Gezinsviering met het thema "Vrede"

verzorgd door de Stap voor Stap groepen

op Zaterdag 10 februari 2007

Openingslied: Vlindertje
  Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
  'n vlindertje, 'n vlindertje
  Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
  ik ben een kind van God.
  Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij (2x).

  Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje,
  'n vogeltje, 'n vogeltje.
  Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje,
  Ik ben een kind van God.
  Zo vrij, zo vrij, want Jezus woont in mij (2x).

Welkom

Openingsgebed :
  Welkom aan iedereen in deze gezinsviering
  met als thema Vrede.
  Vrede is iets wat alle mensen,
  en zeker alle kinderen, heel graag willen.
  Winter en vrede gaan gemakkelijk hand in hand:
  is er iets wat je meer aan vrede doet denken
  dan zoals het er buiten uitziet in de winter?
  De kale akkers en bomen, veel dieren in winterslaap
  en mensen die zo snel mogelijk hun warme huis in gaan.
  Vrede is stilzijn, maar vrede is ook plezier hebben met elkaar,
  vrij zijn om te genieten, van mensen te houden, rustig samen te zijn.
  Toch zijn er mensen die bij winter denken aan regen,
  bewolking, frisse ochtenden, koude nachten en gladde wegen in de ochtend.
  Zo zijn er ook mensen
  die de minder goede eigenschappen van hun medemensen het eerste zien
  en daardoor niet hun goede kanten.
  Als je zo kijkt werk je de vrede tegen.
  God, Iaat ons van ieder ding ook het goede zien
  en leer ons hoe we van ieder mens een vriend kunnen maken. Amen.
Gebed om vergeving
  God, we houden allemaal van vrede.
  En toch is die soms ver te zoeken
  Ruzie, twist, jaloezie: zo vele dingen verleiden ons
  om het voor de anderen onmogelijk te maken vrede te voelen.

  Allen: God, wij bidden om vergeving

  God, de natuur is zo prachtig, bloemen,
  planten, water, bergen en zee.
  We krijgen alle kans om er in vrede mee om te gaan
  en toch zijn we zo vaak de oorzaak van vervuiling en vernietiging.

  Allen: God, wij bidden om vergeving

  God, vrede is een groot woord.
  Het begint met de V van volwassen zijn.
  En toch zijn het vaak de kinderen die de meeste vrede uitstralen.
  Al te vaak is de V alleen maar een teken van verloedering en verval.

  Allen: God, wij bidden om vergeving

Eerste lezing
  Op een dag zat er een vreemde witte duif voor het hok van de postduif. Hij zag er moe en verfomfaaid uit.
  "Dag," zei de postduif.
  "Dag,"zei de witte duif.
  "Wie ben jij als ik vragen mag?"
  "Ik ben de postduif," antwoordde de postduif. "Ik breng de post. Brieven en zo. In witte enveloppen. En wie ben jij?"
  "Ik ben de Vredesduif," zei de witte duif. "Ik breng Vrede."
  "Vrede?"
  De Vredesduif knikte.
  "Is dat moeilijk?"
  De Vredesduif knikte opnieuw. "Héél moeilijk, Vrede kun je namelijk niet zien. Die moet je voelen."
  "Daar ben ik heel goed in, in voelen," zei de postduif. "Wij postduiven vliegen op ons gevoel moet je weten."
  "Voel eens dan," zei de Vredesduif.
  De Postduif deed zijn ogen dicht en voelde.
  "Ik voel iets zachts," zei hij na een poosje.
  "Rust, iets fijns en iets warms. Het doet me denken aan een nest. Een veilig nest, hoog in een boom. En aan maïskorrels en aan verse stukjes brood. Zou dat Vrede zijn?"
  "Dat is heel goed mogelijk," knikte de Vredesduif. "Wil je het hebben?"
  "Graag," antwoordde de postduif. "Als jij het tenminste kunt missen."
  "Och.. ik heb genoeg," antwoordde de Vredesduif.
  "Lang niet iedereen wil Vrede. Soms gaat mijn hele bestelling retour afzender."
  "Onbegrijpelijk," zei de postduif. "Het voelt heerlijk. Dank je wel. Wil je misschien iets eten?"
  "Nee, dank je," zei de Vredesduif. "Ik moet gaan. Het is een drukke tijd."
  De postduif knikte.
  "Praat me er niet van. Tot ziens dan maar.
  En nogmaals hartelijk dank. Ik wist niet dat Vrede zó goed voelde."
Lied: Lied voor vrienden.
  Refrein:
   Een vriend, een vriend, wie is mijn vriend?
   Dat voel je diep van binnen.
   Een vriend, een vriend, wie is mijn vriend?
   Dat voel je in je hart.

  Een vriend voelt als een warme zon
  Als een deken in de kou
  Een vriend als bloemen in de wei
  "ik voel me fijn bij jou".
  Samen vliegen door de lucht
  en praten, dag en nacht
  Hij helpt je als je verdrietig bent
  "jij geeft mij nieuwe kracht" (refrein)

  Een vriend is niet je spiegelbeeld,
  Hij is niet precies als jij,
  Je kent elkaar wel heel erg goed
  Je maakt elkaar ook blij.
  Vandaag heb je een nieuwe vriend,
  Je mag met Jezus mee
  Met heel veel mensen om je heen
  Je maakt elkaar tevree. (refrein)
Tweede lezing (naar Marcus 8, 5-13)
  Dagenlang preekte Jezus overal in het land, tot hij in Kafarnaüm kwam, waar enkele Joodse ouderlingen hem tegemoet kwamen. Zij vertelden hem dat een inwoner van de stad dodelijk ziek was. Het ging om de dienaar van een Romeinse officier, een centurion. De centurion, die veel om zijn dienaar gaf, had hun gevraagd Jezus te smeken om bij hem te komen. "Die centurion is een goed mens", zeiden ze. "Hij heeft een synagoge voor ons gebouwd en hij heeft veel gedaan om ons volk te helpen".
  Toen Jezus het huis naderde, kwam de centurion hem hoogstpersoonlijk tegemoet. "Heer, ik dank u voor uw moeite, maar kom niet verder. Ik weet dat ik niet waardig ben voor u te verschijnen, en evenmin om u in mijn huis uit te nodigen. Ik ben een man die gewend is om gezag uit te oefenen, bevelen te geven en gehoorzaamd te worden, en zo hoeft u, dat weet ik, maar één woord te zeggen en mijn knecht zal genezen zijn".
  Jezus stond verbaasd over de woorden van de officier. Hij draaide zich om naar de mensen die hem gevolgd waren en zei: "Zien jullie deze man? Luister naar wat ik zeggen ga. In heel Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden als het zijne".
  Daarna zei hij tegen de centurion: "Ga naar je knecht, want hij is nu genezen". De ouderlingen stonden verbaasd, vooral toen ze het huis binnengingen en zagen dat de knecht helemaal beter was.

Overweging

Geloofsbelijdenis
  Ik wil geloven in een toekomst
  voor alle kinderen op aarde.
  Een vredige toekomst zonder oorlog,
  een genietbare toekomst zonder honger,
  een hoopvolle toekomst zonder verdriet.

  Ik wil geloven in een toekomst
  waar iedereen meetelt, waar mensen vrijuit zingen, kinderen springen,
  waar de aarde leefbaar is,
  waar niemand een ander nog kleineert
  en waar de rijkdom wordt gedeeld.

  Ik wil geloven in deze gedroomde toekomst.
  En het blijft geen droom
  als ik met hart en handen
  aan deze toekomst wil werken.
  Deze droom wordt waar
  omdat ik er niet alleen voor sta,
  omdat ik er samen met anderen mag aan bouwen.
  Ik weet dat deze toekomst ons ooit beloofd is,
  en dat geeft me moed
  om stap voor stap verder te gaan.
Voorbeden
  Laten we nu bidden om vrede,
  in grote en kleine woorden, veraf en dichtbij,
  vandaag en morgen
  Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld durven wij bidden.
  Dat ze niet vergeefs gestorven zijn.

  Allen: Heer, geef ons vrede

  Laat ons bidden voor de mensen die verantwoordelijk dragen in onze maatschappij.
  Dat ze ons de weg wijzen naar gerechtigheid en vrede.
  Dat ze zo moedig zijn om te blijven praten met mensen met andere overtuigingen.

  Allen: Heer, geef ons vrede

  Laat ons bidden voor de jonge mensen in de wereld van vandaag.
  Dat zij leren hoe vrede voelt,
  dat zij niet ten onder gaan in alle overvloed
  en verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen toekomst.

  Allen: Heer, geef ons vrede

  Laat ons bidden voor alle mensen die leven in oorlogen en geweld
  in het Midden-Oosten, Afrika, Azië.
  Voor vluchtelingen en ontheemden, hongerlijders en weeskinderen.
  Dat ze een toekomst krijgen en een bestaan in vrede.

  Allen: Heer, geef ons vrede

  Heer, onze God, die de vrede in ons hart wil planten.
  Wij bidden U vandaag om mensen
  die de aarde in hun hart dragen en de hemel in hun ogen.
  Laat ons samen verantwoordelijk worden voor de toekomst.
  Laat het nooit meer oorlog worden.
  Laat de vrede niet iets onbekends zijn
  maar iets waarvan wij steeds weer opnieuw weten hoe het voelt.
  Amen

Collecte

Lied: Samen Delen
  Er zijn zoveel kleine kinderen
  In verre vreemde landen
  Ze staan daar langs de weg
  Ze staan met lege handen
  Ze hebben honger
   Maar niemand geeft ze eten
   Niemand geeft ze water
   Ze krijgen buikpijn van de honger
   En ze worden heel erg mager
   Dat kan toch niet
  Wij hebben alles wat we willen
  En zij hebben niets
  Dat kan toch niet

  Refrein:
   We moeten samen delen, samen delen
   Alle werelddelen moeten samen delen
   Samen delen, samen delen
   Alles wat we hebben samen delen

  Ik heb een huis om in te wonen
  Ik heb een bed om in te slapen
  Ik haal mijn broodjes bij de bakker
  Ik koop mijn vlees bij de slager
  Ik heb geen honger
   Maar er zijn nog zoveel kinderen
   Zonder speelgoed om te spelen
   Zonder bed om in te slapen
   Zonder brood om op te eten
   En dat kan toch niet

  Wij hebben alles wat we willen
  En zij hebben niets
  Dat kan toch niet

  Refrein (2x)

Tafelgebed:
  God, als het ooit kan, kan het nu:
  vrede brengen waar wij wonen,
  een warm licht zijn in deze koude wereld,
  een uitgestoken hand voor vriend en voor vijand.
  Iedereen mag mee aan uw tafel:
  een tafel van brood en wijn en bloemen en licht:
  niemand te groot, niemand te klein.
  God, neem deze gaven van ons aan.
  En dankbaar zeggen wij:

  Allen:
   Heilig, heilig, heilig, de Heer
   De God des hemelse machten
   Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid
   Hosanna in den hoge
   Gezegend Hij die komt in de naam des Heren
   Hosanna in den hoge

  Ja, God, wij danken U voor duizenden dingen:
  voor vaders en moeders met hun kinderen,
  voor alle mensen die proberen trouw te zijn aan hun roeping,
  elke dag opnieuw.
  Wij danken U voor alle kleine dingetjes die goed voelen,
  voor alle woorden die ons hart verwarmen.
  Wij danken U, God, dat er altijd mensen gevonden worden
  die met ons de waarheid willen zoeken
  en de tijd daarvoor gunnen.
  Wij danken U voor Jezus, die samen met ons gaat
  naar het huis waar de vrede voelbaar wordt.
  Wij danken U voor Jezus
  en voor wat Hij deed de laatste avond voor zijn dood.
  Hij nam wat brood, zegende het, brak het
  en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
  Neem en eet hiervan, jullie allen,
  wat dit is mijn Lichaam, dat Ik voor jullie geef.
  Daarna heeft Hij ook een beker met wijn genomen,
  hem gezegend en aan zijn vrienden gegeven met de woorden:
  Drink van deze beker, want dit is de beker van Mijn leven,
  de beker van Mijn vriendschap met jullie,
  dit is mijn Bloed dat vergoten wordt
  tot vergeving van de zonden.
  Jullie moeten dat verder doen zolang er vrienden zijn.
  Dan zullen jullie Mij niet vergeten.

  Geef ons hoop en vertrouwen, Vader,
  geduld en de wil om te luisteren, zodat wij,
  met alle mensen en kinderen die uw Zoon volgen,
  samen op zoek blijven naar de vrede.
  Geef wijsheid en licht aan heel uw Kerk op aarde.
  Dat zij geluk mag brengen voor ieder mens.
  Zo bidden wij dat we in Jezus' Geest
  troost brengen waar mensen bedroefd zijn,
  vreugde zaaien in het hart van de kinderen
  en vrede brengen in de kille wereld van de grote mensen.
  Dan zal de Geest van Jezus te zien zijn:
  een geest van geloof in een betere toekomst,
  een geest van vertrouwen in God en de mensen.

  Dan bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
  Onze Vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome,
  Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  En vergeef ons onze schuld
  Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
  En leid ons niet in bekoring
  Maar verlos ons van het kwade.

  Vredeswens

  Heer, is het waar dat U de regenboog
  als teken van vrede aan de hemel plaatst,
  als teken van verzoening met alle mensen?
  Maak van ons een regenboog
  met al die mooie kleuren,
  symbool van betere tijden
  die na iedere storm uw licht opnieuw laat schijnen.
Lam Gods , dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld,
geef ons de vrede.

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden

Communie

Communielied: Vrede.
  Witte wolken water en lucht,
  Een lachend kind in vogelvlucht,
  Huis in de zon, groen in de wei,
  Vogelenzang, en dat is voor mij,

  Refrein:
   Vrede, Vrede, Vrede voor mij en iedereen,
   Vrede, Vrede, open je ogen Vrede om ons heen

  Een stille wenk een lief gebaar,
  Woorden van troost voor hem en voor haar,
  Een kleine dienst, dat maakt je blij
  Een goed gesprek, en dat is voor mij. Refrein

  Een fijne kerk een stralend gezicht,
  Een goed gebed een blij gezicht,
  Het samenzijn, niet ik maar wij,
  Dat is voor U, en dat is voor mij. Refrein (2x)

Slotgebed
  Liefde, vrede en vriendschap zijn
  als een rivier die een stroom wordt.
  Als een waterdruppel die een zee wordt
  als een druifje dat een tros wordt
  als een gletsjer die een waterval wordt,
  als een ster die een melkweg wordt
  als de as die een vulkaan wordt.
  Zij hebben dezelfde verwachtingen, hetzelfde geloof.
  Waar de ander belangrijker wordt dan jijzelf,
  daar is liefde, vrede en vriendschap

Zegen

Slotlied: Geef mij je hand als ik de weg niet vind