WAAR GAAN WE HEEN……

Viering van de aanstaande vormelingen op het einde van groep 8,
Stevensbeek 2004

OPENINGSLIED: Tegen de stroming in.

BEGROETING: door de pastoor.

OPENINGSGEDACHTE: Gun me de ruimte.
  Gun me de ruimte.
  Gun me de ruimte te verdwalen
  Niet meer te weten waar ik ben
  Om daarna zelf te zoeken
  en de weg terug te achterhalen.
  Gun me de ruimte om te spreken
  Wellicht kan jij een klankbord zijn
  En tegelijkertijd:probeer niet
  mijn veelzeggend zwijgen te doorbreken.

  Gun me de ruimte om te rennen
  En-als ik dat wil- om stil te staan.
  Om op te gaan in eigenwaan
  Of om mijn domheid te bekennen
  Gun me de ruimte af te wijken
  van het gebaande rechte pad
  Ook als jij aan ziet komen
  dat ik zo mijn doel niet zal bereiken.

  Gun me de ruimte om te huilen
  Te lachen door de tranen heen.
  Om soms bij jou, dan weer alleen
  me zonder schaamte te verschuilen.
  Gun me de ruimte sterk te wezen
  Als jij dat onverantwoord vindt.
  Gun me de ruimte als een kind
  Voor 't duister van de nacht te vrezen
  Hoewel ik soms wel eens verzuim
  Te beseffen hoeveel ik verwacht van jouw geduld,
  herhaal ik zacht: Gun me de ruimte, ruimte, ruimte.
SCHULDBELIJDENIS:
  Schuld belijden wil zeggen:
  Toegeven dat je iets niet goed hebt gedaan,
  Zeggen dat je wilt proberen het de volgende keer beter te doen.
  Maar toegeven dat je iets fout hebt gedaan is heel moeilijk.
  We willen graag proberen om zelf het goede
  voorbeeld te geven, om ook te denken aan de kleine dingen,
  Die het leven van anderen juist blij kunnen maken.
  Vergeef ons, voor al die keren, dat wij Uw woord wel hebben
  gehoord, maar niet in praktijk hebben gebracht.
EERSTE LEZING: Als iedereen….
  Als iedereen ja zegt roep ik "nee". Als iedereen meeloopt, ga ik niet mee. Als iedereen van die muziek houdt, vind ik er niks aan. Als iedereen naar dat concert gaat, zal ik niet gaan. Als iedereen vr stemt, stem ik tegen. Iedereen naar de zon gaat, loop ik in de regen. Als iedereen een piercing heeft, doe ik dat juist niet. Als iedereen pannenkoeken bestelt, neem ik lekker friet. Als iedereen gaat gillen, houd ik mijn mond. Als iedereen op zwart kickt, kies ik voor blond. Als iedereen in de laatste mode loopt, draag ik iets van vorig jaar. Als iedereen een hanenkam wil, kies ik voor heel lang haar. Als iedereen kiest voor iedereen, blijf ik liever alleen. En waar gaan wij heen? Kies ik voor jou, of jij voor mij? Gaan we onze eigen weg bewandelen, ook al weet ik nog niet waarheen?

TUSSENLIED: Hallelujah.

EVANGELIE: De verloren zoon.

  Er was een man die twee zoons had. "Vader", zei de jongste tegen hem, "geef mij dat deel van Uw bezit waarop ik recht heb". En de vader verdeelde zijn vermogen onder zijn twee zoons.
  Een paar dagen later verzilverde de jongste zoon zijn aandeel en ging op reis naar een ver land. Daar leidde hij een losbandig leven en joeg zo al zijn geld erdoor.Toen hij alles had verkwist, ontstond er in dat land een vreselijke hongersnood. Hij verging van de honger en dacht aan thuis, waar het goed was. Eigenlijk durfde hij niet goed naar huis, maar van armoe ging hij toch terug. Hij wist geen andere oplossing.
  Hij was nog ver van huis, toen zijn vader hem al zag. Hij liep zijn zoon snel tegemoet, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. "Wat ben ik blij dat je er weer bent"zei hij. "Vader", zei zijn zoon, k heb gezondigd tegen God en tegen U; ik verdien het niet nog langer Uw zoon genoemd te worden. Laat mij maar als n van Uw knechten werken op het land".
  Maar zijn vader wilde daar niets van weten, zo blij was hij. Hij zei tegen zijn knechts: "Vlug! Haal schone kleren voor hem en laat hem die aantrekken: steek een ring aan zijn vinger en doe hem schoenen aan. Haal het mestkalf van stal en slacht het, want we gaan feest vieren. Want deze zoon van me was dood en staat weer levend voor me: hij was verloren en is weer gevonden". En het feest begon.
  De oudste zoon was op het land. Toen hij terugkeerdeen dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechts en vroeg hem wat dat te betekenen had. "Uw broer is terug", antwoordde die, "en Uw vader is zo blij, dat hij een groot feest geeft". De oudste zoon was echter woedend en wilde niet naar binnen. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem over te halen.
  Maar hij zei tegen zijn vader:"Ik heb altijd keurig opgepast. Ik heb altijd gedaan wat U van mij vroeg. Maar voor mij hebt U nooit een feest gegeven. Maar die jongste zoon van U, die nietsnut, heeft Uw geld opgemaakt, en nu hij terug is, geeft U een groot feest. Ik vind het niet eerlijk". Zijn vader zei: "Maar jongen toch, jij bent toch altijd bij me en we delen toch alles samen. Wees blij dat je broer weer terug is. Hij was verloren en is weer gevonden".

TOESPRAAK: door de pastoor.

GELOOFSBELIJDENIS.
  Ik geloof dat ik iemand ben.
  Maar waar ga ik naar toe?
  Wat gaat er met mij gebeuren?

  Wat kun je doen?
  Je hebt wat tekens van hoe het ongeveer zal moeten zijn.
  't komt nabij, stapje voor stapje,
  zo ongeveer zal het moeten zijn.

  God nodigt uit, wijst je de richting,
  zo ongeveer zal het moeten zijn.
  En je vertrouwt, eens zal het komen,
  zo ongeveer zal het moeten zijn.

  Wat kun je meer dan het proberen.
  Zo ongeveer zal het moeten zijn.
  God zegt:"Vooruit, ga er maar aan staan".
  Zo ongeveer zal het moeten zijn.

LIED: Somebody's knocking.

VOORBEDEN:
  Goede God, Laat ons bidden om van elke dag het beste te maken, leer ons de echte waarden van het leven te ontdekken. Dat het geluk niet altijd te vinden is in geld en bezit. Laat ons beseffen dat wij daarvoor Uw kracht nodig hebben. Laat ons bidden…

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God, Wij bidden voor onze ouders. Dat U hen tot steun mag zijn in hun soms moeilijke taak om ons te begeleiden en te vergezellen. Geef hun vooral blijheid, want daar worden wij ook blij van. Laat ons bidden….

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God, Vandaag gaan onze gedachten uit naar alle mensen die we hier moeten missen: Naar de zieken en overledenen in onze familiekring. Wij vragen Uw zorg voor hen. Geef kracht aan zieken en aan de mensen die hen met veel liefde en geduld verzorgen, en aan allen die slachtoffer zijn geworden van een ramp. Laat ons bidden….

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God, Wij willen bidden voor de vrede op de wereld, omdat er nog altijd oorlogen en nutteloze ruzies zijn. Wij vragen U dat mensen inzien dat geweld niets oplost, dat iedereen recht heeft op een gelukkig leven, met genoeg voedsel, een dak boven hun hoofd en kansen voor een goede toekomst. Laat ons bidden…..

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Goede God, Laat ons bidden, om van elke dag het beste te maken. Leer ons de goede weg te ontdekken, en dat het geluk op ons pad mag komen. Laat ons beseffen dat wij daarvoor Uw kracht nodig hebben. Laat ons bidden…..

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL EN COLLECTE.

Gebed over de gaven:
  Heer, wij bidden U: Neem de gebeden en gaven van Uw gelovigen aan, in het bijzonder van hen die gevormd gaan worden. Laat ons deelnemen aan de viering van het offer van Uw zoon. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Mogen wij in ons leven steeds meer gelijken op Hem, Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen. Eucharistisch gebed:
  Wij danken U God, U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om naar elkaar te kijken en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle engelen en heiligen bidden wij U toe:

  Allen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der Hemelse machten. Hosanna in den hoge.

  Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus Uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek hadden gelaten en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze oren en onze ogen wijd geopend en ons gezegd wie we zijn: broeders en zusters van elkaar, kinderen van U, Onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
  Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus, Uw Zoon. Want op de avond voordat hij zijn leven voor ons gaf, was hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: "Neemt en eet hierv
  an, gij allen, want dit is Mijn Lichaam dat voor U gegeven wordt". Zo nam hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker ven het nieuwe altijd durende verbond, dis is mijn Bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken".
  Daarom zijn wij hier samen Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Hij deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven. Zo vieren wij Zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neemt ons op in Uw liefde samen met Jezus, Uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt hem nieuw leven gegeven.Daarom zeggen wij:

  Allen: Goede God, wij loven U Goede God, wij danken U.

  Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

  Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als Uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.

  Allen: Goede God, wij loven U. Goede God, wij danken U.

  U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het Lichaam van Christus onze Heer. Zo maakt U ons blij door dit brood en geef, dat we meer en meer gaan doen, wat U van ons verwacht.
  Denk, Heer, aan onze paus Johannes Paulus en aan onze bisschoppen. Help iedereen, die leerling van Uw Zoon wil zijn, laat hen vreugde en vrede brengen aan alle mensen. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Jezus, Uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw naam geprezen zijn.
  Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

  Allen: Amen.

  LIED: Onze Vader.

COMMUNIE:

COMMUNIELIED: That lonesome road

SLOTGEDACHTE: Wat is gek?
  Ik sta voor gek zonder merkkleding,
  als ik dat boek niet lees, mijn mening zeg,
  of dat meisje troost.

  Of is het gek als ik te dure merkkleding koop,
  een boek lees dat ik niet mooi vind,
  m'n mond houd en niet doe wat mijn hart me ingeeft?

  Wat is gek?
  Bepaal dat zelf maar.
  Laat anderen het niet voor jou doen.

ZEGEN EN WEGZENDING: door de pastoor.

SLOTLIED: Open thou mine eyes.