  Heel de wereld op zijn kop, en die moet verand'ren,
  maar alleen red je dat niet, dus sluit je aan bij and'ren.

Eerste lezing: GODS DROMENLAND
  Hé, ga je mee naar Gods dromenland?
  Hé, ga je mee? Het is hier!
  Alles is anders in dromenland:
  meer leven, meer feest, meer plezier.

  De wereld die wij kennen
  wordt op z'n kop gezet:
  de kinderen die sturen
  hun ouders vroeg naar bed.
  Mooier kan het leven toch niet zijn!

  De wijsheid van de dwazen
  waar iedereen om lacht
  is dan verplichte leerstof,
  de cito voor groep acht.
  Mooier kan het leven toch niet zijn!

  De deftigen en rijken
  zijn plotseling heel gewoon.
  We zijn gelijk en niemand
  valt op of uit de toon.
  Mooier kan het leven toch niet zijn!

  De straten en de snelweg
  waar nu nog auto's zijn
  veranderen voor de dieren
  in een vrolijk speelterrein.
  Mooier kan het leven toch niet zijn!

  De doven horen alles,
  verblinden zien veel meer
  dan ooit een mens gezien heeft;
  verlamden lopen weer.
  Mooier kan het leven toch niet zijn!

  Overal zie je lachende mensen,
  net als bij het feest van de carnaval.
  Zo vieren wij een toekomst
  die waarheid worden zal.
  Mooier kan het leven toch niet zijn!
Tussenzang: DROMEN WORDEN WAAR
  Jozef, Jozef,
  Hij droomt over schoven,
  die in een kring gaan staan.
  Ze buigen voor hem.
  't Is niet te geloven.
  Waar komt die droom vandaan?

  Jozef, Jozef.
  Hij moet zelf nog buigen.
  Zijn broers verraden hem.
  Hij zit in de put.
  Een droom valt in duigen.
  Wie hoort nu nog zijn stem?

  Jozef, Jozef,
  Zijn broers die verkopen
  hem aan een karavaan.
  Maar 't gaat Jozef goed.
  Hij mag weer gaan hopen.
  Zijn dromen wakk'ren aan.

  Jozef, Jozef,
  't is uit met zijn dromen.
  Hij komt zelfs in de cel.
  De farao droomt en Jozef mag komen.
  Dan stijgt zijn ster heel snel.

  Jozef, Jozef,
  Zijn broers zijn gekomen.
  Ze zijn weer bij elkaar.
  Ze buigen voor hem,
  zoals in zijn dromen.
  Die worden toch nog waar.
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs (5,1-12a)
  Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en,
  nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
  Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
  "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
  Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
  Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
  Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
  Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
  Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel."
Overweging
  Ik wil een verhaaltje vertellen. Er was eens een beerje dat bloemen wil gaan plukken voor zijn moeder want die is jarig Een beertje stapt vrolijk door het bos en komt bij een brede sloot waar een smal bruggetje over ligt. En aan de overkant ziet hij allerlei mooie bloemen staan. Ons beertje stapt voorzichtig op het bruggetje, kijkt naar beneden en ziet daar in het water zijn eigen spiegelbeeld. Het schrikt, rent terug en durft het bruggetje niet meer op. Maar die mooie bloemen staan aan de overkant, maar hoe komt hij dat bruggetje over met dat vreemde wezen in het water.
  Als hij daar zo troosteloos zit, komt er een vos aan, die hem vraagt wat er aan de hand is. Ons beertje vertelt van het monster in het water en de vos geeft hem de raad: "Je moet heel boos kijken, dan schrikt het monster en dan gaat het wel weg." Als ons beertje welgemoed naar het bruggetje stapt en de raad opvolgt, dan ziet hij het monster heel boos naar hem kijken en hij is geen held, hij vlucht weer snel naar de veilige kant.
  De volgende raadgever is de wolf, die hem aanraadt een grote stok mee te nemen, met het gevolg dat het monster nu ook gewapend is.
  Tenslotte is het de wijze uil, die het beertje aanraadt om naar het monster te lachen, dan zal hij ook wel vriendelijk teruglachen. Aarzelend volgt ons beertje deze raad op en het lukt. Hij kan tenslotte zielsgelukkig de bloemen plukken om zijn moeder blij te maken.
  De moraal van dit verhaaltje is denk ik duidelijk. Onze gemoedstoestand is een soort bril waardoor we naar anderen kijken. Zijn we chagrijnig om de een of andere reden, het kan iedereen wel eens overkomen, dan zien we ook heel gauw allemaal chagrijnige mensen, of dingen die ons nog chagrijniger maken.
  Zijn we heel verdrietig en wie is dat nooit, dan zien we alles wat grijs en grauw en dan stoort het ons als anderen lachen of grapjes maken.
  Maar als we goed in ons vel zitten, als we blij zijn, en hopelijk zijn we dat allemaal heel vaak, dan zien we ook allerlei dingen waar we mee lachen kunnen, dan zien we mensen met wie we samen lachen kunnen.
  Nu is onze gemoedstoestand niet iets dat je met een knop kunt regelen. Een radio of tv kun je instellen op een bepaalde zender, de een zal altijd klassieke muziek aanzetten, een ander zoekt meer een zender met popmuziek.
  Als je echter iets heel verdrietigs hebt meegemaakt, dan kun je niet een knop omdraaien en zeggen: en nu ga ik blij zijn. En als je je geweldig kwaad gemaakt hebt om iets, kun je niet meteen zeggen: andere zender: ik lach erom.
  En het zit natuurlijk ook een beetje in je karakter of je je al of niet gauw kwaad maakt, of dat je dingen gemakkelijk heel somber inziet of dat je veeleer een geboren optimist bent. En anderen kunnen je wel allerlei dingen aanraden, maar je moet het wel zelf doen, op je eigen manier, en zoals men zegt: de beste stuurlui staan altijd aan wal.
  Maar je bent een gelukkig mens als je dingen kunt relativeren. Daardoor kun je achter de wolken toch de zon zien schijnen, en dan kun je ondanks verdrietige dingen toch oog houden voor de blije dingen die er ook nog zijn.
  Bij het voorbereiden van een uitvaart maak ik vaak mee dat mensen op dat moment heel verdrietig zijn, maar al pratend over de overledene wordt er heel vaak toch veel gelachen bij de blije herinneringen die worden opgehaald.
  Je bent een gelukkig mens als je gevoel voor humor hebt, want dan is nooit alles pikzwart maar zie je altijd nog leuke dingen, en die helpen je om verder te gaan.
  We hoorden in het evangelie de bekende zaligsprekingen, en sommige klinken ons misschien wat vreemd in de oren, En toch: gelukkig de mensen die intens meeleven met anderen, die eerlijk en oprecht met anderen begaan zijn, misschien wordt er dan niet altijd hardop gelachen, maar als je toch een lach in je hart hebt, ben je een gelukkig mens.
Geloofsbelijdenis
  Ik geloof in de innerlijke goedheid van de mens,
  in eenvoud, liefde, vergeving en vrede.
  Ik geloof dat we samen kunnen bouwen
  aan een wereld waarin mensen blij kunnen zijn.
  Ik geloof dat dit de levensopdracht is
  die God alle mensen heeft meegegeven.
  Ik geloof dat Jezus
  de weg hiertoe duidelijk heeft aangegeven.
  Ik geloof dat wij door Hem te volgen
  in verbondenheid leven met Zijn Vader
  en dat wij daartoe de kracht krijgen van Zijn Geest.
Voorbede
  Wij willen stilstaan bij de mensen,
  die zich in de kou voelen staan,
  omdat er niet naar hen wordt omgekeken.
  Dat zij goede mensen ontmoeten,
  die met hen op een fijne en warme manier omgaan.

  Wij willen stilstaan bij grote en kleine mensen
  die in donkerte moeten leven van ruzie en van narigheid.
  Dat zij opnieuw de sfeer van vrede en vriendschap mogen voelen.

  Wij willen stilstaan bij de mensen, die al heel lang ziek zijn.
  Dat zij de warmte van de mensen om zich heen mogen ervaren
  en daardoor gesteund worden.

  Wij willen stilstaan bij onszelf,
  dat we ons geen masker voor hoeven te houden
  maar mogen zijn zoals we zijn:
  mensen die verlangen naar liefde, aandacht, begrip en vriendschap.
Offerandelied: VOOR MIJ IS GELUK…
  Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
  de zon in de lucht, languit in het gras.
  Voor mij is geluk de stilte te horen,
  om te ontdekken, hoe het ooit was.

  Voor mij is geluk het leven te delen,
  een hand om mijn hand en samen op pad.
  Voor mij is geluk een arm om te huilen
  en zachtjes te horen, jij bent mijn schat.

  Voor mij is geluk om samen te spelen,
  bij ons in de klas, bij ons in de straat.
  Voor mij is geluk elkaar niet vervelen.
  Je kunt elkaar helpen, waar je ook staat.

  Voor mij is geluk in Jezus te geloven,
  want Jezus liet zien hoe fijn samen is.
  Voor mij is geluk een vriend om te delen
  Plezier en verdriet, en dat is niet mis!
Tafelgebed
  Pr. De Heer zal bij u zijn.
  Al. De Heer zal u bewaren.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.

  Pr. Dank U, God, dat mensen kunnen lachen.
  Dank U voor de vreugde die het leven kan geven,
  voor alle plezier dat we kunnen maken, zeker ook in deze dagen.

  Al. Dank U, goede God, voor het wonder van de blijdschap,
  dank U voor de vreugde die niemand ons ontnemen kan,
  dank U, voor de bevrijdende lach en de aanstekelijke humor.

  Pr. Dank U, Heer, voor de mens der mensen, Jezus van Nazareth,
  die ons een blijde boodschap bracht,
  bevrijding voor ons allen die hoe dan ook gevangenen zijn,
  vreugde voor alle bedroefden,
  brood en wijn voor hen die dorsten naar gerechtigheid en liefde.
  Hij leerde ons hoe wij voor elkaar moeten zijn:
  altijd open en eerlijk, zonder masker.
  Altijd welwillend en zorgzaam, brengers van vrede en vreugde.

  Al. In dankbaarheid herdenken wij die mens Jezus,
  en wij herkennen Hem in het breken van het brood
  en het drinken uit de beker met wijn.

  Pr. Want op de laatste avond voor zijn lijden en dood,
  nam Hij het brood in zijn handen, Hij brak het
  en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal,
  want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
  Hij nam ook de beker met wijn
  en deelde die rond aan zijn vrienden met de woorden:
  Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit,
  want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond;
  dit is mijn bloed dat voor jullie en alle mensen
  wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om Mij te gedenken.

  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

  Pr. God, onze Vader, luister naar wat wij zeggen
  en kijk naar wat wij hier samen doen. En wij bidden U:

  Al. Laat ons mens zijn voor de mensen,
  zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd,
  laat ons steeds vriendschap, vrede en vreugde brengen,
  overal waar wij omgaan met elkaar.

  Pr. Dan zijn wij waarlijk Uw kinderen en kunnen wij zingend het gebed bidden
  dat Jezus ons geleerd heeft.

  Cantiloôn
   Onze Vader in de hemel,
   U staat zorgzaam om ons heen.
   Geef dat alle mensen weten:
   zoals U is er maar één.
   Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
   in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
   Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
   Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
   En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
   bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
   Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
   Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.

   Onze Vader, wij geloven,
   dat U onze wereld leidt.
   Met uw licht helpt U ons verder.
   Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alles dat onze levensvreugde vergalt.
  Geef vrede en blijheid in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
  vrij mogen zijn van zwaarmoedigheid en verdriet,
  hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Uitnodiging tot de communie

Communielied: KUMBAYA
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya.
  Oh Lord, kumbaya.

  Someone's crying my Lord, kumbaya . (3x)
  Oh Lord, kumbaya.

  Someone's singing my Lord, kumbaya . (3x)
  Oh Lord, kumbaya.

  Someone's praying my Lord, kumbaya. (3x)
  Oh Lord, kumbaya.

  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya
  Kumbaya my Lord, kumbaya.
  Oh Lord, kumbaya.
Slottekst: LACHEN IS GEZOND
  Lachen is gezond. Je hebt de lach nodig.
  Humor is gezond.
  Denk je wel genoeg aan dit facet van je gezondheid?  Als je door al je zorgen rimpels krijgt in je hart
  zul je vlug rimpels krijgen in je gelaat.
  De lach bevrijdt. De humor ontspant.
  De lach kan je verlossen van valse ernst.
  Als je lachspieren regelmatig werken,
  komt dat je spijsvertering ten goede,
  wordt je eetlust gestimuleerd, en blijft de bloeddruk stabiel.
  De humor geeft je gevoel voor betrekkelijkheid.
  De lach en de humor hebben niet alleen invloed
  op je stofwisseling, maar ook op je omgeving.
  De lach en de humor scheppen nieuwe ruimten
  voor ongekende levensvreugden.
  Het is een verloren dag,
  de dag, waarop je niet gelachen hebt!!
Slotlied: HET KRIEBELT IN JE ZIJ
  Geluk, dat is een knuffel, die altijd op jou past.
  Geluk is een kastanje. Je houdt hem stevig vast.
  Geluk, dat is een touwtje en daaraan een ballon.
  Geluk is spelen in de sneeuw en zwemmen in de zon.

  Refrein:
   Geluk! Geluk! Geluk! Dat is een fijn gevoel.
   Want het wiebelt in je benen en het kriebelt in je zij.
   Je voelt vlinders diep van binnen
   en je ogen staan heel blij!
   Weet jij wat ik bedoel…Dat is geluk!

  Geluk, dat is een glimlach, de juf die aardig doet.
  Geluk is dat ze zeggen: Oh, dat kan jij heel goed!
  Geluk, dat is alleen zijn en spelen met de poes.
  Geluk is als het lekker ruikt naar warme appelmoes. Refrein

  Geluk, dat is een vriendje met wie je heel fijn speelt.
  Geluk is iemand hebben die heel veel met je deelt.
  Geluk, dat is iets geven. Zo maak je iemand blij.
  Geluk is als je samen bent iets fijns voor allebei. Refrein